une agent de sécurité ferme un container

Gümrük Formaliteleri için Uzman Çözümler

Gümrük işlemleri uluslararası taşımacılığın ayrılmaz bir parçasıdır. Ama bunlar aynı zamanda ürün dolaşımını da geciktirebilir ve ilave giderlere yol açabilir. Ayrıca ürüne ve sektöre özgü kurallar bazen sevkiyatların gümrükte tutulmasına neden olabilir. Bu nedenle gümrükten geçirme hizmetleri asla geçici bir temelde yapılmamalıdır…bunlar daima mükemmel şekilde kontrol altında tutulmalıdır.

Havacılık, uzay ve savunma gümrük işlemlerinde uzman

GEODIS hassas ürünlerin gümrükten geçirilmesinde bir uzmandır ve havacılık, uzay ve savunma sektörlerindeki en büyük oyuncular ile iş ortaklıkları yaparız. Uzmanlığımız DCN gümrük prosedürlerinin (örneğin PDD, PDU), özel rejimlerin ve başka gümrük izinlerinin uygulanmasında size yardımcı olabilir. Ayrıca uluslararası akışlarınızı değerlendirmenize yardım edebilir ve maliyetleri ve gümrük risklerini azaltacak uygun çözümler sunabiliriz.

Geniş kapsamlı bir dizi hizmet veren gümrük müşavirleri

Gümrük müşavirleri ekibimiz havacılık, uzay ve savunma alanlarında uzmandır. Geçerli rejim ne olursa olsun (tamir, geçici, gümrük antreposu, kalıcı, vb.) tüm gümrük formaliteleri ile ilgilenebiliriz. GEODIS ayrıca belirli rejimler için kayıt takibi ve hassas malzemeler için ihracat ruhsatı başvurusu takibi gerçekleştirir.

Gümrük prosedürlerini basitleştiren ve hızlandıran geniş kapsamlı hizmetlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Ekonomik ve askıya alıcı rejimler
  • AI2 prosedürü (derhal nakit akışı)
  • KDV ödemesi ve ödeme raporu (mali giderlerden kazançlar)
  • DCN: gümrük prosedürlerinin uygulanması ve optimize edilmesi, gümrük gecikmelerinin azaltılması
  • Gümrüğün ve gümrükten geçme belgelerinin merkezileştirilmesi ve ayrıca çeşitli işlemler

Yerel gümrük makamları ile temasa geçeceğiz ve iş danışmanlığı birimleri, PAE (gümrük bilgi merkezleri) ve SRA (bölgesel denetleme hizmetleri merkezleri) ve ayrıca DGDDI (gümrük ve dolaylı vergiler genel müdürlüğü) ile işbirliği yapacağız. GEODIS ayrıca müşterileri için mevzuat takibi yapar.

une agent de sécurité ferme un container

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin