Deux employés en réunion de travail

Gizlilik Politikası

GEODIS, gizliliğinize saygı göstermek ve ilettiğiniz verileri gizli tutmak amacıyla korumak için tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt eder. Bu politikada, web sitelerimize, uygulamalarımıza, ürünlerimize, etkinliklerimize, hizmetlerimize veya diğer tekliflere ("Hizmetler") eriştiğinizde ve bunları kullandığınızda bize sağladığınız bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız, ayrıca bu tür verilerin kullanım ve ifşa süreçlerini nasıl kontrol edebileceğiniz açıklanmaktadır.

Kullanıcı, Hizmetler için işlenen kişisel verilerin, GDPR uyarınca Veri Sorumlusu, CCPA (California Tüketici Gizliliği Kanunu) uyarınca Hizmet Sağlayıcı veya yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine göre denk sorumlulukları taşıyan taraf konumunda olan GEODIS'in sorumluluğu kapsamında olan ve bilgisayarlarla yürütülen işlemlerden geçeceği konusunda bilgilendirilmektedir.

Hizmetlerimizi kullanarak bu Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını açıkça kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında açıklanan veri uygulamalarını kabul etmiyorsanız Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmanız gereklidir.

Bu Gizlilik Politikası şunları kapsar:

• Bu Gizlilik Politikasını görüntüleyen veya bu Gizlilik Politikasına bağlantı içeren web sitelerimizi ziyaret etmek;

• Ofislerimizi ve/veya Depo Tesislerimizi ziyaret etmek;

• E-postalar, metinler veya faks dahil GEODIS'ten iletişimler almak;

• Ticari fuarlar da dahil olmak üzere GEODIS etkinliklerine kaydolmak;

• GEODIS tarafından sağlanan Hizmetlere erişim;

• Uygulamalarımızı veya Synapse, ConnectShip, MercuryGate, Manhattan ve JDA1 dahil olmak üzere Depo Yönetim sistemimiz için kullanılan uygulamaları kullanmak.

Bu Gizlilik Politikası, bizimle çalışmak için başvuran başvuru sahipleri ya da adayları veya kişisel bilgileri farklı gizlilik bildirimlerine tabi çalışan statüsünde olan ve olmayan işçiler ya da o hükümlerde açıkça belirtilmeyen diğer hizmetler için geçerli değildir.

KİŞİSEL VERİLER

Hizmetlerimize veya tesislerimize erişirken bize belirli bilgileri sağlamanız istenebilir. Örneğin, sizi kişisel olarak tanımlayan, adınız, e-posta adresiniz, şirketinizin adı, adresiniz, telefon numaranız ve şahsınız veya şirketiniz hakkında diğer kişisel bilgileriniz gibi bilgileri ("Kişisel Veriler") gönüllü olarak bize verebilirsiniz. Kişisel Veriler, doğrudan veya dolaylı olarak bir bireyi tanımlayacak nitelikte olan Konum Bilgilerini de içerebilir. Anonim hale getirilen Konum Bilgileri, Kişisel Veri kabul edilmez. Konum Bilgileri; bilgisayarınız ve web sitemizi ve/veya uygulamalarımızı ziyaret ettiğiniz IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü, ziyaret süresi ve görüntülenen sayfalar gibi bilgileri kapsamaktadır.

Kullanıcı, ad, soyad ve e-posta adresi bilgilerini sağlamanın, Web Sitesine kaydolma veya tesislerimize giriş için şart niteliğinde olduğu konusunda bilgilendirilmektedir. Diğer durumlarda, telefon numarasının, firmanızın ve ülkenizin adının verilmesi isteğe bağlıdır. Bu bilgilerin birinin verilmemesi, Kullanıcının, talep ettiği ve Web Sitesinde teklif edilmekte olan hizmetlere erişimini engellemeyecektir.

Kullanıcı doğru bilgi vermeyi taahhüt eder. Her Kullanıcı, kendisiyle ilgili oturum açma verilerinden tamamen sorumludur. Aksi kanıtlanmadığı sürece, Kullanıcının oturum bilgileri kullanılarak Web Sitesine bağlantı yapılması veya Kişisel Veri gönderilmesi, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir.

VERİ İŞLEMENİN AMACI VE YASAL DAYANAĞI

GEODIS Kişisel Verileri aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işler. Bu amaçların her biri, geçerli kanunlar uyarınca gerekli olduğu üzere, yasal bir işleme temeliyle ilgilidir. Bu amaçlara şunlar dahildir:

Tür

Amaçlar

Yasal dayanaklar

Hizmetlerimizi Sunma

 • Bazı Hizmetlerimize erişmenizi ve Hizmetlerimizi mevcut ve olası iş ortaklarınıza ve diğer üçüncü taraflara açıklamanızı sağlama
 • Hizmetleri kullanmak için hesaplar oluşturma
 • Tesislerimize erişmenizi sağlama
 • Hizmetlerimizi size veya üçüncü taraflara ulaştırma
 • Hizmetle ilişkili olarak veya bir talebin sonucunda sizinle iletişime geçme
 • Bizim adımıza belirli ticari işlevler veya hizmetler sağlayan ve bu Gizlilik Politikasına uygun sözleşmelerin yükümlülükleri kapsamında bağlantılı olduğumuz hizmet sağlayıcılarımızla paylaşma
 • Bu işlemler, Siz ve GEODIS arasındaki ya da Siz ve GEODIS ile sözleşmesi olan bir üçüncü taraf arasındaki sözleşmenin uygulanması için gereklidir.
 • Bu işlemler, GEODIS'in Hizmeti iletmek için elde etme niyetinde olduğu meşru menfaatler için de geçerli olabilir.

Hizmetlerimizi Geliştirme

 • Hedef kitle ölçümüne göre web sitesi deneyimini yönetme, koruma, geliştirme ve optimize etme
 • Hizmeti değerlendirme ve geliştirme
 • Toplu analiz gerçekleştirme ve kendimizi geliştirmemize, operasyonlarımızı yürütmemize, korumamıza, bilgiye dayalı kararlar vermemize ve Hizmetlerimizin performansını raporlamamıza yardım eden iş bilgilerini toplama
 • Bu işlemler, GEODIS'in gözettiği meşru menfaatler için gereklidir. GEODIS, ticari operasyonlarımızı korumak ve şirketimizi büyütmek amacıyla Hizmetlerimizi geliştirmemizin kendisine meşru menfaat sağlayacağına inanmaktadır.
 • Bu tür bilgileri size göndermeden veya kişisel verilerinizi bu tür amaçlarla toplamadan önce kanunen Sizin onayınızı almamız gereken durumlarda, işlemlerimiz için bu izni temel alacağız.

Hizmetlerimizi Koruma

 • Web sitesini ve Hesabınızı güvenlik ihlallerinden koruma
 • Size hizmetle ilgili mesajlar, güncellemeler, güvenlik uyarıları ve hesap bildirimleri gönderme
 • Tesislerimizin güvenliğini sağlama.
 • Siteyi kullanımınızla bağlantılı faaliyetlerin bir kaydını tutma
 • Bu işlemler, GEODIS'in gözettiği meşru menfaatler için gereklidir. GEODIS, ticari operasyonlarımızın güvenliğini ve sürekliliğini sağlama, kullanıcılarımızla iyi bir ilişki sürdürme ve belirli durumlarda yasal bir bildirim yükümlülüğünü yerine getirme amacıyla Hizmetlerimizi korumanın kendisine meşru menfaat sağlayacağına inanmaktadır.

Deneyiminizi özelleştirme ve size Hizmetlerimizi ya da üçüncü tarafların hizmetlerini teklif etme

 • Web sitemizi veya kullanabileceğiniz diğer uygulamaları kişiselleştirmek suretiyle tarama tecrübenizi geliştirme
 • Hizmetlerimizin kullanımını size tanıtma ve tanıtım bilgileri içeriğini iletişim tercihlerinize uygun olarak sizinle paylaşma;
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, pazarlama iletişimleri ve haber bültenimiz hakkında promosyon bildirimleri gönderme
 • Üçüncü tarafların hizmetlerini kullanmanızı sağlama
 • Kanunların izin verdiği durumlarda, bu işlemler GEODIS'in gözettiği meşru menfaatler için gereklidir. GEODIS, kullanıcılarımızın Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgilerinin güncel tutulmasının, Ticari operasyonlarımıza ve Şirketimizi büyütmemize yardımcı olması açısından kendisine meşru menfaat sağlayacağına inanmaktadır.
 • Bu tür bilgileri size göndermeden veya kişisel verilerinizi bu tür amaçlarla toplamadan önce kanunen Sizin onayınızı almamız gereken durumlarda, işlemlerimiz için bu izni temel alacağız.

Yasal yükümlülüklere uyma

 • Siteyi kullanımınızla bağlantılı faaliyetlerin bir kaydını tutma
 • Gizlilik Politikamızdaki değişikliklerle ilgili bilgileri size gönderme;
 • Bir kanuni yükümlülüğü veya mahkeme emrini yerine getirme, kanuni haklarımızı talep etme veya kanuni hak taleplerine karşı kendimizi savunma
 • Çeşitli kanuni gereklilikleri karşılama
 • Bu işlemler, yürürlükteki Veri Koruma düzenlemesine, Tüketici Koruma kanununa veya Hizmetle ilgili bir yasal yükümlülüğe uygun hareket edilebilmesi için gereklidir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE AKTARILMASI

GEODIS dünya çapında faaliyet göstermektedir. Bu sebeple Kişisel Verileriniz, Hizmetlerimizi kullanmak suretiyle izin verdiğiniz üzere GEODIS ve bağlı kuruluşlarımızın ve iş ortaklarımızın faaliyet gösterdiği ülkelerde depolanmak ve kullanmak üzere gönderilebilir.

Küresel operasyonlarımızı kolaylaştırmak için bilgileri uluslararası ölçüde aktarabilir ve GEODIS'in bağlı kuruluşlarının bu politikada açıklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdiği ülkelerden bu bilgilere erişim sağlayabiliriz. GEODIS, yukarıda listelenen amaçları gerçekleştirmek için bilgileri uluslararası olarak aktaracaktır.

Bize iletebileceğiniz Kişisel Veriler yalnızca GEODIS tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kullanılmak üzere alınmaktadır. Kullanıcıya, Kişisel Verilerin sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza iletilebileceği bilgisi verilir. Kişisel Verilerinizin aktarımı ve depolanması, gizliliğin ve temel hakların yeterli düzeyde korunmasını sağlayan ve geçerli düzenlemelere uyan sözleşme maddeleriyle çerçevelenen bu Gizlilik Politikasına uygun olarak gerçekleştirilir. Sizinle ilgili bilgileri GEODIS içinde, dünyanın diğer yerlerindeki GEODIS bağlı kuruluşları arasında veya harici tedarikçiler ve ortaklarımızla paylaştığımızda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Ekonomik Alanı'ndan topladığımız bilgilerin aktarımlarını korumaya yönelik olarak onaylanan standart sözleşmesel veri koruma hükümlerinden veya gerekli diğer mekanizmalardan faydalanırız.

Kullanıcı, kanunlar gerektiriyorsa veya izin veriyorsa GEODIS'in Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizi mahkemelere, resmi kurumlara veya emniyet yetkililerine veya yetkili üçüncü taraflara ifşa edebileceği konusunda bilgilendirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE SAKLANMASI

Bilgi Güvenliği, GEODIS'in genel BT çözümünün temel unsurlarından biridir. Veri güvenliği kontrolleri ve ölçümler, kuruluş genelinde uygulanmakla beraber, günlük operasyonlarda kullanılan süreçler ve prosedürlere entegre edilmiştir. GEODIS'in sistem kaynaklarına ve verilerine erişimi yönetmek ve korumak için çeşitli yöntemler kullanılır.

Kişisel Verileriniz, elde edildiği amaçlar doğrultusunda ve yukarıda özetlendiği şekilde, gerektiği süre boyunca ya da izin verilen süre boyunca saklanır. Kişisel Verilerinizi sizinle sürekli bir iletişimimiz olduğu sürece ve bilhassa, Web Sitesinde aktif bir hesabınız olduğu sürece saklayacağız. Kanunen gerekli olduğunda ya da kanuni konumumuz açısından makul olması halinde (ör. Kullanım Hükümlerinin uygulanması, geçerli sınırlama yasaları, davalar veya düzenleyici inceleme süreçleri) Kişisel Verilerinizi daha uzun bir süre boyunca saklayabiliriz. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi sizinle olan ilişkimizin sona ermesinin ardından veya kullanıcının son iletişim kurulan kişisinden itibaren pazarlama etkinlikleriyle ilgili yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak 3 yıl süreyle saklarız.

VERİLERİNİZE ERİŞİM VE VERİLERİNİZİN KONTROLÜ

Sözleşme ilişkisine bağlı olarak, bizden belirli hizmetleri almak üzere bizimle sözleşme ilişkisi içine giren bir müşterimize bu hizmetleri sağlamak amacıyla, kendisi adına Kişisel Veri toplayabilir ve işleyebiliriz. Belirli bir müşteri için hizmet sağlayıcı olarak sahip olduğumuz Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istiyorsanız bu müşteriyle doğrudan iletişime geçmelisiniz.

GEODIS'in GDPR uyarınca Veri Sorumlusu, CCPA veya yürürlükteki veri koruma düzenlemesi uyarınca Hizmet Sağlayıcı olarak belirlendiği veri işleme süreçlerinde, Kullanıcıların kendileriyle ilgili Kişisel Verilere erişim, bu verilerin düzeltilmesi ve/veya silinmesi, ayrıca kendilerinin Kişisel Verilerinin işlenmesini sınırlamamız gibi taleplerde bulunma hakları mevcuttur. Her Kullanıcı, Kişisel Verilerinin bilgisayarda okunabilir bir formatta kendilerine veya üçüncü bir tarafa sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Kişisel Verilerinizi kullanmak için onayımız olduğu durumlarda Hesabınızdaki ilgili kutunun işaretini kaldırarak veya talebinizi GEODIS'e göndererek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi lütfen unutmayın. Kişisel Verilerinizin toplanması ve kullanımı hakkında bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerinizin vefatınızdan sonraki zamanda kullanımıyla ilgili olarak bize direktifler verme hakkınız vardır.

Kullanıcılar, bu formu kullanarak veya [email protected] ya da aşağıdaki adrese göndererek haklarını kullanabilirler:

Avrupa'daki Kullanıcılar ve Dünya Kullanıcıları içindir

GEODIS

Veri Koruma Görevlisi

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Fransa

ABD Merkezli Kullanıcılar içindir

Geodis Logistics LLC

Veri Koruma Görevlisi

7101 Executive Center Drive

Suite 333

Brentwood - TN 37027

ABD

 

Talebinizle ilgili başka bir işlem yapmadan önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Ayrıca, örneğin talebinizin açık bir şekilde asılsız veya aşırı nitelikte olması gibi durumlarda kanunların izin verdiği şekilde bir ücret talep etme veya talebinizi reddetme hakkımızı saklı tutmaktayız.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, Web Sitesini ziyaret ettiklerinde kullanıcı bilgisayarına veya mobil cihazına bırakılan metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları kullanıcının tarayıcısında saklanır. Çerezler Kullanıcının kullanımına dair (IP adresi gibi) bilgiler içerir ancak bu bilgileri kişisel olarak tanımlamaz. Tarayıcı, Kullanıcı Web Sitesini yeniden ziyaret ettiğinde bu çerezleri web sitesine geri gönderir; böylece tarayıcı, kullanıcının bilgisayarını veya mobil cihazını tanıyabilir ve web sitesinde gezinmeyi kişiselleştirebilir ve kolaylaştırabilir. Çerezler yalnızca, yayınlayan kişi tarafından okunabilir ve/veya değiştirilebilir.

GEODIS tarafından kullanılan çerezler (bundan böyle "Çerezler" olarak anılacaktır).

Kullanıcı Web Sitesine bağlandığında, GEODIS Kullanıcının tercihine bağlı olarak, ilgili Çerezin geçerliliği süresince Kullanıcının tarayıcısını tanıyabilmek için kullanıcının terminaline çeşitli Çerezler yükleyebilir. Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek için Çerezleri kullanıyoruz.

GEODIS şu amaçlarla Çerezler oluşturur:

 • Hizmetlerimizi Sunma
 • Hizmetlerimizi Geliştirme
 • Hizmetlerimizi Koruma
 • Deneyiminizi özelleştirme ve size Hizmetlerimizi ya da üçüncü tarafların hizmetlerini teklif etme

Kullanıcı, Geliştirme ve Özelleştirme Çerezlerini silebilir. Bu tür Çerezler, Web Sitesini kullanmak için gerekli değildir.

Web Sitesinde GEODIS tarafından kullanılan çerezler aşağıda listelenmiştir.

1. Kitle ölçümlerine göre Hizmetlerimizi geliştirmek için:

 • Google analizleri: Google analizleri, web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için çerezleri kullanır. GEODIS, kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandığını daha iyi anlamak için Google analizlerini kullanır.
 • Google Etiket Yöneticisi: GEODIS, Web Sitesindeki hizmetleri kişiselleştirmek için Kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak amacıyla Google Etiket Yöneticisini kullanır.
 • Hubspot: trafik ölçümü. Hubspot ve ortakları, Web Sitesindeki trendleri analiz etmek için çerezleri veya benzer teknolojileri kullanır. GEODIS, Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve Web Sitesini yönetmek için Hubspot'u kullanır.
 • Hotjar: trafik analizi ve Kullanıcı geri bildirimi. Hotjar, Kullanıcı davranışları ve cihazları hakkında veri toplamak için çerezler ve diğer teknolojileri kullanır. GEODIS, Kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak ve hizmeti optimize etmek amacıyla Kullanıcı geri bildirimine göre Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Hotjar'ı kullanır
 • LinkedIn Insight Etiketi/trafik analizi: GEODIS, LinkedIn'e bağlı web sitesinin dönüşümlerini izlemek için LinkedIn Insight Tag'i kullanır.
 • Pardot/trafik analizi: GEODIS, Salesforce ile bağlantılı web sitesinin dönüşümlerini izlemek için LinkedIn Insight Tag'i kullanır.
 • ABTasty/trafik analizi

Bu hizmetler de çerezleri kendi amaçları için kullanabilir. Bu durumda, çerezlerin bilgisayara yerleştirilmesi için açık onay gerekir

Bu hizmetlerin çerezleri nasıl kullandığı ve hizmetlerin kapsamından nasıl çıkılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu hizmetlerin Gizlilik İlkelerini ziyaret edin:

2. Deneyiminizi özelleştirme ve size Hizmetlerimizi ya da üçüncü tarafların hizmetlerini teklif etme

 • Adroll Smart Pixel/kullanıcı profili oluşturma. GEODIS, konum bilgilerinizden bir profil oluşturmak için Adroll Smart Pixel'ı kullanır.
 • Facebook Pixel/kullanıcı profili oluşturma. GEODIS, göz atma aktiviteniz temel alınarak bir profil oluşturmak için Facebook Pixel teknolojisini kullanır.
 • Jabmo/B2B pazarlama. GEODIS, konum bilgilerinizden bir profil oluşturmak için Jabmo'yu kullanır.

Bu hizmetler de çerezleri kendi amaçları için kullanabilir. Bu durumda, çerezlerin bilgisayara yerleştirilmesi için açık onay gerekir

Bu hizmetlerin çerezleri nasıl kullandığı ve hizmetlerin kapsamından nasıl çıkılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu hizmetlerin Gizlilik İlkelerini ziyaret edin:

Kullanıcı, çerez bandındaki "kabul ediyorum" seçeneğine tıklayarak bu çerezlerin kullanımını kabul eder. Çerezleri seçmeye karar verirseniz lütfen aşağıda açıklanan ayarları kullanın.

Bir üçüncü şirket tarafından eklenen üçüncü taraf reklam çerezlerinin kullanımının Gizlilik Politikamızca kapsanmadığını lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen bu üçüncü tarafın kendi gizlilik politikasına bakın.

 • Bir terminalde depolanan çerezlerin yapılandırılması

Kullanıcının gerçekleştirebileceği bir yapılandırma, kullanıcının internette gezinme şeklini ve çerezlerin kullanılmasını gerektiren belirli hizmetlere erişim koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı, çerezlerle ilgili isteklerini aşağıda açıklanan yollarla ifade etmeyi ve değiştirmeyi seçebilir.

HTTP çerezler için tarayıcı yazılımını, Çerezler terminale kaydedilecek veya aksine sistematik olarak veya yayınlayan kişi tarafından reddedilecek şekilde yapılandırmak mümkündür. Kullanıcı ayrıca tarayıcı yazılımını, zaman zaman Çerezlerin terminale kaydedilmesi için kabul edilmesi veya reddedilmesi önerilecek şekilde yapılandırabilir. Kullanıcı Çerezleri kaydetmeyi reddederse veya kayıtlı çerezleri silerse Web Sitesinde gezinmek için yine de gerekli olan bazı işlevlerden yararlanamayabilir.

Çerezlerin yapılandırması internet tarayıcısına bağlı olarak farklılık gösterir. Kullanıcılar, tarayıcılarındaki Çerezleri nasıl yapılandıracaklarını öğrenmek için tarayıcılarının "yardım" menüsünden Çerezlerle ilgili isteklerini nasıl değiştirecekleri konusunda bilgi alabilirler. Kullanıcı çerezleri terminaline kaydetmeyi kabul etmiş ise çerezler terminallerindeki özel bir alanda en fazla 13 ay boyunca saklanacaktır.

Internet Explorer™ için: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™ için: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Chrome™ için: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ için: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™ için: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Google Analytics için bu aracın kullanımıyla ilgili çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız Google tarafından sağlanan aşağıdaki bağlantıda oturum açmanız gerekir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

GEÇERLİ KANUNLAR

Bu Gizlilik Politikası Fransız kanunlarına tabidir. Bu Gizlilik Politikası, GEODIS ile Kullanıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Gizlilik Politikası, konusu ile ilgili yazılı veya sözlü tüm eski veya eş zamanlı mutabakat veya anlaşmaları geçersiz kılar ve bunlarla birlikte, çelişen hükümlerin de yerine geçer.

Gizlilik Politikası birkaç dilde hazırlanmıştır. Her durumda, bu Gizlilik Politikasının Fransızca sürümü diğer tüm sürümlerin yerine geçer.

Gizlilik Politikasının geçerliliği, yorumlanması ve/veya ifası nedeniyle bir anlaşmazlık olması durumunda, GEODIS ve Kullanıcı, anlaşmazlığa uygun bir çözüm bulmaya çalışmak için bir araya gelmeyi kabul eder.

Tarafların dostane bir çözüme ulaşamaması durumunda, yorum, geçerlilik, Gizlilik Politikasının uygulanması ile ilgili her türlü ihtilaf, birden fazla sanık veya üçüncü bir tarafın mevcudiyeti de dahil olmak üzere acil veya koruyucu tedbirler alma amaçlı duruşmalar, acele duruşmalar veya başvuru üzerine Paris yetkili mahkemelerine iletilecektir.

© Telif Hakkı - GEODIS 2021

Deux employés en réunion de travail