Nuage ciel bleu

Altın Kural: İyi Bir Yurttaş Ol

GEODIS’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikası tüm paydaşlara olan etkisini dikkate alır: müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplum. Bu durum bizim 7 Altın Kuralımızdan biri olan “İyi Vatandaş Ol” kuralımıza yansımıştır ve “Kişi, Gezegen, Kar” yaklaşımımızın etrafında formüle edilmiştir.

 

GEODIS’in KSS yaklaşımı

GEODIS’in KSS yaklaşımı üç amacı hedefler ve üç ana tema etrafında döner: çevre, toplum ve etik. Bu nedenle, bu yaklaşım inovasyon için en güçlü sürücülerimizden biridir.

Hedef No.1: GEODIS’in faaliyetlerinin çevresel etkisini kontrol altına alıp azaltın ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunun

Grubun KSS yaklaşımı, özellikle karbon verimliliğinin geliştirilmesi, yerel kirletici emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi gibi alanlarda çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunan faaliyetleri kapsar.

Hedef No.2: Çalışanlarımızın ve toplumun iyiliğini ve gelişimini teşvik ederek pozitif bir sosyal ve toplumsal etki oluşturun.

GEODIS insanların güvenliğine, kadın ve erkekler arasındaki mesleki eşitliğe ve engellilerin iş hayatına katılımına büyük önem verir.

Hedef No.3: Her şartta sorumlu bir şekilde davranın.

Ahlaki ilkelere saygı ve uyum politikasının uygulanması tartışmaya açık olmayan konulardır. Tüm faaliyetlerimizin ve iş alanlarımızın ayrılmaz bir parçası olmaları gerekir.

KSS hedeflerini eyleme dönüştürmek

Bu hedefler Grubun paydaşları için somut eylemlere dönüşür:

  • Müşteriler, tedarikçiler, alt yükleyiciler ve diğer harici iş ortakları ile birlikte yeni çözümler yaratarak bunlarla ilgili yeniliğe gitmek ve üzerinde sürekli çalışmak.
  • Çalışanları GEODIS’in faaliyetlerinin sosyal, toplumsal ve çevresel etkileri hakkında eğitmek ve duyarlı hale getirmek ve Grup içinde en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik eden iç inisiyatiflere katılımlarını cesaretlendirmek.
  • Standartlar ve iç ve dış referanslarla ilgili olarak GEODIS politikalarını ve inisiyatiflerini değerlendirmek.
  • İlerlemeyi düzenli ve şeffaf olarak ve özellikle de yıllık KSS Raporu’nda, çeşitli yollarla ölçmek ve tebliğ etmek.

Taahhütlerimiz

GEODIS bu alandaki katılımını ve taahhüdünü on beş yıldan fazla bir süredir göstermektedir. Örneğin, Grup 2003’ten bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacılarındandır.

Ayrıca, KSS yönetimimiz referans belgelerinden, uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalardan hem Grup düzeyinde hem de Faaliyet Alanlarının bir parçası olarak proaktif biçimde faydalanır. Bunlar, şunları kapsar:

  • Çevre yönetimi üzerine ISO standardı 14001
  • Güvenlik yönetimi üzerine ISO standardı 45001
  • KSS ile ilgili ISO 26000 kılavuzu
  • Sürdürülebilir başarıyı takdir ve teşvik etmek üzere oluşturulan kâr amacı gütmeyen bir Avrupa kurumu olan EFQM’in (European Foundation for Quality Management [Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı]) İş Mükemmelliği modeline sadığız.

GEODIS, ayrıca aşağıdakiler gibi işbirlikçi girişimlere de katılır:

Nuage ciel bleu

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin