Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ve Metodoloji

GEODIS 2009'dan beri tüm paydaşları için bir rapor hazırladı. Bu, öncelikle 2009'dan 2012'ye kadar sürdürülebilir bir kalkınma raporu şeklindeydi. Daha sonra 2013'ten 2018'e kadar bir KSS raporuna dönüştü. 2019'da yeni bir değişiklik oldu. Grup ilk faaliyet ve KSS raporunu yayınladı.

 

Raporları

 

Raporlama metodolojimiz

GEODIS’e özgü faaliyetlerine uygulanabilir, bilinen hiçbir kurumsal sorumluluk raporlama standardı yoktur. Bu nedenle, çevresel ve sosyal verileri toplama, analiz ve konsolide etme yöntemine dayalı kendi özel prosedürlerimizi geliştirdik. Rapor tabloları, çeşitli göstergeleri, hesaplamaların temellerini ve ilgili kapsamları açıkça belirtir.

Raporlama kapsamı, veri toplama ve konsolidasyon süreci

İnsan Kaynakları, Kalite, Güvenlik, Çevre ve Satın Alma alanlarında her bir Faaliyet Alanının yapısından gelen Bilgiyi konsolide ettik.

Bu nedenle 2018 için gösterilen rakamlar, üç kaynaktan verileri kullanarak hesaplanmış veya tahmin edilmiştir:

 • Operasyonel tesisler,
 • Bölgeler ve Faaliyet Alanları ve/veya Grup bilgi sistemleri,
 • Tedarikçiler.

Veriler coğrafi bölge ve Faaliyet alanı bazında sunulmuştur, 2008’deki ilk raporlamamızdan bu yana veri toplama ve konsolidasyon sürecini sürekli olarak geliştirdik. GEODIS böylece düzenlemenin gerekliliklerini karşılayabilmektedir.

Verilere göre konsolidasyon kapsamı değişebilir ve sadece kısmen tüm ilgili tesisleri veya ülkeleri içerebilir. Veriler beş coğrafi bölgeye göre sunulur. Konsolidasyonun kapsamı sunulan verilere göre değişir ve ilgili tesis veya ülkelerin yalnızca bazılarını kapsıyor olabilir. Veriler beş coğrafi bölge için sunulmuştur:

 • Fransa
 • Avrupa
 • Kuzey ve Güney Amerika
 • Asya Pasifik
 • Afrika/Orta Doğu

Her bölge için ülke listesi aşağıdaki gibidir:

 • AVRUPA: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İngiltere, Sırbistan, Slovakya, İsveç*
 • KUZEY VE GÜNEY AMERİKA: Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru, ABD
 • ASYA PASİFİK: Avustralya, Bangladeş, Bahreyn, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Fransız Polinezyası, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam
 • AFRİKA / ORTA DOĞU: Cezayir, Kamerun, Çad, Fas, Nijer, Katar, Güney Afrika, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri

*GEODIS Wilson Sweden AB

Gösterge seçimi

Veri raporlama, Grubun taahhütlerini yansıtmak ve Faaliyet Alanları tarafından alınan önlemlerin etkililiğini ölçmek için üç kategoriye bölünmüştür: Çevresel, Sosyal ve Ekonomik. Biz kendi göstergelerimizi bağıntılı olma, uluslararası referanslar ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (versiyon 4) kurallarına dayalı olarak seçtik. Ayrıca, tüm coğrafi alanlar ve faaliyetler için aynı hesaplama yönteminin kullanılmasını sağlamak için her bir gösterge için resmi bir tanım belirlediğimiz bir belge sunmaktayız.

Metodolojinin kısıtları

Belirli faktörler verilerin güvenilirliğini kısıtlar:

 • Farklı Bölgelerde ve Faaliyet Alanlarında farklı toplama ve raporlama yöntemleri
 • Göstergeleri hesaplamak için gereken bazı verilerle ilgili değişen kullanılabilirlik

Göstergeleri değerlendirme ve doğrulama

Çevresel veriler, her bir Bölgenin ve Faaliyet Alanının Kalite, Güvenlik ve Çevre departmanları ile Grubun KSS departmanı tarafından konsolide edilir ve doğrulanır. Sosyal veriler, Genel Merkez’deki İK departmanları tarafından ve her bir Bölge ve Faaliyet Alanı dahilinde konsolide edilir ve doğrulanır.

Tutarlılık kontrolleri yapılır. Bu kontrollere geçmiş yıllarda elde edilen verilerle karşılaştırma da dahildir ve önemli kabul edilen farklılıklar sistematik analizlere tabidir. Grup dış organizasyonlar tarafından KSS raporu ve 2017 raporlamasıyla ilgili veri kontrolüne tabi tutulmuştur.2018’de, denetim şirketi EY, GEODIS’in 2018 temel göstergelerinin bir seçimi için raporlama süreçlerinin ikinci bir incelemesini gerçekleştirmiştir. Fransızca yayınlanan imzalı makul güvence raporunu indirmek için bu bağlantıya tıklayın. Bu makul güvence raporunun İngilizce çevirisini indirmek için bu bağlantıya tıklayın.

Grup şu an dış organizasyonlar tarafından doğrulanmış veriye sahip değildir.

Birkaç tanım

Atık

 • Tehlikeli olmayan atık üretimi: toplam ahşap tonajı (paletler dahil), mukavva, kağıt, film ve polistiren dahil plastik, metaller, yeşil atık ve karışık atık (geri kazanılmamış);
 • Tehlikeli olmayan atığın geri kazanım oranı: geri kazanılan tehlikeli olmayan atığın toplam tonajı eksi karışık tehlikeli olmayan atık tonajı bölü üretilen tehlikeli olmayan atığın toplam tonajı;
 • Tehlikeli atık üretimi: on bir kategoride toplam tonaj – emici maddeler (kirli üstüpü, doygun kum dahil), karayolu araçları ya da taşıma makinelerinin aküleri, filtrasyon çamuru (yağmur suyu için çamur kapanları/yağ seperatörlerinden ya da tank temizleme suyundan), mürekkep kartuşları, tehlikeli maddeler için kullanılan hasarlı ambalajlar, yağ filtreleri ve karayolu araçlarının kullanılmış yağı (akslar, şanzımanlar, motorlar), BT/ofis otomasyon ekipmanı (WEEE), boya ve cilalar, piller ve akümülatörler, neon tüpleri.

CO2 eşdeğeri (CO2e)

 • Yakıt, elektrik ve gaz tüketimine bağlı emisyonlar: CO₂ eşdeğeri olarak ifade edilen, yakıt, gaz ve elektriğe bağlı toplam emisyonlar;
 • Kullanılan emisyon faktörleri: Sera Gazı Protokolü’nde (www.ghgprotocol.org) belirtildiği gibi. Yakıt için kullanılan emisyon faktörü 2,53 kg CO2e/litredir. Gaz için kullanılan emisyon faktörü Fransa için 0,204 kg/CO2e/kWh ve diğer ülkeler için 0,205 kg/CO2e/kWh'dir (düşük ısıtma değerine sahip gaz bazında). Elektrik için emisyon faktörleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.
Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Lojistik Uzmanlık Merkezi

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin