Deux employés en réunion de travail

Gizlilik Politikası

İlk harfi büyük yazılmakla birlikte burada tanımlayan terimler, Kullanım Şartlarında belirtilen anlama gelecektir.

Kullanıcı, kayıt işlemi kapsamında işlenen kişisel verilerin, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden GEODIS'in sorumluluğunda bilgisayarlı işleme sürecine tabi olacağı konusunda bilgilendirilmiştir. Kişisel verilerin korunması hakkındaki AB Yönetmeliği uyarınca GEODIS, gizliliğinize saygı göstermek ve ilettiğiniz Kişisel Verilerin gizliliğini korumak amacıyla gerekli olan tüm önlemleri almayı taahhüt etmektedir. Kişisel Verileriniz güvenli ağlarda saklanmakta olup yalnızca bu verileri bilmesi gereken ve Kişisel Verileri gizli tutma zorunluluğu taşıyan çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin erişimine açıktır.

Kullanıcı; ad, soyadı ve e-posta adres bilgilerini sağlamanın bu Web Sitesindeki kayıt işleminin koşulu olduğu hakkında bilgilendirilmiştir. Aksi takdirde, telefon numarası, şirketinizin adı ve ülke bilgisi isteğe bağlı olup bahsi geçen bilgilerin verilmemesi halinde Kullanıcı, Web Sitesinde talep ettiği hizmetlere erişim sağlayamayacaktır.

GEODIS, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir. Bu amaçların her biri, yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılınan yasal bir işlem dayanağıyla ilgilidir. Amaçlar şunları içerir:

Amaçlar Yasal dayanaklar
Web Sitemizde sunulan hizmetlerimizin bazılarına erişim sağlamanıza olanak tanımak

Bu işlem, Tarafınız ile GEODIS arasındaki sözleşmenin ifası için gereklidir.

Söz konusu işlem, ticari tekliflerini sunmak ve Kullanıcılarımızı bu teklifler hakkında bilgilendirmek amacıyla, GEODIS'in web sitesi içeriğine erişimi kolaylaştırmak üzere gözettiği meşru çıkarlar doğrultusunda da gerekli olabilir.

Web sitesi deneyimini yönetmek, korumak, iyileştirmek ve optimize etmek Bu işlem, GEODIS'in gözettiği meşru çıkarlar doğrultusunda gereklidir. GEODIS, ticari faaliyetlerimizi korumak ve işimizi büyütmek amacıyla hizmetlerimizi iyileştirmeyi meşru çıkarı olarak değerlendirmektedir.
Web Sitesini ve hesabınızı güvenlik olaylarından korumak

Bu işlem, GEODIS'in gözettiği meşru çıkarlar doğrultusunda gereklidir.

GEODIS, ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve kullanıcılarımızla iyi ilişkilerini idame ettirmek amacıyla hizmetlerimizi korumayı meşru çıkarı olarak değerlendirmektedir.

Tarafınıza hizmetlerle ilgili mesajlar, güncellemeler, güvenlik uyarıları ve hesap bildirimleri göndermek

Bu işlem, Tarafınız ile GEODIS arasında imzalanan sözleşmenin ifası için gereklidir.

Bu işlem, GEODIS'in gözettiği meşru çıkarlar doğrultusunda da gerekli olabilir.

GEODIS, kullanıcılarımız ile iyi ilişkilerini devam ettirmek üzere, kendilerini etkileyebilecek herhangi bir olay hakkında kullanıcılarımıza güncel bilgi sağlamayı meşru çıkarı olarak değerlendirmektedir.

GEODIS, belirli durumlarda Tarafınıza böyle bir bilgi sağlama konusunda yasal yükümlülük taşıyabilir.

Web Sitesinde bildirilen e-posta adresi aracılığıyla, Tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım bildirileri, pazarlama iletileri ve haber bülteni göndermek

Bu işlem, GEODIS'in gözettiği meşru çıkarlar doğrultusunda gereklidir. GEODIS, ticari faaliyetlerimize ve işimizi büyütmemize katkı sunacağından dolayı, kullanıcılarımızın ürün ve hizmetlerimiz hakkındaki bilgilerini güncel tutmayı meşru çıkarı olarak değerlendirmektedir.

Ancak, bu bilgileri Tarafınıza iletmeden önce onayınızı almamız yasalarca gerekli kılınırsa onayınızı işlem dayanağımız olarak kabul edeceğiz.

Kullanıcı, Kişisel Verilerin tedarikçilerimize iletileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Kişisel Verilerinizin aktarılması ve saklanması, gizlilik ve temel haklar konusunda yeterli seviyede koruma sağlayan akdi hükümler çerçevesindeki bu Gizlilik Politikası uyarınca gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerinizin tedarikçilerimiz tarafından işlenmesinin, Avrupa Komisyonu tarafından AET standartlarına göre yeterli veri koruması sağladığı kabul edilmeyen, AET dışındaki ülkelere veri aktarımını gerekli kıldığı durumlarda, Kişisel Verilerinizi korumak için yeterli önlemleri almış bulunuyoruz. Alıcının AB Standart Sözleşme Hükümlerine tabi olmasını sağlamak da bunlardan biridir.

GEODIS'e çevrimiçi iletmek durumunda kalabileceğiniz Kişisel Verilerin sadece GEODIS tarafından yetkilendirilen kişilerce kullanılabileceğini ve Web Sitesinde toplanan verilerin üçüncü şahıslara kesinlikle satılmayacağını hatırlatmak isteriz.

Kullanıcı, Kişisel Verileriniz dahil olmak üzere, bilgilerinizin GEODIS tarafından mahkemelere, devlet kurumlarına, emniyet yetkililerine veya yasa tarafından zorunlu kılınan veya izin verilen hallerde yetkili üçüncü şahıslara açıklanabileceği konusunda bilgilendirilmiştir.

Bu Kişisel Veriler, elde edilme amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği süreyle ve yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği şekilde saklanacaktır. Kişisel Verilerinizi bilhassa Tarafınızla ilişkimiz devam ettiği müddetçe ve özellikle Web Sitesindeki hesabınız aktif olduğu sürece saklayacağız. Yasalarca gerekli kılınması veya yasal durumumuz kapsamında uygun olması halinde Kişisel Verilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz (Kullanım Şartlarının uygulanması, geçerli sınırlama hükümleri, dava açılması veya düzenlemelere yönelik soruşturmalar gibi nedenlerle).Ayrıca, geleceğe dönük faaliyetlerle ilgili olarak yürürlükteki düzenlemeler uyarınca, Kişisel Verilerinizi Tarafınızla ilişkimizin sona ermesinden veya Kullanıcıyla son temastan itibaren 3 yıl süreyle saklayacağız.

Kullanıcı, doğru bilgiler iletmeyi taahhüt eder. Her bir Kullanıcı, kendisiyle ilgili oturum açma verilerinden sorumludur. Aksi kanıtlanmadıkça, Web Sitesiyle kurulan tüm bağlantılar veya Kullanıcının oturum açma bilgileriyle gerçekleştirilen tüm Kişisel Veri aktarımları Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir.

Kullanıcılar, yürürlükteki veri koruma yasaları uyarınca, kendilerini ilgilendiren Kişisel Verilerine erişme, bunların düzeltilmesini ve/veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıların, Kişisel Verilerinin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkı da bulunmaktadır. Her Kullanıcı, Kişisel Verilerinin kendilerine veya üçüncü şahıslara makine tarafından okunabilir bir formatta sunulmasını talep etme hakkına sahiptir. Kişisel Verilerinizin kullanımı için onayınızı dayanak kabul ettiğimiz durumlarda, hesabınızdaki kutucuğun işaretini kaldırmak veya talebinizi GEODIS'e iletmek suretiyle bu onayı geri alabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ölümünüzden sonra Kişisel Verilerinizin kullanımıyla ilgili talimatlarınızı Tarafımıza iletme hakkına sahipsiniz.

Son olarak Kullanıcı, meşru çıkarlarımız temelinde veya doğrudan pazarlama amacıyla Kişisel Verilerini işlediğimiz durumlarda, Kişisel Verilerinin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, dpo@geodis.comadresine veya aşağıdaki adrese yazarak haklarını kullanabilir:

GEODIS

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Fransa 
 

Talebiniz üzerine bir işlem yapmadan önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi hatırlatırız. Örneğin, talebinizin açıkça mesnetsiz veya lüzumsuz olduğu durumlarda, yasaların izin vermesi halinde ücret talep etme hakkımızı da saklı tutmaktayız.

 

Çerez Politikası

Çerezler, Kullanıcılar Web Sitesini ziyaret ettiğinde bilgisayarlarında veya mobil cihazlarında saklanan metin dosyalarıdır. Bunlar tarayıcılarda saklanır. Çerezler, Kullanıcıların Web Sitesi kullanımına dair bilgileri (IP adresleri dahil olmak üzere) içerir ancak kimliklerini bizzat göstermez. Kullanıcı, Web Sitesini yeniden ziyaret ettiğinde tarayıcı, bu çerezleri Web Sitesine geri gönderir ve böylece tarayıcının Kullanıcının bilgisayarını veya mobil cihazını tanıyarak Web Sitesindeki gezintisini kişiselleştirip kolaylaştırmasını sağlar. Çerezler, sadece bunları oluşturanlar tarafından okunabilir ve/veya değiştirilebilir. 

 • GEODIS tarafından kullanılan çerezler (bundan böyle "Çerezler" olarak anılacaktır):

Kullanıcı, Web Sitesine bağlandığında GEODIS, Kullanıcının seçimine bağlı olarak, ilgili Çerezin geçerlilik süresi boyunca Kullanıcının tarayıcısını tanıyabilmek için Kullanıcı terminaline çeşitli Çerezler yükleyebilir. Çerezleri çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanıyoruz.

GEODIS, şu amaçlarla Çerez oluşturmaktadır:

 • Web Sitesinin güvenliğini artırmak;
 • Kullanıcı gezintisine olanak tanımak ve kolaylaştırmak;
 • Web Sitesi hizmetlerini iyileştirmek;
 • Web Sitesini ziyaret eden kitleyi ölçmek;

Kullanıcı, reklam ve trafik ölçümü amaçlı Çerezleri silebilir. Bu Çerez türleri, Web Sitesini kullanmak için zorunlu değildir.

GEODIS tarafından Web Sitesinde kullanılan Çerezler aşağıda listelenmiştir.

Trafik Ölçümü Çerezleri:

 • Google Analytics: Google Analytics, Web Sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için çerezleri kullanmaktadır. GEODIS, Kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandıklarını daha iyi anlamak için Google Analytics araçlarından faydalanır.
 • Google Etiket Yöneticisi: GEODIS, Web Sitesindeki hizmetleri kişiselleştirmek amacıyla Kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak üzere Google Etiket Yöneticisi'ni kullanır.
 • Hubspot: Trafik ölçümü. Hubspot ve iş ortakları, Web Sitesindeki trendleri analiz etmek için çerez veya benzeri teknolojileri kullanır. GEODIS, Kullanıcının deneyimini kişiselleştirmek ve Web Sitesini yönetmek amacıyla Hubspot'u kullanır.
 • Hotjar: Trafik analizi ve Kullanıcı geri bildirimi. Hotjar, Kullanıcının davranışı ve cihazı hakkında veri toplamak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. GEODIS, hizmetleri Kullanıcı geri bildirimleriyle optimize edebilmek amacıyla, Kullanıcı deneyimini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için Hotjar'ı kullanır.

Bu Çerezler, GEODIS tarafından Web Sitesini iyileştirmek ve kullanımını kolaylaştırmak üzere kullanılmaktadır.

Google, Hubspot ve Hotjar da kendi amaçları doğrultusunda çerezler kullanmaktadır.

Google, Hubspot ve Hotjar'ın çerezleri kullanma şekli ve çerez kullanımından nasıl ayrılabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu hizmetlerin Gizlilik Politikalarını ziyaret edin:

Reklam Çerezleri:

 • Doubleclick: Reklam kampanyalarını yönetir. GEODIS, Kullanıcının ilgisine bağlı olarak reklam göstermek için Doubleclick'i kullanır.

Kullanıcılar, çerez banner'ındaki "Kabul Et" öğesine tıklayarak bu Çerezlerin kullanımını kabul eder. Çerezleri seçmek isterseniz lütfen aşağıda açıklanan çerez kurulumunu kullanın.

Üçüncü şirketler tarafından yerleştirilen üçüncü şahıs reklam çerezlerinin kullanımının Gizlilik Politikamız kapsamında bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Daha fazla bilgi almak için söz konusu üçüncü şahısların kendi gizlilik politikasına başvurun.

 • Terminalde saklanan çerezlerin yapılandırılması 

Kullanıcının gerçekleştireceği herhangi bir yapılandırma, Kullanıcının internet gezintisini ve çerezlerin kullanımını gerekli kılan belirli hizmetlere erişim koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı, aşağıda açıklanan araçları kullanarak herhangi bir zamanda taleplerini bildirmeyi veya değiştirmeyi tercih edebilir.

Http çerezleri için, tarayıcı yazılımını Çerezlerin terminalde saklanacağı veya tam aksine sistematik bir şekilde ya da oluşturana göre reddedileceği bir şekilde yapılandırmak mümkündür.Kullanıcı, bir çerezin terminalde saklanabilmesinden önce Çerezlerin kabul veya reddinin zaman zaman sorulabileceği bir şekilde de tarayıcısını yapılandırabilir.Kullanıcı, Çerezi saklamayı reddetmesi veya saklanan Çerezleri silmesi halinde, Web Sitesinde gezinmek için gerekli olan çeşitli sayıdaki işlevselliklerden yararlanamayabilir.

Çerezlerin yapılandırılması, internet tarayıcısına bağlı olarak farklılık gösterir. Çerezleri tarayıcılarında nasıl yapılandırabileceklerini öğrenmek isteyen Kullanıcılar, Çerezlerle ilgili isteklerini nasıl değiştirebileceklerini görmek için tarayıcılarının "yardım" menüsüne gitmelidir. Terminallerinde çerez saklamayı kabul etmeleri halinde, bu çerezler terminallerinde ayrılan alanda maksimum 13 ay süreyle geçici olarak saklanacaktır.

Internet Explorer™ için: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™ için: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Chrome™ için: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ için: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™ için: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Google Analytics için, bu aracın kullanımıyla ilgili çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız Google tarafından sağlanan bağlantıda oturum açmanız gerekir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

 

İlgili Mevzuat

Gizlilik Politikası, Fransız hukukuna tabidir. Bu Gizlilik Politikası, GEODIS ile Kullanıcı arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil eder. Sözleşme konusu hakkında yazılı veya sözlü olarak yapılan tüm geçmiş mutabakat ve anlaşmaları hükümsüz kılarak bunların yerine geçer ve tüm ihtilaflı koşullar ile ilgili olarak amir nüshadır.

Gizlilik Politikası birkaç dilde düzenlenmiştir. Her durumda, bu Gizlilik Politikasının Fransızca versiyonu diğer dillerdeki versiyonları nezdinde amir versiyondur.

Gizlilik Politikasının geçerliliği, yorumlanması ve/veya ifası hakkında herhangi bir anlaşmazlığın bulunması halinde, GEODIS ile Kullanıcı bir araya gelerek bu anlaşmazlığa dostane bir çözüm bulmaya çalışmayı kabul eder.

Tarafların dostane bir çözüm bulamamaları halinde, Gizlilik Politikasının yorumlanması, geçerliliği ve/veya ifasına dair tüm anlaşmazlıklar yetkili Paris mahkemelerine götürülecektir. Birden fazla davalının yer aldığı veya bir üçüncü şahsın dahil olduğu, acil veya koruyucu tedbirlerin alınmasını hedefleyen, hızlı muhakeme gerektiren veya başvuru üzerine görülen durumlar buna dahildir. 

 

© Telif Hakkı – GEODIS 2018

Deux employés en réunion de travail