Une route serpente à travers des collines vertes

Çevre: Düşük karbonlu nakliye ve lojistik çözümünde öncü

GEODIS düşük karbonlu nakliye ve lojistik çözümünde öncüdür. Karbon ayak izimizi azaltmak ve kirletici emisyonları sınırlandırmak için sürekli çalışıyoruz. Ayrıca gerek nakliye gerekse de tesis içi faaliyetleri bakımından doğal kaynak kullanımımızı optimize etmeye çalışıyoruz. Her gün, iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunurken faaliyetlerimizin çevresel etkisini kontrol altında almak ve azaltmak için çok çalışıyoruz.

 

Standardı belirleyen CO2 uzmanlığı

GEODIS, iklim değişikliği söz konusu olduğunda üstlendiği görevin farkındadır. Bizler karbon verimliliğini geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. 2018’de taşımacılık ve lojistik sektörü karbonsuzlaştırma hareketinde GEODIS, 2030’a kadar GHG (greenhouse gas [sera gazı]) emisyonlarını %30 azaltma hedefi bildirdi (referans yılı: 2017).

2010’da başlattığımız Oksijen projesi sayesinde GEODIS sera gazı emisyonlarını azaltma gerekliliklerini karşılamaktadır. Oksijen dört gelişme alanı etrafında yapılandırıldı ve her bir kuruluş ve paydaşa özel tasarlanmış eylem planlarıyla organizasyonun her seviyesinde uygulanıyor.

Oksijen projesinin dört gelişme alanı

  • ÖLÇÜM: Doğrudan ve dolaylı emisyonları kapsayan yıllık küresel karbon envanteri yürütüyoruz (kapsam 1, 2 ve 3).
  • AZALTMA: Sera gazı emisyonlarını azaltıyor ve GEODIS’in karbon verimliliğini geliştiriyoruz.
  • ORTAKLIK: Dolaylı emisyonları azaltmak için büyük alt yükleyicilerle iş ortaklıkları geliştiriyoruz (kapsam 3).
  • ÇÖZÜMLER: Müşterileri destekleyerek karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz.
Kapsam 1: sabit veya mobil kaynaklardan doğrudan emisyonlar
Kapsam 2: elektrik üretimi ile ilgili dolaylı emisyonlar
Kapsam 3: diğer dolaylı emisyonlar

Çevresel araçlar

Modelleme ve raporlama aracı

GEODIS olarak, kendi modelleme araçlarımızı kullanıp, bunları bilgi sistemlerimize entegre ediyoruz ve müşterilerin tedarik zincirlerinin çevresel etkisini azaltmak için onları destekliyoruz. Bu, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin ürettiği CO2 emisyonlarının sistematik olarak raporlanmasını sağlıyor.

Sera gazı ve kirletici emisyonları hesaplama aracı

GEODIS, lojistik zincirlerinin sera gazı ve kirletici emisyonlarını hesaplamanız için size çevrimiçi bir araç sunuyor. Bu yeni araç, dünyadaki nakliye çeşitliliğinin çevresel etkilerini karşılaştırmanıza olanak tanır. 

Çözümlerimiz

"GEODIS çevreye saygılı müşterileri için akıllı çözümler geliştiriyor: “Düşük karbonlu” alternatif nakliye; Havayolu, Karayolu, Denizyolu, Suyolu ve Demiryolunu birleştiren çoklu-çeşitli çözümler, yeşil enerjili (doğal gazlı ve elektrikli) araçların kullanımı ve daha fazlası.”

Çevresel başarımızın dışarıdan takdiri

2019 yılında GEODIS, şirketler ve şehirler için en büyük çevresel bilgilendirme sistemini yöneten, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon olan CDP (daha önce Karbon Saydamlık Projesi olarak biliniyordu) tarafından A puanı almıştır. Grup artık çevre duyarlılığı konusunda 'Lider' olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sonuç, küresel lojistik sağlayıcısını, sera gazı emisyonlarını etkin bir şekilde azaltmak için ilgili eylemleri uygulayan, olağanüstü çevre yönetimini yansıtan bir Lider olarak kabul etmektedir. CDP tarafından dünyanın dört bir yanından değerlendirilen şirketlerin sadece %6'sının “A–” veya daha yüksek puan aldığı göz önüne alındığında, bu başarı cesaret vericidir.

Doğal kaynakların optimal kullanımı

Nakliye ve Lojistik sektörü de enerji verimliliği ve atık yönetimi sorunlarıyla yüz yüze.

GEODIS, tesislerde elektrik, gaz ve su tüketimini azaltmayı hedefleyen tüm önlemleri kapsayan ISO 14001 standardına bağlıdır. Bu bağlamda GEODIS, LED kullanımına dayanan bir akıllı aydınlatma sistemi olan Enlighted teknolojisi gibi yenilikçi çözümleri yaygınlaştırarak tesislerimizde performansı iyileştiriyor.

Ayrıca Grup, döngüsel ekonomi ilkelerine dayanan çözümler tasarlayıp uyguluyor ve elektrik ve elektronik ürünleri için kapsamlı ürün ömrü yönetim hizmetleri sağlıyor. Hedef, ekipmanların çalışma süresini uzatmak ve bu ürünlerden maksimum değeri almaktır. Aynı zamanda, plastik ve karton atık geri dönüşümünü ve hammadde olarak yeniden satmak için ambalaj iadesini teşvik ediyoruz.

ISO 14001 standardının bir parçası olarak belirlenen çevre programları aynı zamanda araç seçimi ve bakımımız, kullanımın izlenmesi (hareket halinde değilken motorun kapatılması, yerleşik telematiklerin kullanımı vs.), seyahat planlaması, en iyi uygulamaların kullanılması, sürücü farkındalığı ve yakıt satın alma stratejimiz için bir çerçeve görevi görüyor.

Daha iyi hava kalitesi taahhüdü

GEODIS, faaliyetlerimizin hava kalitesine ve halk sağlığına etkisini sınırlandırmak için en yüksek çevresel performansa sahip nakliye çözümlerini saptıyor.

Bu özellikle şehir merkezlerinde yoğunlaşan çevre sorunlarına (kirlilik, gürültü, trafik sıkışıklığı vs.) özel şehir lojistiğini geliştirmeyi kapsıyor. GEODIS’te bu, şehrin sürdürülebilir tedariğine sadık kalarak, ama aynı zamanda da inovatif bir şehir içi son mil operatörü olarak katkıda bulunup müşterilerimize temiz, rekabetçi teslimatı garanti etmekten oluşuyor. Bu amaçla Grup, mevzuata dair ve toplumsal değişimlere uyum sağlıyor ve üç önceliğin yönlendirdiği bir çözüm sunuyor:

  • İlki taşınmazlarla ilgilidir. Yüksek yoğunluklu alanlara stratejik olarak yeterli yakınlıkta yerleştirilmiş dağıtım merkezi, seyahat sayısını en aza indirip müşteri lokasyonlarında durma sayısını optimize ediyor.
  • İkinci zorluk şehir lojistiğinin çevresel etkisinin azaltılmasıyla ilgili. İşte bu nedenle Grup, alternatif araçlarla daha sık deneme yapma yönündeki inovasyon yaklaşımını kullanıyor. Buna elektrikli araçlar ile sıkıştırılmış veya likit doğal gazla çalışanlar dahil.
  • Üçüncü zorluk, Eko-komşuluklar dahilinde yeni hizmetlerin geliştirilmesi gibi yeni işbirliği ve ortaklıkları keşfetmekle ilgili.

Şanghay ve Paris’te başlatılan bu şehir lojistiği hizmet sunumu tüm dünyada şehir merkezlerinde dağıtımı amaçlıyor.

Une route serpente à travers des collines vertes

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin