Contract work file

Etik ve Uygunluk taahhüdümüz

GEODIS’te iş yapmanın önemli ön koşulları güçlü etik ilkelerimize bağlılık ve yasalarla uluslararası standartlara saygıdır. Mevzuata ilişkin kısıtlamaların üstesinden gelmede müşterilerimizi desteklerken yaptığımız her şeyde dürüstlüğü sürdürürüz.

Güçlü kurumsal uygunluk programı

GEODIS, operasyonlarda etik ilkelerin benimsenmesini yakından izlemek için tüm faaliyet alanlarına yayılan kapsamlı bir programdan faydalanır. Aynı zamanda yolsuzlukla mücadele, rekabet, veri koruma ve ihracat kontrolü söz konusu olduğunda uluslararası yasalara en üst düzeyde saygı gösteririz. Bu da yaptığımız her şeyde iş uygunluğunu sağlar.

2003’te, şirketleri İnsan Hakları ve çevre koruma gibi alanlarda önlem almaya davet eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak bu alandaki çabalarımızı daha da güçlendirdik. 2009’da güçlü taahhüdümüz, Etik Kurallarının yayımlanması ve dağıtımıyla gerçek şeklini aldı. Bu Kuralları düzenli olarak güncelliyor, her çalışanda bir kopyasının olmasını sağlıyor ve tüm personelin katıldığı eğitim oturumları aracılığıyla uygulanmasını sağlıyoruz.

GEODIS’in Etik ve Uygunluk yaklaşımının sekiz bileşeni

Bu alandaki taahhüdümüzü sekiz ayrı bileşen ile yönlendiriyoruz.

Yönetim ekibinin taahhüdü

Grup yönetiminin güçlü duruşunu Etik ve Uygunluk lehine net bir şekilde ve sık sık anlatıyoruz. Yönetim aynı zamanda tüm Etik ve Uygunluk faaliyetlerini onaylıyor ve izliyor.

Etik Kuralları

Her GEODIS kuruluşunun yönetimi, Kuralları ve tamamlayıcı belgeleri (yolsuzlukla mücadele, rekabetçi uygulamalar vs. ile ilgili araç kitimiz) yaygınlaştırmaktan sorumludur. Böylece şirketimizin her kademesinde farkındalık katlanarak artar ve operasyonlar kapsamında uygulamaların etkinliğini sağlar.

Adanmış kaynaklar

GEODIS Yönetim Kurulu, bu Etik ve Uygunluk yaklaşımını geliştirmek ve desteklemek için bu işe adanmış bir ekip kurmuştur. Bu ekip, faaliyet alanlarımız ve coğrafi bölgeler çapında temsilci ve kişilerden oluşan bir ağla birlikte çalışır.

Risk değerlendirme

Etik ve Risk Kurulu, risk haritalaması yaklaşımımızı ve buna denk düşen planları yönetir ve düzenli olarak günceller.

Eğitim programları

Eğitim programlarımız, tüm çalışanların uygun şekilde eğitilmesini ve özel modüller ve oturumlar yoluyla bu konudan haberdar edilmesini sağlar. Bu programlar özel içerikleriyle düzenli kampanyaların konusunu oluşturur. Etik ve Uygunluk konusu aynı zamanda çalışan entegrasyonu sürecimizin ve her yöneticinin kendi ekibiyle yürüttüğü yıllık değerlendirme toplantısının da bir parçasıdır.

Disiplin prosedürleri

Yönetimin Etik ve Uygunluk taahhüdü açık ve nettir. Grup tarafından koyulan kuralların herhangi bir şekilde ihlali cezalandırılır. Bu titizlik, Grup taahhüdünün tüm paydaşlar tarafından uygulanmasını garanti altına almak için kaçınılmazdır.

Tedarikçiler ve ortaklar

GEODIS, tedarikçi ve iş ortaklarımızın itibarını ve dürüstlüğünü değerlendirmeyi esas olarak hedefleyen değerlendirme prosedürleri uygular. Böylece operasyonların ve lojistik zincirlerinin uygunsuzluklardan arındırılması sağlanır. Tedarikçi Davranış Kuralları, GEODIS’in beklentilerini açıkça belirtir.

Etik uyarı sistemi (“ıslık çalma”)

Her çalışanın ihlallerle ilgili endişe veya şüphelerini misilleme korkusu olmaksızın paylaşmasına olanak tanıyan dünya çapında bir “ıslık çalma” sistemi uyguluyoruz.

Etik ve Risk Kurulumuz

GEODIS, 2010’da Etik ve Risk Kurulu’nu kurdu. Bu Kurul, Grubun Etik ve Uygunluk, risk yönetimi ve önlenmesi ile ilgili kararlarını tanımlar ve yönlendirir. Ayrıca GEODIS’in Etik Kurallarında açıklanan ilkelerin uygulanmasını sağlar. Esas görevleri:

 • Karar alma ve operasyonların yürütülme şeklini yönlendirecek etik ilkeleri belirlemek;
 • Etik Kurallarındaki ilkelerin tüm organizasyona ve Grubun iş ortaklarına yaygınlaştırılmasını gözetmek;
 • Etik ve Uygunluk programına (prosedürler, eğitim, iletişim vs.) gelişmeler önermek ve bunların yapılmasını sağlamak ve Grup değerleriyle aynı doğrultuda olmalarını temin etmek;
 • Her türlü potansiyel veya kanıtlanmış riski analiz etmek ve Grup tarafından alınacak önleyici veya düzeltici tedbirleri seçmek;
 • İleri sürülen konularla ilgili açıklamada bulunmak.

Etik ve Risk Kurulu’na İcra Kurulu Başkanı başkanlık eder ve Kurulun görevi, etik ilkelerini Grup kültürüne dahil etmektir. Çeşitli paydaşlarımız yararına sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme taahhüdümüzü onaylar. Yönetim Kurulu ve yönetimden bazı üyelerden oluşur:

 • Şirket Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu üyesi
 • Finans Direktörü, Yönetim Kurulu üyesi
 • Direktör, Etik ve Uygunluk
 • Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Yönetim Kurulu üyesi
 • Direktör, Güvenlik ve Emniyet
 • Direktör, İç Denetim

GEODIS Etik Kuralları

Etik Kurallarımız, GEODIS’in Etik ve Uygunluk yaklaşımının temel taşıdır. Bu belge tüm operasyonlarda uygulanacak ilkelerin yanı sıra gerçekleşmesini sağlamaktan sorumlu organizasyonu tanımlar. Grubun, sivil toplumdaki her bir paydaşına, iş ortaklarına, hissedarlarına ve çalışanlarına karşı sorumlu, güvenilir bir iş ortağı olarak davranma taahhüdünü ifade eder.

Tedarikçi Davranış Kurallarımız

Tedarikçi Davranış Kurallarımız, GEODIS’in tedarikçiler, alt yükleniciler ve iş ortakları için Etik Kurallarını ayrıntılı bir şekilde açıklar. İnsan Haklarına ve temel özgürlüklere saygı, sanitasyon, sağlık ve güvenlik, yolsuzlukla mücadele, rekabet, yürürlükteki ihracat yasa ve yönetmelikleri, gizlilik, ekoloji ve alt yüklenicilik bakımından beklentilerimizi açıkça ifade eder.

GEODIS’te Etik ve Uygunluk ile ilgili daha fazla bilgi ister misiniz? Bu durumda lütfen bizimle [email protected] e-posta adresinden iletişime geçin.

Contract work file

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin