Sustainable Transformation in Ocean Shipping

Deniz Taşımacılığında Sürdürülebilir Dönüşüm

Sürdürülebilir deniz yakıtı ekleme, şirketlerin deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları azaltmalarına yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır.
Alexander Höglund 2022 by Alexander Höglund
Özet

Sürdürülebilir deniz yakıtı ekleme, şirketlerin deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları azaltmalarına yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. GEODIS, Grundfos’un ve sürdürülebilir taşımacılıkta yer alan diğer öncülerin iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için sürdürülebilir yakıt kullanımı ekleme hizmeti sunmak üzere GoodShipping ile ortaklık kurdu. Ekleme, değer zinciri dahilinde karbondan arındırma projelerine katılmak anlamına gelir. Bu, genellikle şirketin değer zincirinin dışında karbonu azaltan dengelemeden farklıdır; sürdürülebilir deniz yakıtı ekleme, sorunu kökünden ele alır ve daha fazla emisyon salınmasını durdurur.

Grundfos ve diğer nakliyeciler, deniz taşımacılığı için sürdürülebilir deniz yakıtı tedarik ettiklerinde, sürdürülebilir yakıtların tüm üretim zinciri bu yönde uyarılmış olur. Biyojenik atık maddeleri toplayan ve geri dönüştüren şirketlerden, yakıt üreten rafinerilere ve bunu limanlara ve gemilere taşıyan ve teslim eden şirketlere kadar yeni iş birlikleri ve iş modelleri ortaya çıkabilir. Sürdürülebilir deniz yakıtları talebindeki artışı, rafinerilere ve yakıt teknolojilerine yapılan sermaye yatırımlarındaki artışların da takip etmesi aynı derecede önemlidir. Alternatif deniz yakıtı hizmetlerini ilk benimseyenlerden olan Grundfos, nakliye sektörü için sürdürülebilir bir geleceğe yelken açıyor. Bu yazıda Grundfos’un amaçları, GoodShipping’in kim olduğu ve GEODIS’te neler yaptığımız anlatılacaktır.

 

Grundfos – “Sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz”

Deniz taşımacılığı sektörünün fosil yakıtlara olan bağımlılığını alternatif teknolojilere doğru kaydırarak dönüştürmek, daha sürdürülebilir tedarik zinciri stratejileri geliştirmeye ve dönüştürücü hizmetler sağlamaya istekli taşımacılar gerektirir. Bu şirketlerden biri, su teknolojisi ve su yönetiminde dünya lideri olan pompa üreticisi Grundfos’tur. Grundfos 1945 yılında Danimarka’da kurulmuştur ve bugün dünya genelinde 20.000’den fazla çalışana sahiptir.

 

Dirk van der Heijden
Grundfos’un global nakliye işlerinden sorumlu kıdemli direktörü Dirk van der Heijden, “Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği DNA’mızda var,” diyor. “Ürünlerimiz ve çözümlerimiz dünyanın dört bir yanındaki insanlara her gün temiz içme suyu sağlıyor. Sektörümüzün küresel pazar lideri olarak daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda öncülük etme yükümlülüğü hissediyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz yoluyla su ve enerji verimliliğine katkıda bulunma fırsatlarını aramanın yanı sıra tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğimize katkıda bulunmasını sağlama konusunda da kararlıyız.” Grundfos’un ana hedefi, yenilikçi ürünler geliştirerek ve bilime dayalı hedef girişimlere (SBTI’lar) bağlı kalarak su ve iklim sorunlarını çözmektir.
Dirk van der Heijden, “Grundfos her yıl 20.000’den fazla konteyner sevk ediyor ve bizim hedefimiz bunu daha sürdürülebilir bir şekilde yapmak. Alternatif deniz yakıtları, bize karbondan arındırma imkanı sağlamasının ötesinde, hizmetlerimizi pazara daha sürdürülebilir bir şekilde sunmak için gerekli bir teknoloji yatırımdır,” diye devam ediyor.

 

 

Grundfos Kashmir

Hindistan’ın Keşmir Vadisi’ndeki Pulwama’da bulunan Grundfos güneş enerjili pompalama istasyonu, yerel halkı her gün saatlerce el ile çalışan su pompalarını kullanmaktan kurtardı.
Kaynak: Grundfos

 

Sürdürülebilir deniz yakıtı tedariki

Grundfos’un sevkiyatlarına eklenen sürdürülebilir deniz yakıtı, Hollanda merkezli sürdürülebilir yakıt şirketi GoodShipping tarafından tedarik edilmektedir. GoodShipping’in ana şirketi olan GoodFuels, 2015 yılından bu yana geliştirdiği sürdürülebilir deniz yakıtlarını özel biyoyakıt ikmal gemisini kullanarak dağıtmaktadır. GoodFuels’in sürdürülebilir deniz yakıtı, iklim açısından neredeyse nötr niteliğiyle fosil yakıtların yerine geçebilecek biojenik bir yakıt türüdür. Sürdürülebilir yakıt, ham petrolün rafine edilmesi yerine yenilenebilir kaynaklardan üretilir. Sürdürülebilir yakıtların faydası, karbondioksit gibi atmosfere yayılan sera gazlarını önemli ölçüde azaltmalarıdır. Genel anlamda sera gazlarının yaşam döngüsünü %85 oranında düşürür.
GoodFuels Operasyon ve Tedarik Başkanı Johannes Schurmann, “Biyo-bileşenler çoğunlukla kuzeybatı Avrupa’dan tedarik edilmekte ve mavna ile üretim tesislerine taşınmaktadır” diyor. “GoodFuels’te gelişmiş biyoyakıt üretiminde yalnızca kullanılmış yemek yağı, iç yağı ve kahverengi yağ gibi atık bileşenler kullanılmaktadır.” Schurmann şöyle devam ediyor: “Süreçteki tüm adımlar, hammaddenin kaynağından ara depolama ve üretim tesislerine kadar tüm gözetim zinciri de dahil olmak üzere ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu) uyarınca sertifikalandırılmıştır. Her parti yakıt için sera gazı yoğunluğu, hammadde tipi ve hammadde kaynağı gibi bilgiler ISCC sertifikasyon sistemi aracılığıyla kaydedilir. Bu, son kullanıcıya yakıt partisinin emisyon tasarrufu hakkında net bilgi sağlar”.

GoodShiping, sürdürülebilir biyoyakıt ekleme ve bu ekleme sürecini tamamlamak için gerekli dokümantasyon hizmetlerini Grundfos’a GEODIS ile birlikte sağlar. “2015 yılında sürdürülebilir biyoyakıt pazarına öncülük ettiğimizden beri öncelikli olarak Avrupa’ya odaklandık. 2022’nin başından bu yana, dünyanın en büyük limanı olan Singapur’da da faaliyet gösteriyoruz. Buradaki amacımız, sürdürülebilir yakıtlarla daha sürdürülebilir bir sevkiyat taahhüt eden Grundfos gibi küresel çaptaki göndericilere uygun şekilde hizmet vermektir,” diyerek sözlerini bitiriyor Schurmann.

Good Fuels

GoodFuels yakıt ikmal gemisi Rotterdam Limanı’nda.
Kaynak: GoodFuels

 

GEODIS’te perde arkası

GEODIS ekleme hizmeti, fosil yakıtı sürdürülebilir yakıtlarla değiştirerek sera gazlarının azaltılmasını sağlar. Bu azaltmalar, sağlam bir kütle denkliği ayarı yoluyla malların sahiplerine verilen azaltma sertifikalarıyla bağlantılandırılır.

Anika Moller

 

GEODIS’te Grundfos’tan sorumlu Küresel Kilit Müşteri Yöneticisi Anika Möller “Grundfos’un sürdürülebilirlik stratejisinde GEODIS’in en uygun ortak olmasını sağlamak için dünya genelinde bilgi, altyapı ve operasyonel prosedürler geliştirmek büyük bir zorluk” diyor. “Son teknoloji emisyon hesaplamaları ve BT çözümlerinden rekabetçi sürdürülebilir yakıt fiyatlandırmasına kadar her şey sunduğumuz hizmetlerin kapsamında ve daha yeni başlıyoruz. Grundfos ve GEODIS’in 60’tan fazla ülkede birlikte çalışıyor olması, bölgesel ve küresel süreçlerimiz olduğu anlamına geliyor. Bu süreçler sürekli iyileştirme gerektirecektir ve Grundfos gibi taahhütleri olan müşteriler ile çözümümüzü geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmek mümkündür.”

 

 

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 

Şirketiniz sürdürülebilir deniz yakıtı, ekleme veya sürdürülebilir havacılık yakıtı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor mu? Lütfen size en yakın GEODIS ofisine ulaşın.

GEODIS’te sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Grundfos ve ürünlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik taahhütleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ilgili bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz:

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, karbondan arındırma için yeni bir yol

GEODIS Sürdürülebilir Yakıt çözümleri

 

 

525 views