Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ve Metodoloji

GEODIS 2009'dan beri tüm paydaşları için bir rapor hazırladı. Bu, öncelikle 2009'dan 2012'ye kadar sürdürülebilir bir kalkınma raporu şeklindeydi. Daha sonra 2013'ten 2018'e kadar bir KSS raporuna dönüştü. 2019'da yeni bir değişiklik oldu. Grup ilk faaliyet ve KSS raporunu yayınladı.

 

KSS Raporları

 

Raporlama metodolojimiz

GEODIS’e özgü faaliyetlerine uygulanabilir, bilinen hiçbir kurumsal sorumluluk raporlama standardı yoktur. Bu nedenle, çevresel ve sosyal verileri toplama, analiz ve konsolide etme yöntemine dayalı kendi özel prosedürlerimizi geliştirdik. Rapor tabloları, çeşitli göstergeleri, hesaplamaların temellerini ve ilgili kapsamları açıkça belirtir.

Raporlama kapsamı, veri toplama ve konsolidasyon süreci

İnsan Kaynakları, Kalite, Güvenlik, Çevre ve Satın Alma alanlarında her bir Faaliyet Alanının yapısından gelen Bilgiyi konsolide ettik.

Bu nedenle 2016 için gösterilen rakamlar, üç kaynaktan verileri kullanarak hesaplanmış veya tahmin edilmiştir: operasyonel tesisler, Faaliyet Alanları ve/veya Grup bilgi sistemleri ve tedarikçiler. Veriler, coğrafi bölge ve Faaliyet Alanı bazında sunulmuştur. 2008’deki ilk raporumuzdan bu yana veri toplama ve konsolidasyon sürecini sürekli olarak geliştirdik. Bu durum şu an, GEODIS’in Grenelle II Yasasının 225. maddesi uyarınca gerekli kılınan ekstra finansal raporlamayı yerine getirebilmesine olanak sağlamaktadır.

Konsolidasyonun kapsamı sunulan verilere göre değişir ve ilgili tesis veya ülkelerin yalnızca bazılarını kapsıyor olabilir. Veriler beş coğrafi bölge için sunulmuştur:

 • Fransa
 • Avrupa
 • Kuzey ve Güney Amerika
 • Asya Pasifik
 • Afrika/Orta Doğu

Her bölge için ülke listesi aşağıdaki gibidir:

 • AVRUPA: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya
 • KUZEY VE GÜNEY AMERİKA: Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru, Uruguay, ABD, Venezuela
 • ASYA PASİFİK: Avustralya, Bangladeş, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam
 • AFRİKA / ORTA DOĞU: Cezayir, Kamerun, Çad, Fas, Nijer, Katar, Güney Afrika, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri

Gösterge seçimi

Veri raporlama, Grubun taahhütlerini yansıtmak ve Faaliyet Alanları tarafından alınan önlemlerin etkililiğini ölçmek için üç kategoriye bölünmüştür: Çevresel, Sosyal ve Ekonomik. Biz kendi göstergelerimizi bağıntılı olma, uluslararası referanslar ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (versiyon 4) kurallarına dayalı olarak seçtik. Ayrıca, tüm coğrafi alanlar ve faaliyetler için aynı hesaplama yönteminin kullanılmasını sağlamak için her bir gösterge için resmi bir tanım belirlediğimiz bir belge sunmaktayız.

Metodolojinin kısıtları

Belirli faktörler verilerin güvenilirliğini kısıtlar:

 • Farklı Faaliyet Alanlarında farklı toplama ve raporlama yöntemleri
 • Göstergeleri hesaplamak için gereken bazı verilerle ilgili değişen kullanılabilirlik

Göstergeleri değerlendirme ve doğrulama

Çevresel veriler, her bir Faaliyet Alanının Kalite, Güvenlik ve Çevre departmanları ile Grubun KSS departmanı tarafından konsolide edilir ve doğrulanır. Sosyal veriler, Genel Merkez’deki İK departmanları tarafından ve her bir Faaliyet Alanı dahilinde konsolide edilir ve doğrulanır.

Verilerin tutarlılığı ayrıca Faaliyet Alanları ve Grubun KSS departmanı tarafından da doğrulanır. Bu doğrulama geçmiş yılların verileriyle karşılaştırma ve her türlü farklılığın sistematik analizini içerir.

Grup şu an dış organizasyonlar tarafından doğrulanmış veriye sahip değildir.

Birkaç tanım

Atık

 • Tehlikeli olmayan atık üretimi: toplam ahşap tonajı (paletler dahil), mukavva, kağıt, film ve polistiren dahil plastik, metaller, yeşil atık ve karışık atık (geri kazanılmamış);
 • Tehlikeli olmayan atığın geri kazanım oranı: geri kazanılan tehlikeli olmayan atığın toplam tonajı eksi karışık tehlikeli olmayan atık tonajı bölü üretilen tehlikeli olmayan atığın toplam tonajı;
 • Tehlikeli atık üretimi: on bir kategoride toplam tonaj – emici maddeler (kirli üstüpü, doygun kum dahil), karayolu araçları ya da taşıma makinelerinin aküleri, filtrasyon çamuru (yağmur suyu için çamur kapanları/yağ seperatörlerinden ya da tank temizleme suyundan), mürekkep kartuşları, tehlikeli maddeler için kullanılan hasarlı ambalajlar, yağ filtreleri ve karayolu araçlarının kullanılmış yağı (akslar, şanzımanlar, motorlar), BT/ofis otomasyon ekipmanı (WEEE), boya ve cilalar, piller ve akümülatörler, neon tüpleri.

CO2- eşdeğeri ( CO2e)

 • Yakıt, elektrik ve gaz tüketimine bağlı emisyonlar: CO₂ eşdeğeri olarak ifade edilen, yakıt, gaz ve elektriğe bağlı toplam emisyonlar;
 • Kullanılan emisyon faktörleri: Sera Gazı Protokolü’nde (www.ghgprotocol.org) belirtildiği gibi. Yakıt için kullanılan emisyon faktörü 2,53 kg CO2e/litre. Gaz için kullanılan emisyon faktörü 0,205 kg/CO2e/kWh (düşük ısıtma değerine sahip gaz bazında). Elektrik için emisyon faktörleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.

Çalışanlar

 • Tam zamanlı eşdeğer çalışanlar: çalışan toplam saat / tam zamanlı bir işte yılda çalışılan ortalama saat;
 • Beyaz yakalı: yöneticiler, üst düzey süpervizörler, süpervizörler, çalışanlar;
 • Mavi yakalı: çalışan işçiler, şoförler.

Güvenlik

 • İş kazalarının sıklığı: (devamsızlıktan kaynaklanan kazaların sayısı/toplam çalışılan saat) x 1.000.000;
 • İş kazalarının şiddeti: kaybedilen gün sayısı/çalışılan saat sayısı) x 1.000.
Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Lojistik Uzmanlık Merkezi

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin