Route sur une île arborée

Ett åtagande till företagens sociala ansvar

Minskning av utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Urban logistik som respekterar både miljön och de som bor i städerna. Utveckling av nya transportsätt och autonoma fordon. De här frågorna, tillsammans med säkerhet för egendom och människor, utgör en utmaning som transport- och logistikbranschen måste övervinna. De utgör också en central del av GEODIS CSR-strategi.

Vägledning för vår miljömässiga, sociala och samhälleliga påverkan

På GEODIS är vi övertygade om att vår framgång ligger lika mycket i vår förmåga att styra vår miljömässiga, sociala och samhälleliga påverkan som i vår ekonomiska utveckling. Därför införde GEODIS redan för tio år sedan en policy för socialt ansvarstagande (CSR) inom det här området. Vårt tillvägagångssätt inom CSR utgör också en av vårt företags 7 Golden Rules och styrs på högsta nivå genom regelbunden övervakning av nyckeltal och utvärderingar baserade på internationella standarder. Det gör det möjligt för koncernen att bidra till att nå målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Därmed är det vår ambition att vara våra kunders bästa samarbetspartner för en hållbar tillväxt.

Route sur une île arborée

Kunskapscenter

Behöver du hjälp?

Håll dig
uppdaterad