Key Benefits of EVFTA Europe Vietnam

Avrupalı ve Vietnamlı Şirketler için EVFTA’nın Temel Avantajlarını Ortaya Çıkarmak

Gümrük vergilerini azaltmaktan yeni yatırımcı koruma mekanizmalarına kadar, yeni serbest ticaret anlaşmasının ticaret ve büyümeyi nasıl hızlandıracağına dair bilgiler burada.
KC Chang by Kian Chuan CHANG 12/04/2023
Özet

Ağustos 2020’de Avrupa Birliği, Vietnam ile AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması (EVFTA) imzaladı. Bu, AB’nin bir Asya ülkesiyle imzaladığı dördüncü serbest ticaret anlaşmasıdır ve önceki tüm FTA’larda (Free Trade Agreement [Serbest Ticaret Anlaşması]) olduğu gibi gümrük vergilerini ortadan kaldırır ve yatırım koruması sağlar. Ana hedefi, Vietnam ile Avrupa Birliği arasında hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmektir; bu, toplam nüfusu yaklaşık 550 milyon olan devasa bir birleşik pazardır.

ASEAN bölgesinde gelişmekte olan bir ekonomi olarak Vietnam’ın GSYİH’si son on yılda yıllık %5,1 oranında istikrarlı bir şekilde büyümektedir (pandemi öncesi rakamlar). 2020 yılında toplam 281 milyar ABD doları (FOB) ihracat ve toplam 261 milyar ABD doları (CIF)) ithalat ile ihracat odaklı bir ekonomidir. Vietnam’dan dünyanın geri kalanına en çok ihraç edilen malların ulusal hükümet tarafından sağlanan ayrıntılı dökümü aşağıdadır:

 

Major Exports From Vietnam 2021
Source: General Statistics Office of Vietnam
 
 

EVFTA’nın temel faydaları nelerdir?

EVFTA, hem Vietnam hem de AB’deki tüccarlara ve yatırımcılara birçok fayda sağlamaktadır. Anlaşmayla ilgili olarak öne çıkan hususlar şunlardır1 :

Gümrük Vergilerinin Kaldırılması: ASEAN bölgesinden AB’ye en büyük mal ihracatçısı olarak Vietnamlı tüccarlar EVFTA’nın aşağıdaki avantajlarından yararlanır

  1. Ticaret anlaşması yürürlüğe girdikten sonra AB, Vietnam malları üzerindeki ithalat gümrük vergilerinin yaklaşık %85,6’sını kaldırmaya karar vermiştir ve bu da Vietnam’ın AB’ye yapılan ihracattan elde ettiği gelirin %70,3’üne denk gelmektedir.
  2. AB, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki 7 yıl içinde gümrük vergilerinin %99,2’sini kaldıracaktır. Bu, Vietnam’ın AB’ye yapılan ihracattan elde ettiği gelirin %99,7’sine denk gelmektedir.
  3. Vietnam’ın ihracat gelirinin kalan %0,3’ü için AB, Vietnam’a gümrük vergi oranı kotası sağlamayı taahhüt etmiştir ve ithalat vergi oranı kota dahilinde %0 olarak belirlenmiştir.

Buna karşılık Vietnam, AB’den yapılan ihracatlarda aşağıdaki gümrük vergisi indirimlerini sunmayı taahhüt etmiştir:

  • Bu ticari anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Vietnam, gümrük vergisi kalemlerinin %48,5’ini derhal kesmeyi taahhüt etmiştir ve bu da toplam ithalat gelirinin yaklaşık %64,5’ini temsil etmektedir.
  • Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki yedi yıl içinde gümrük vergisi satırlarının %91,8’i Vietnam tarafından kaldırılacaktır ve bu da AB’den gelen ithalattan elde edilen gelirin %97,1’ine denk gelmektedir.
  • On yıl sonra, gümrük vergisi kalemlerinin %98,3’ü kaldırılacaktır (toplam ithalat gelirinin yaklaşık %99,8’i).
  • Vietnam, gümrük vergisi satırlarının kalan %1,7’si için WTO taahhütleri kapsamında veya gümrük vergilerini buna uygun şekilde kaldırmak için özel bir yol haritasına dayalı olarak gümrük vergisi oranı kotası benimseyecektir.

EVFTA, diğer bölümleri ve hükümleriyle gümrük vergilerini azaltmanın yanı sıra AB üye devletleri ile Vietnam arasındaki ekonomik kalkınmanın geliştirilmesine ve devam eden ortaklığın ve iş birliğinin güçlendirilmesine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Örneğin:

Menşe Kuralları (RoO): RoO tanımı ve prosedürleri ile ilgili basitleştirme önlemleri. Avrupa Birliği menşeli olan ve Vietnam’ın ithal ettiği mallar (ve tam tersi), aşağıdaki menşe kanıtı belgelerinin herhangi birisinin ibraz edilmesine bağlı olarak EVFTA’da belirtilen gümrük vergisi imtiyazına hak kazanacaktır:

  1. Protokole uygun bir Menşe Belgesi (CoO).
  2. AB’ye yapılan ithalatlar için, değerine bakılmaksızın herhangi bir konsinye için onaylı bir ihracatçı tarafından veya toplam değerin 6000 €’yu aşmadığı konsinyeler için herhangi bir ihracatçı tarafından Protokole uygun olarak hazırlanan bir Menşe Beyanı.
  3. Vietnam’a yapılan ithalatlar için, ihracatçılar tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uygun olarak elektronik veri tabanına kaydedilen bir Menşe Belgesi. Bu hüküm kapsamında, AB’deki ilgili devlet kurumunun, Vietnam’a söz konusu mevzuatın ihracatçıları için geçerli olduğunu bildirmesi gerekecektir.

Standartların karşılıklı olarak tanınması: In order to safeguard health, safety and the environment of signatory members of the EVFTA,the agreement covers several mutual recognitions of standards to promote trades between the EU and Vietnam, such as: Sanitary and Phytosanitary measures (SPS), Geographical indications (GIs), Labour Standards and Corporate Social Responsibility..

Promoting and protecting investment: EVFTA’nın kabulüyle birlikte Vietnam Hükümeti, ekonomisini çeşitli önemli sektörlerdeki üretim sanayi yatırımlarına açmayı taahhüt etmiştir. Bunların arasında gıda ve içecek ürünleri, gübre ve nitrojen kompozitleri, lastik ve boru, eldiven ve plastik ürünler, seramikler ve inşaat malzemeleri bulunmaktadır. Bu, Vietnam’da, özellikle de AB üye ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Vietnam ve AB’den gelen yatırımcıların çıkarlarını korumak amacıyla herhangi bir ticari anlaşmazlığı ele almak üzere bağımsız bir Yatırım Mahkemesi Sistemi oluşturarak EVFTA kapsamındaki yatırım anlaşmazlıkları için kalıcı bir çözüm mekanizması kurulacaktır.

Fikri mülkiyet hakları: EVFTA, gümrük makamlarının IP’yi (Fikri mülkiyeti) ihlal ettiğinden şüphelenilen mallara gümrükte el koyulmasına aktif olarak katılmasını ve risk analizi için ilgili bilgileri sağlamak da dahil olmak üzere soruşturmadaki hak sahipleri ile iş birliği yapmasını şart koşmaktadır. Bu hüküm, Vietnam ve AB’deki hak sahiplerinin yararlandığı korumayı daha da güçlendirecektir.

“Vietnam ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik büyüme, EVFTA kapsamında düşürülen gümrük vergileri ve basitleştirilen Menşe Kuralı gereklilikleri neticesinde önümüzdeki yıllarda hızla artacak.”

GEODIS: Gümrük ve Ticaret Uyumluluğunda Güvenilir Global Ortağınız

Uluslararası ticaret düzenlemeleri ve serbest ticaret anlaşmaları son derece karmaşık ve anlaşılmaz görünse de ayrıntıları tam olarak anlamak, farklı ülkelerde ve bölgelerde faaliyet gösteren şirketler için önemli somut faydalar sağlar.

Dünyanın önde gelen gümrük müşavirliği hizmet sağlayıcısı olan GEODIS, küresel olarak tüm müşterilerimize eksiksiz bir dizi profesyonel gümrük ve ticari yönetim çözümleri sağlamaktadır. Müşterilerimizi gümrük düzenlemeleri ve serbest ticaret anlaşmaları araştırmalarında desteklemek ve her zaman tam gümrük uyumluluğu ile verimli kargo taşımacılığı, gümrük ve vergi optimizasyonu sağlamak için etkili sınır ötesi çözümler sunmak üzere dünya çapında 1100’den fazla profesyonel ticaret uzmanımız bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Şirketinizin herhangi bir desteğe ihtiyacı olması halinde şu adresten bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: [email protected]

 


Kaynak: AB-Vietnam – Sözleşme Metinleri (Avrupa Komisyonu - https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/vietnam/eu-vietnam-agreement/texts-agreements_en)

 

 

96 views
Author
Kian Chuan
CHANG
GEODIS Logistics Asya Pasifik bölgesi Gümrük Müşavirliği Başkanı
Dr. KC Chang şu anda GEODIS Logistics’te Asya Pasifik bölgesi Gümrük Müşavirliği Başkanıdır ve Singapur Bölgesel Ofisinde bulunmaktadır. Dr. Chang, ekspres ulaşım sektöründe çalışma geçmişi olan deneyimli bir sektör lideridir; Imperial College London’dan MBA derecesinin yanı sıra Central Queensland University’den Profesyonel Doktora derecesi ve Skema Business School’dan DBA almıştır.
Dr. Chang, küresel ekspres entegratörlerle 25 yılı aşkın yönetim tecrübesi içeren lojistik sektöründeki uzun kariyerine 1990 yılının ortalarında, Asya Pasifik’teki farklı şehirlerde gümrük müşavirliği hizmetleri için yeni işletmeler kurulmasında ve aynı zamanda düzenleyici gerekliliklerini, hizmet geliştirmeyi ve maliyet optimizasyonunu gerçekleştirmek üzere yenilikçi gümrük ve ticaret çözümlerinin uygulanmasında yer alarak başladı. Dr. Chang yıllar boyunca Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve ASEAN Gümrükler Genel Müdürleri Yıllık Toplantısı gibi birçok küresel konferansta Kamu-Özel Ortaklığı (PPP), gümrük ve ticaret uyumluluğu ve tedarik zinciri mükemmelliği ile ilgili konularda misafir konuşmacı olarak davet edildi.