Deux hommes regardent le photographe

Toplumsal rolünü oynamaya kendini adamış sorumlu bir işveren

GEODIS’te biz, çalışanlarımızın ve toplumun fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne ve gelişimine destek olarak olumlu bir sosyal ve toplumsal etkiye sahip olmaya kararlıyız. GEODIS’in 67 ülkede, aynı bağlılık, tutku, dayanışma, güven ve inovasyon değerlerini paylaşan 41.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Her zaman herkesin güvenliğini sağlar, çalışan memnuniyetini gözetir ve onların mesleki gelişimini teşvik ederiz. Bütün Grup dahilinde çeşitliliği ve özellikle de mesleki cinsiyet eşitliğini önemli meseleler olarak kabul ederiz. Dünya çapında faaliyet gösteren bir şirket olarak ayrıca topluma katılım ve katkı sorumluluğumuzun da farkındayız. Zarar görmüş insanlara yardım etmeye, gezegeni koruma girişimlerine katılmaya ve ayrıca herkes için sağlıklı bir yaşam sağlamaya kendimizi adadık.

 

Fiziksel ve zihinsel iyiliğe odaklanmak

“Çalışanlarımızın her yerde ve her zaman güvenliğini sağlamak” GEODIS’in 7 Altın Kuralından biridir. GEODIS’te güvenlik riskleri her bir faaliyete özeldir. Bu nedenle her bir faaliyet alanı, hem işyerinde hem de sahada güçlü bir iş güvenliği kültürü geliştirdi. Ve her bir faaliyet alanı kendilerine en uygun olacak şekilde kendi güvenlik yönetim sistemlerini uygulamaktadırlar. Çalışanların fiziksel iyiliğini korumak, Sağlık ve Güvenlik risklerinin düzenli değerlendirmesi, sertifikasyonların geliştirilmesi- özellikle ISO 45001- ekipman ve bireysel gereçlerin sürekli iyileştirilmesi ve eğitimler ile bilgilendirici kampanyalar yoluyla sürekli farkındalık yaratmayı kapsayan önleyici planların uygulanmasını gerektirir. Düzenli olarak organize ettiğimiz yarışmalarla, gerek içeride gerekse müşterilerle bu alandaki en iyi performansları takdir ediyoruz.

Çeşitliliği ve fırsat eşitliğini teşvik etmek

GEODIS’te bizler, söz konusu ekonomi ve istihdam olduğunda sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle, çeşitliliği ve işyerinde eşitliği teşvik etmede rol model olarak davranıyoruz. Geleneksel olarak erkeklere açık bir sektörde Grubumuz cinsiyet çeşitliliğini taahhüt etmektedir. Özel olarak, dokuz ülkenin listelendiği Cinsiyet Eşitliği Avrupa - Uluslararası Standardı (GEEIS) referansına bağlı kalarak sürekli gelişim yaklaşımını başlattık.

2013’te GEODIS, GEODIS Kadın Ağını oluşturdu: Kadın çalışanların potansiyelini geliştirip, mesleki gelişimlerini destekleyerek daha fazla kadının yönetici pozisyonlarında ortaya çıkmasını teşvik etmek üzere kurulmuş bir ağ.

Mesleki eşitlik aynı zamanda engellilerin diğer çalışanlarla bir araya gelmesini, yeniden bir araya gelmesini veya mesleğe kazandırılmasını da kapsar. Bunun ışığında GEODIS, iş dünyasından uzak kalan insanların, yeniden çalışma hayatına dönmelerine yardımcı olabilmek için iş ortaklıkları geliştirmektedir.

Topluma bağlılığı teşvik etmek

İyi bir yurttaş olmak aynı zamanda sosyal haklardan en yoksun insanlara kendini adamak ve gezegeni koruma girişimlerinde yer almakla ilgilidir. GEODIS ekipleri ortak değerleri paylaşır ve bağış toplamak için harekete geçer, ama aynı zamanda da kendi zamanlarını, becerilerini ve maddi kaynaklarını ihtiyaç sahiplerine sunar. Onların enerjisi sayesinde bu topluluk faaliyetleri yaratılmış ve süreklilik kazanmıştır. Grubumuz için muhteşem bir gurur kaynağıdırlar.

Deux hommes regardent le photographe

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin