a man consults a tablet

Planering och orderhantering

Kraven på en lyckad leverans sträcker sig mycket längre än till bara den fysiska förflyttningen. En leverans består av en beställningsorder samt instruktioner för schemaläggning för när, var och hur transporten ska koordineras. Leverantörsval, hanteringskrav, möten, kapacitetsplanering och leveransanvisningar måste alla anpassas. GEODIS kan hantera den här komplexiteten så att order inte kopplas isär från sändningar.

Integrerade processer för bättre resultat

För många företag är bristen på visibilitet för inkommande leveranser från leverantörer – när de kommer att avsändas, ankomma eller vad det kostar – en stor utmaning. GEODIS har skapat betydande värden för kunder genom att ta sig an tidsplaneringsprocessen för inköpsordrar och flytta sändningarna till våra nätverk. Detta garanterar att sändningarna transporteras av de bästa leverantörerna till konkurrenskraftiga priser, och att det finns tydlig visibilitet under transit. Denna process förbättrar transportkostnaderna och tjänstens resultat, samtidigt som vi bättre utnyttjar våra kunders produktionstillgångar och lager.

a man consults a tablet

Blog Insights

Need help ?

Stay tuned