Innovation pays

GEODIS: KSS’ta global lider

İyi bir kurumsal yurttaş olma ve çalışanlarına özen gösterme taahhüdüne sahip bir şirket olarak GEODIS, Kurumsal Sosyal Sorumluluğunu yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. 2018
by 14/02/2022

İyi bir kurumsal yurttaş olma ve çalışanlarına özen gösterme taahhüdüne sahip bir şirket olarak GEODIS, Kurumsal Sosyal Sorumluluğunu yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. 2018 yılında bu çabalar bir kez daha dünyanın lider KSS derecelendirme ajanslarından biri tarafından olağanüstü olarak değerlendirildi. Global tedarik zincirlerinde sosyal ve çevresel performans değerlendirmesi sunan EcoVadis, KSS faaliyetleriyle toplamda 70/100 puan toplayan GEODIS’i Altın derece ile ödüllendirdi. Grup için yeni bir rekor olan bu derece, önceki yıla ait dereceyi iki puanla geçerek GEODIS’i “karayolu taşımacılığı” kategorisinde 30.000 firma arasında ilk %1 arasına soktu.

EcoVadis sonuca varmak için dört alanda performans ölçümü gerçekleştirmektedir: çevre, işgücü uygulamaları ve insan hakları, adil iş uygulamaları ve sürdürülebilir satın alma Puanlar her bir alanda verildikten sonra genel dereceye ulaşmak için toplanır.

Çevre alanında EcoVadis, GEODIS’in yalnızca sera gazı emisyonları ve doğal kaynak kullanımı gibi alanlardaki etkisini azaltmaya çalışmakla kalmayıp aynı zamanda Global Logistics Emissions Council (Küresel Lojistik Emisyonları Konseyi) ve EcoTransIT de dahil olmak üzere belli başlı sektörel girişimlere üye olmasını takdir etmiştir. GEODIS tesislerinin %42’si uluslararası çevre yönetimi standartları ISO 14001 sertifikalı iken aynı zamanda düşük emisyon Euro VI araçlar ve çevre dostu sürüş teknikleri eğitimi vasıtasıyla CO2 emisyonlarını azaltmak için önlemler etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 90/100 derecesi ile GEODIS’e verilen puan, rakip ortalamasının iki katından fazladır.

2003’ten beri çalışanlara muamele konusunda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olan GEODIS, işgücü uygulamaları ve insan hakları alanlarında yüksek performans göstermektedir. Bir dizi uluslararası sağlık ve güvenlik sertifikası ile birlikte GEODIS, eğitim ve tesis güvenliği komiteleri vasıtasıyla çalışanlarının güvenliğini korumak için çalışmaktadır. Mutlak öncelik olarak değerlendirilen güvenlik, GEODIS’in Altın Kurallarından biridir. Aynı zamanda, çalışanlarının tam potansiyellerine ulaşabilmelerine yardımcı olmak için, şirket, Investors in People ve Gender Equality European International Standard (Cinsiyet Eşitliği Avrupa Uluslararası Standardı) gibi çeşitlilik girişimleriyle birlikte çalışmaktadır.

Çalışanlarına olduğu gibi GEODIS, iş ortaklarına da sorumlu bir şekilde davranmakta ve adil iş uygulamaları yürütmektedir. Bunu başarmak için iki ana araç kullanılmaktadır: Etik Politikası ve denetim prosedürleri ile politikanın etkinliği kontrol edilir. Her türlü ihlalin üstesinden gelmek için disiplin önlemleri yürürlüktedir ve politikanın anlaşıldığının kabulü için kişisel imzalardan faydalanılır. Politikanın uygulanması için e-öğrenme ve eğitim oturumlarının yanı sıra farkındalık yükseltme faaliyetleri yürütülür. Ayrı bir konu olarak GEODIS, müşteri ve çalışanlarının verilerini korumak için siber güvenliğe yatırım yapar.

Son olarak, sürdürülebilir satın almanın hedefi, GEODIS tarafından yürütülen sorumlu uygulamaları alıp bunları tedarik zincirine genişletmektir. Tedarikçi Davranış Kuralları kaleme alınmış olup GEODIS tarafından gerçekleştirilen her yeni sözleşmeye veya yenilenen sözleşmelere çevre ve işgücü konularında KSS maddeleri eklenmektedir. Ayrıca GEODIS, alıcılarına KSS ile ilgili eğitim sunarak örneğin CO2 emisyonları gibi konuların yeni araçlar için seçim kriterleri arasında olmasını sağlar.
EcoVadis raporunun açıkça ortaya koyduğu gibi, KSS, GEODIS’in iş yapma yönteminde önemli bir rol oynamaktadır. Şirket, çalışanlarını ve çevreyi korumak için şeffaf politikalara ve hedeflere dayalı ve uygun izleme ile desteklenen, yapısal, proaktif bir yaklaşıma sahiptir. Şu ana kadar pek çok şey gerçekleştirmiş olmakla birlikte Grup, gelecekte daha da fazlasını yapmayı hedeflemektedir. GEODIS, 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını %30 azaltma yönündeki global emelini açıklıyor (2017 temel alınarak, benzer nitelikte).

82 views

You may also like...

Offering efficient, environmentally friendly logistics is a challenge, but not a pipe dream

Şirketinizin lojistiğini nasıl daha çevreci hale getirebilirsiniz?

Lojistik verimliliği ve KSS’yi daha iyi uyumlaştırmak için lojistik ortağınızla birlikte atmanız gereken dört adım
Video
Energie alternative

Alternatif enerjiler: GEODIS doğal gazla çalıştığında

Karayolu taşımacılığı, doğa kirliliğine yol açan özelliği ile bilinir. Ancak GEODIS şimdi müşterilerine dizel yerine birçok alternatif öneriyor ve bunların bazıları çoktandır kullanımda. On yıldan

Circular Economy

Döngüsel Ekonomi ve Lojistik

“Döngüsel ekonomi” terimi, doğrusal “al, yap, at” ekonomik modelinin karşıtı olarak ortaya çıktı. Artık teknolojik gelişmelere ve hızlanan dağıtım çevrimlerine bağlı olarak ürün ömrü gittikçe

You may also like...

Offering efficient, environmentally friendly logistics is a challenge, but not a pipe dream

Şirketinizin lojistiğini nasıl daha çevreci hale getirebilirsiniz?

Lojistik verimliliği ve KSS’yi daha iyi uyumlaştırmak için lojistik ortağınızla birlikte atmanız gereken dört adım
Video
Energie alternative

Alternatif enerjiler: GEODIS doğal gazla çalıştığında

Karayolu taşımacılığı, doğa kirliliğine yol açan özelliği ile bilinir. Ancak GEODIS şimdi müşterilerine dizel yerine birçok alternatif öneriyor ve bunların bazıları çoktandır kullanımda. On yıldan

Circular Economy

Döngüsel Ekonomi ve Lojistik

“Döngüsel ekonomi” terimi, doğrusal “al, yap, at” ekonomik modelinin karşıtı olarak ortaya çıktı. Artık teknolojik gelişmelere ve hızlanan dağıtım çevrimlerine bağlı olarak ürün ömrü gittikçe