collaborateurs vérifient documents commerce extérieur

Zarządzanie dokumentami handlu zagranicznego

W międzynarodowym handlu bardzo ważne jest upewnienie się, czy posiada się odpowiednią dokumentację. Jest to jedyny sposób na przestrzeganie przepisów przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka celnego i opóźnień. Dzięki globalnej działalności firmy potrzebują teraz rozległej wiedzy na temat właściwej dokumentacji handlowej, a także zasobów niezbędnych do jej realizacji. W firmie GEODIS gwarantujemy prawidłowe i szybkie wydawanie wszystkich obowiązkowych dokumentów dla handlu zagranicznego, aby zachować zgodność z międzynarodowymi przepisami, a jednocześnie korzystać z lokalnych uproszczeń i optymalizacji.

Przygotowywanie dokumentów i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego

GEODIS przygotuje odpowiednią dokumentację dotyczącą importu i eksportu w ramach handlu zagranicznego zgodnie z Twoimi instrukcjami. Przykładowo zajmujemy się dokumentami świadectwa pochodzenia, EUR1, ATR1 oraz pozwoleniami na przywóz i wywóz. Możemy również doradzać w zakresie międzynarodowych dokumentów celnych i handlu zagranicznego.

collaborateurs vérifient documents commerce extérieur

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami