Contrat fichier de travail

Yasal bilgi

GEODIS SA, Yönetim ve Denetim Kurulu bulunan, 404.461.760 € sermayeli, Fransa NANTERRE Ticaret ve Şirketler Sicilinde 542 084 322 numara ile kayıtlı bir limitet şirkettir.

Merkez ofis

"Espace Seine"

26 Quai Charles Pasqua

92300 LEVALLOIS-PERRET

Fransa

Telefon: + 33 (0)1 56 76 26 00

(bundan böyle "GEODIS" olarak anılacaktır)

Web Sitesi Yöneticisi veya Yayın Müdürünün Adı: Laurent Melaine, Chief Commercial and Marketing officer, ("Yayıncı")

Siteyi barındıran:

Acquia Inc.

53 State Street, 10th Floor

Boston, MA 02109

ABD

Telefon: +1-888-922-7842

Grafik tasarım, entegrasyon ve geliştirme: GEODIS, Webedia, Parker&Parker

Kullanım Şartları

Tanımlar

"İştirakler,"GEODIS’i doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, GEODIS tarafından kontrol edilen veya GEODIS ile ortak kontrole tabi olan, mevcut veya gelecekte kurulabilecek herhangi bir şirket veya tüzel kişiliği ifade eder.

"Veriler," AB Mevzuatında sunulan ve Gizlilik Politikasında tanımlanan tüm verileri ifade eder.

"Kullanıcı/Kullanıcılar", "Siz/Tarafınız" veya "Sizin/Tarafınızın" ifadeleri, kayıt yaptıranlar ve yaptırmayanlar dahil olmak üzere bu Web Sitesine erişim sağlayan ve kullanan herhangi bir bireyi ifade eder.

"Biz/Tarafımız" veya "Bizim/Tarafımızın" ifadeleri GEODIS'e atıfta bulunur.

"Kullanım Şartları," Web Sitesine erişiminizin ve kullanımınızın tabi olduğu bu şartları ifade eder.

"Web Sitesi," Yayıncı tarafından şu bağlantı aracılığıyla sunulan web sitesidir:

www.geodis.com.

Giriş

GEODIS, bu Web Sitesini yayınlamaya, yönetmeye ve kullanıma sunmaya karar vermiştir.

Bu Web Sitesine erişim, Kullanım Şartlarına uygunluğa tabidir.

Kullanıcıların bu Web Sitesine erişim sağlamaları ve Web Sitesini kullanmaları, Kullanım Şartlarının tamamıyla kabul edildiği anlamına gelir. Geçerli Kullanım Şartları, her bir Kullanıcının Web Sitesine eriştiği tarihte yürürlükte olan şartlardır. GEODIS’in Kullanım Şartlarının bir bölümünü veya tamamını herhangi bir zamanda iyileştirmek, değiştirmek, düzeltmek veya silmekte serbest olduğu belirtilmiştir. Bu değişiklikler, sadece çevrimiçi yayınlanmak suretiyle Kullanıcıların dikkatine sunulmuş addedilecektir. Bununla birlikte, Kullanım Şartlarının ciddi ölçüde değiştirilmesi halinde, Yayıncı e-posta yoluyla Kullanıcıyı bu değişiklik hakkında açıkça bilgilendirebilir. Kullanım Şartları, her durumda, çevrimiçi olarak yayınlandıktan sonra Web Sitesine erişim sağlayan Kullanıcı tarafından çekincesiz şekilde kabul edilmiş sayılır. Dolayısıyla Kullanıcı, Web Sitesinde mevcut olan en son versiyonu okumak üzere Kullanım Şartlarına başvurmaya davet edilmektedir. 

Web Sitesinin Amacı

Bu Web Sitesinin temel hedefi, Geodis şirketi ve iştirakleri (bundan böyle "GEODIS" olarak anılacaktır) ile bunların faaliyetleri hakkında bilgi sağlamaktır.

Web Sitesine erişim

Bu web sitesine herkes erişebilir.

Sitedeki Gezinti, şu bilgisayar konfigürasyonuna sahip kullanıcılar için özellikle optimize edilmiştir:

Microsoft Internet Explorer 8. sürüm veya daha sonrası ya da tüm diğer aynı nesil tarayıcılar.

Ekran çözünürlüğü:1280 x 768

GEODIS, önceden bilgi vermeden Web Sitesinin tümünü veya bir kısmını değiştirme, askıya alma veya içeriğine ve işlevselliklerine erişim dahil olmak üzere erişimini veya kullanılabilirliğini kısıtlama ya da kesintiye uğratma hakkını saklı tutar.

Kullanıcının Web Sitesine bağlanmak için kullandığı tüm ekipmanlar, her zaman ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemelere uygun olmalı ve bu kapsamdaki gereklilikleri karşılamalıdır. Web Sitesinde Kullanıcının ekipmanı nedeniyle herhangi bir kesinti yaşanması halinde, Kullanıcı bu kesintiye neden olan ekipmanın bağlantısını derhal kesecektir.

Özellikle, Web Sitesi Kullanıcıları, Web Sitesine güncel virüssüz ekipmanlarla ve en son güncellemeyi haiz tarayıcıyla erişim sağlamayı, Web Sitesini Zararlı Kod depolamak veya iletmek ya da Web Sitesinin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmek ya da zarar vermek için kullanmamayı taahhüt eder. "Zararlı Kod"; virüs, solucan, zaman ayarlı bomba, Truva atı ve diğer hasar verici veya zararlı kod, dosya, komut, ajan veya programları ifade eder.

Fikri mülkiyet

Web Sitesi ve bünyesindeki tüm unsurlar (tüm bilgiler, ticari sırlar, metinler, sunumlar, videolar, fotoğraflar, indirilebilir belgeler, ticari marka ve logolar dahil olmak üzere) ve ilgili yazılımlar, fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır (fikri mülkiyet hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere "droits d’auteur" veritabanı, ticari marka, tasarım, alan adı üreticisinin yegane hakkı...) ve komşu hakları GEODIS'e ve/veya lisans verenlerine aittir.

GEODIS tarafından önceden ve yazılı olarak açıkça izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcı, Web Sitesinin tümünü veya herhangi bir bölümünü ve/veya bünyesindeki unsurları hiçbir şekil/formatta, hiçbir mecrada ve hiçbir amaçla (ticari amaçla, reklam amacıyla ve sair amaçla) kendi çıkarına kullanmayacak, kopyalamayacak, değiştirmeyecek, temsil etmeyecek, yaymayacak, düzenlemeyecek, çevirmeyecek, uyarlamayacak, çıkarmayacak veya yayınlamayacaktır.

Bu yasaklara uyulmaması, özellikle fikri mülkiyet ihlali ve/veya haksız ve parazit rekabet teşkil ederek Kullanıcı için sivil ve/veya cezai bir yükümlülük doğurabilir.

GEODIS, kullanıcıya yüksek kaliteli hizmet sunmak için çaba sarf eder. Bu amaçla, GEODIS, Web Sitesini kullanımınız esnasında hizmetlerinden bazılarını iyileştirmek için çalışır.

Verilerinizin gizliliği ve korunması

GEODIS, Verilerinizin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için uygun idari ve fiziksel tedbirleri ve teknik emniyet tedbirlerini alacaktır.

GEODIS, yasalarca mecburi tutulmadıkça veya Tarafınızca açık yazılı izin sağlanmadıkça Verilerinizi açıklamayacak olup Verilerinizi GEODIS'i doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, GEODIS'in kontrolü altında bulunan veya GEODIS ile ortak kontrole tabi olan grup iştirakleri dahil olmak üzere kimseye iletmemeyi taahhüt etmektedir.

Mevcut durumda hizmetlerin GEODIS adına Acquia Inc ("barındırma hizmeti sağlayan şirket") tarafından barındırıldığını kabul etmektesiniz. Barındırma hizmetlerinin kesintisiz, hatasız veya tamamıyla güvenli olacağını garanti etmiyoruz. Dışarıdan sağlanan bir barındırma ortamı kullandığımızı ve ortamın faaliyetlerini doğrudan kontrol edemediğimizi anlayıp kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu Kullanım Şartlarını onaylayarak, (barındırma hizmeti sağlayan şirketin) web sitesinde bulunabilecek Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizi ve bunlara uyacağınızı doğrulamış olursunuz. Bu Kullanım Şartlarının diğer hükümlerine bağlı olmaksızın, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde, (barındırma hizmeti sağlayan şirketin) eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu veya yükümlü tutulmayacağımız Tarafınızca bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Üst bağlantılar

Bu Web Sitesi, GEODIS’in kontrolü altında bulunmayan üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerebilir.

GEODIS, kullanıcının Web Sitesi aracılığıyla erişim sağlayabileceği diğer web siteleri hakkında hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, üçüncü şahıslara ait bir web sitesine erişim sağlarken riski kabul eder ve GEODIS’in üçüncü şahıslara ait bu sitelerde mevcut olan hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyal nedeniyle sorumlu veya yükümlü tutulmayacağını tasdik eder. Kullanıcı, aynı zamanda, üçüncü şahısların web sitelerinin kullanımından doğabilecek herhangi bir kayıp veya hasar nedeniyle GEODIS’in hiçbir sorumluluk kabul etmediğini ve bunlardan yükümlü tutulamayacağını kabul eder. Web Sitesinde üçüncü şahıs şirketlere ve web sitelere yönelik olarak verilen referanslar, sadece bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir tasdik veya öneri teşkil etmemektedir.

Bunun sonucunda, bahsedilen üst bağlantıların götürdüğü web siteleriyle ilgili olarak GEODIS, özellikle erişim koşullarından, sunulan hizmetlerden, bunların içeriklerinden ve/veya bu web sitelerde saklanan unsurlardan, yapılan güncellemelerden vb. yükümlü tutulmayacaktır. Web Sitesinden başka bir web sitesine giden bir bağlantı kullanmaya karar verdiğinizde, ilgili riski kabul edersiniz. Böyle bir durumda, Kullanım Şartlarının artık geçerli olmadığını ve başka web siteleri için geçerli olan kullanım şartlarını okumanız gerektiğini unutmayın.

Yükümlülük

Web Sitesi hazırlanırken ve güncellenirken gösterilen tüm özene rağmen, hatalar, yanlışlıklar veya ihmaller meydana gelebilir. Fransız hukukunun sağladığı en geniş yetkiyle GEODIS, aksi bir durumda bu Web Sitesiyle bağlantılı olarak hukuken geçerli tüm garanti, hüküm, koşul ve beyanları reddetmektedir. Özellikle GEODIS, Web Sitesi içeriğinin hatasız olmayacağı, Web Sitesi platformunda virüs veya diğer zararlı bileşenler bulunmayacağı veya hata ve kusurların düzeltileceği hususlarında herhangi bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Kullanıcı, bu konuda kendi önlemlerini almalıdır.

Kayıtlı kullanıcılar, hesaplarının (ekran adı ve şifresi dahil) ve e-posta adreslerinin kullanımından sorumlu olacaktır.Kayıtlı kullanıcılar, şifrelerinin güvenliğinden tek başlarına sorumludur ve bu bilgiyi gizli bilgi olarak değerlendirmelidir.Kullanıcı, bir üçüncü şahsın Kullanıcıya ait kimlik kodunu veya şifresini kullandığını biliyorsa veya bundan şüpheleniyorsa [email protected] adresi üzerinden GEODIS’i derhal bilgilendirecektir.Kullanım Şartları hükümlerine uymadığınız konusunda makul nedenlerimiz olması halinde GEODIS, ister Tarafınızca seçilmiş ister Tarafımızca atanmış olsun, herhangi bir Kullanıcı kimlik kodu veya şifresini hizmet dışı bırakma hakkına sahiptir.

GEODIS, Web Sitesinin erişilebilirliğini sağlamak için makul çaba harcayacaktır. Ancak Web Sitesine bağlanırken bağlantı sorunları veya kesintiler yaşanabilir. Bu erişilebilirlik, özellikle bakım ve/veya internet ağ kalitesi gibi nedenlerle askıya alınabilir. GEODIS, nedeni ve/veya süresi ne olursa olsun, Web Sitesinin kullanılamaz durumda olması sebebiyle hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır. GEODIS, bu Kullanım Şartları altında, herhangi bir dolaylı, özel, duruma veya sonuca bağlı kâr kaybı, gelir kaybı, beklenen tasarruf kaybı, fırsat kaybı, veri kaybı veya itibar kaybı gibi zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

GEODIS; bağlantı, ağ tıkanıklığı ve/veya bilgisayar sistemleri, yetkisiz üçüncü şahıs müdahaleleri ve bahsedilen ağ ve/veya bilgisayar sistemlerinde bulunan virüslerle ilgili kesinti riskleri ya da arızalar konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcılar, Web Sitesini riski kabul ederek kullanır. GEODIS, bu kullanımdan doğabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı kâr kaybı, gelir kaybı, beklenen tasarruf kaybı, fırsat kaybı, veri kaybı veya itibar kaybı gibi zararlardan doğacak sorumluluğu reddeder.

İlgili Mevzuat

Kullanım Şartları, Fransız hukukuna tabidir. Bu Kullanım Şartları, GEODIS ile Kullanıcı arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil eder. Sözleşme konusu hakkında yazılı veya sözlü olarak yapılan tüm geçmiş mutabakat ve anlaşmaları hükümsüz kılarak bunların yerine geçer ve tüm ihtilaflı koşullar ile ilgili olarak amir nüshadır.

Kullanım Şartları, birkaç dilde ortaya konmuştur. Her durumda, bu Kullanım Şartlarının Fransızca versiyonu diğer dillerdeki versiyonları nezdinde amir versiyondur.

Kullanım Şartlarının geçerliliği, yorumlanması ve/veya ifası hakkında herhangi bir anlaşmazlığın bulunması halinde, GEODIS ile Kullanıcı bir araya gelerek bu anlaşmazlığa dostane bir çözüm bulmaya çalışmayı kabul eder.

Tarafların dostane bir çözüm bulamamaları halinde, Kullanım Şartlarının yorumlanması, geçerliliği ve/veya ifasına dair tüm anlaşmazlıklar yetkili Paris mahkemelerine götürülecektir. Birden fazla davalının yer aldığı veya üçüncü bir şahsın dahil olduğu, acil veya koruyucu tedbirlerin alınmasını hedefleyen, hızlı muhakeme gerektiren veya başvuru üzerine görülen durumlar buna dahildir. 

Tanıtıcı Bilgi

Web Sitesi geliştiricisi:

CGI France

Immeuble CB16

17, place des Reflets

92097 Paris la Défense Cedex

Fransa

Görseller ve illüstrasyonlar

FOTOĞRAFLAR

GEODIS (c) F. Ardito, Bruno Clergue, Christian Gauthier, T. Laisné, J.Lutt/CAPA Pictures, Denis Meunier, C. Sasso/CAPA Pictures, Augusto Da Silva, Laurent Stinus, L. Zylbermann

Kullanılan teknolojiler

Bu Site, Drupal 8 teknolojilerini ve Adobe'un Acrobat Reader teknolojisini kullanmaktadır.

Bazı belgeler PDF formatında mevcuttur.

Contrat fichier de travail

Blog Konuları

Yardım İçin
Uzmanlarımız?

Bizi izlemeye
devam edin