Expert en solutions douanières

Temel gümrük çözümleri

Gümrük, çoğu şirket için çok önemlidir ama aynı zamanda karmaşık da olabilir. Yönetmeliklerde yer alan sürekli değişiklikler bunu daha karmaşık duruma getirebilir. Temel Gümrük Çözümleri yaklaşımımız, süreçleri ve çalışma prosedürlerini işinizde gerçekten olup bitenleri yansıtacak şekilde mümkün olduğunca basit tutmaktır.

GEODIS’in gümrük uzmanları ağı, mallarınızın ithalat ve ihracat hareketlerinin hepsini en yeni yönetmeliklere uygun şekilde ele alabilir. GEODIS’in temel çözüm portföyü vasıtası ile temin edilen güvenli bir tedarik zinciri ile siz ve Gümrük Makamları arasında basitleştirme, şeffaflık ve elektronik işlemler sunuyoruz.

Küreselleşme, hızla gelişen ve küresel tedarik zincirleri için büyük güçlükler ve karmaşıklıklar ortaya çıkaran bir alan olan uluslararası ticareti arttırmıştır. GEODIS’te bizler iç huzuru veren ithalat ve ihracat gümrük müşavirliği faaliyetleri için karmaşıklığı azaltmak üzere dünya ölçeğindeki gümrük mevcudiyetimizi ve uzmanlığımızı kullanırız. Gümrükten geçirme sürecinizin her adımı boyunca uyumlu hizmetler ve şeffaflık sağlamak amacı ile sizin adınıza hareket edecek olan WCO (World Customs Organization [Dünya Gümrük Birliği]) GÜVENLİ (AEO, CTPAT, PIP, vb.) olarak belgelendirilmiş bir iş ortağıyız. See details

Doğru belgelere sahip olmanızı sağlamak uluslararası ticaretin temel bir parçasıdır. Gümrük riskini ve gecikmelerini en aza indirmenin yanı sıra yönetmeliklere uygunluğun tek yolu budur. İş dünyası küresel duruma geldikçe şirketler artık doğru ticaret belgeleri ve bunları işleme koyma kaynakları hakkında geniş bir bilgiye gerek duymaktadır. GEODIS’te bizler yerel düzeyde basitleştirme ve optimize etme işlemlerinden yarar göreceğiniz şekilde, uluslararası yönetmeliklere uygunluk için zorunlu olan tüm dış ticaret belgelerinin doğru ve hızlı şekilde çıkarılmasını garanti ediyoruz. See details

Gümrük uzmanlarımız yerel koşullar ve yönetmelikler hakkında derin bir bilgi sahibidir. Bu, tedarik zinciriniz boyunca değerli bir destek sağlayarak dünya ticaretinde günümüzdeki büyümeden kaynaklanan daha karmaşık durumdaki mevzuat, güvenlik ve kalite güçlükleri ile başa çıkmanıza yardım edebilecekleri anlamına gelmektedir. GEODIS’in Gümrük Optimizasyonu çözümleri basitleştirilmiş gümrük prosedürleri sağlayarak uluslararası tedarik zinciriniz boyunca hem maliyetleri hem gecikmeleri azaltır. See details

Expert en solutions douanières

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin