un employé conduit et communique avec ses collègues

Rozwiązania kampusowe: Dostosowanie do sezonowości

Rozwiązania kampusowe firmy GEODIS w zakresie logistyki magazynowej mogą pomóc klientom w magazynowaniu i otrzymywaniu dostaw w przypadku gwałtownego wzrostu aktywności. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań kampusowych jesteśmy centrum realizacji zamówień, ponieważ zapewniamy właściwą kolejność dostaw odpowiednich produktów we właściwym czasie, jednocześnie optymalizując koszty operacyjne.


[current-domain:id]

Wsparcie 3PL

Kampus to magazyn lub kilka magazynów, w których jako 3PL zapewniamy wsparcie logistyczne klienta, oferują usługi zarządzania magazynem, takie jak pick & pack, montaż, tworzenie zestawów (kitting) i inne rozwiązania o wartości dodanej. GEODIS zapewnia dedykowane magazynowanie na żądanie oraz dostępność ekspertów. Dzięki naszej elastyczności w zakresie dzielenia się naszym czasem, przestrzenią i siłą roboczą możemy pomóc Ci wywiązać się z wyjątkowych terminów i skorzystać z usług poprzecznych. Na przykład możemy zaangażować się w konkretne operacje przeróbek przedmiotów po obniżonych kosztach, wykorzystując korzyści skali.

Strategiczne globalne lokalizacje i wszechstronne usługi

Nasze budynki kampusowe znajdują się w strategicznie położonych parkach przemysłowych na całym świecie, często poświęconych jednemu konkretnemu sektorowi. Dzięki temu wszystkie nasze rodzaje kompetencji są dostępne w tym samym miejscu dla tego samego rodzaju klientów. Współpracujemy też z naszymi klientami, korzystając z naszych kompleksowych usług logistycznych i specjalistycznej wiedzy, zapewniając wszystkie zalety naszych zasobów kampusu.

Logistyka „pod klucz” z kompleksową widocznością i śledzeniem

Nasze działania z zakresu brick & mortar oraz e-commerce w ramach rozwiązań kampusowych wspierają logistykę zakładową i promocyjną dla różnorodnych produktów detalicznych, takich jak ubrania, meble, napoje, automaty i artykuły AGD. Jesteśmy w stanie przenosić personel i zasoby na terenie kampusu, a także skupiamy się na zapobieganiu kryzysom i zarządzaniu nimi, ponieważ logistyka na wysokim poziomie prowadzi do wysokiej jakości transportu.

Możemy odbierać, pakować, dostarczać i obsługiwać skalowalność operacji, zapewniając kompleksową widoczność stanów magazynowych i kompletne śledzenie Twoich produktów i dostaw. Wykorzystamy naszą ogólnoświatową usługę wysyłkową do dostarczenia towarów do klienta końcowego, zajmując się wszystkimi formalnościami transportowymi i celnymi w tym procesie. Nasze dopasowane rozwiązania kampusowe pomogą również w przypadku przejścia na stały wzrost lub nieoczekiwanego wzrostu aktywności, podczas lub poza szczytem sezonu.

Jak zawsze możesz polegać na jednym punkcie kontaktowym.

Centrum wiedzy o logistyce

Aktualizacje GEODIS

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami