Healthcare

Opieka zdrowotna

Rynek produktów medycznych przechodzi globalną transformację. Doprowadziło to już do coraz bardziej złożonych problemów związanych z łańcuchem dostaw, takich jak globalizacja i koncentracja. Wprowadziło to także obowiązkowe lokalne i regionalne wymagania dotyczące zgodności z przepisami.

Trwająca konsolidacja skłania graczy z branży do przedefiniowania strategii outsourcingu logistycznego, zracjonalizowania powierzchni magazynowej i dalszej optymalizacji schematu transportu logistycznego. Stoją oni również w obliczu trendu rosnącej cyfryzacji, wraz z pojawieniem się nowych podmiotów w zmieniającym się krajobrazie konkurencji.

Niezawodny partner

Dlatego firmy medyczne potrzebują niezawodnego partnera w celu zarządzania dostawą ich produktów, które muszą zostać dostarczone w określonym czasie. Nie ma miejsca na błędy − pacjenci potrzebują Państwa przesyłek, więc muszą być one terminowe, dokładne i opłacalne. To wymaga współpracy z doświadczonym dostawcą. Dostawcą, który potrafi dostosować się do stale zmieniających się przepisów dotyczących zgodności z przepisami i jakości w różnych regionach i krajach.

W końcu muszą mieć Państwo pewność, że Państwa przesyłki dotrą na miejsce wraz z odpowiednią dokumentacją. GEODIS − jako elastyczny dostawca usług logistycznych dla wielu wiodących firm z branży opieki zdrowotnej − doskonale przestrzega surowych przepisów w całym łańcuchu dostaw produktów z branży medycznej.

Odporne sieci

COVID-19 zwiększył zainteresowanie firm farmaceutycznych zarządzaniem ryzykiem. Ponownie oceniają one swoją strategie łańcucha dostaw, wykorzystując takie techniki, jak podwójne źródła i dywersyfikacja geograficzna, aby uczynić swoje łańcuchy dostaw bardziej elastycznymi i odpornymi na zakłócenia.

GEODIS będzie współpracować z Państwem w miarę rozwoju firmy, dostarczając innowacyjnych, zgodnych z prawem oraz globalnych rozwiązań logistycznych, niezależnie od lokalizacji Państwa dostawców. Od planowania zapasów po przechowywanie w kontrolowanej temperaturze i transport specjalistyczny − nasze rozwiązania o wartości dodanej dostosują się do wszelkich potrzeb w zakresie prawdziwej doskonałości operacyjnej.

Podejście oparte na współpracy

Projektując nasze rozwiązania, stosujemy podejście oparte na współpracy. Pomożemy Państwu określić optymalną organizację Państwa logistyki. Nasze wykwalifikowane i doświadczone zespoły – oraz ich najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne, analityczne oraz informatyczne – zapewnią Państwu najbardziej efektywne rozwiązanie.

Logistyka produktów medycznych obejmuje produkty, które mają kluczowe znaczenie dla życia. Nie ma tu miejsca na straty. Wymaga to współpracy z dostawcą, który zna branżę, rozumie perspektywę nieprzerwanych dostaw i którego pracownicy dbają o swoją rolę w łańcuchu dostaw. GEODIS ma dziesięciolecia doświadczenia w logistyce produktów medycznych, od farmaceutyków (leki na receptę, leki generyczne, leki kontrolowane i produkty bez recepty [over the counter, OTC]), przez wyroby medyczne, po nutraceutyki, szczepionki, aktywne składniki farmaceutyczne (active pharmaceutical ingredient, API), materiały do badań klinicznych oraz produkty higieny osobistej i kosmetyczne. Nasze zespoły ekspertów są przeszkolone i wykwalifikowane (Dobra Praktyka Wytwarzania [Good Manufacturing Practice, GMP]/Dobra Praktyka Dystrybucyjna [Good Distribution Practice, GDP]), aby spełniać wymagania farmaceutyczne dotyczące wysokiej jakości działania. Zobacz szczegóły

Jako wieloletni partner dużych firm farmaceutycznych i medycznych GEODIS rozumie problemy, z którymi należy się liczyć. Projektujemy nasze innowacyjne, globalne rozwiązania transportowe i logistyczne, aby sprostać wszystkim strategicznym wyzwaniom. Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci pomogą Państwu spełnić najbardziej zaawansowane wymagania w zakresie zgodności z przepisami stawiane przez łańcuchy dostaw produktów medycznych. Sektor opieki zdrowotnej potrzebuje również kontrolowanej logistyki i transportu, a także najnowocześniejszych warunków jakości i identyfikowalności. GEODIS ma bogate doświadczenie w tym sektorze, ponieważ oferujemy kompleksowe wsparcie łańcucha dostaw, rozwiązania i usługi o wartości dodanej, które są ukierunkowane na doskonałość operacyjną i zgodność z przepisami. Zobacz szczegóły

Produkty z branży medycznej wymagają wyjątkowej kontroli zapasów ze znacznymi niuansami: Zarządzanie terminem ważności produktów motywuje do wysyłki FEFO (first-expired-first-out [pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło]), co wiąże się z wysłaniem jak najwięcej pojedynczych partii. Produkty z numerami seryjnymi wymagają śledzenia od przyjęcia do klienta, jednak ważne jest również wydajne magazynowanie. Numery partii muszą być śledzone, a wycofania muszą być wykonywane bezbłędnie. Rozmieszczona w terenie przesyłka lub zapasy wymagają dokładnego zarządzania zapasami i elastyczności lokalizacji. Systemy produktów medycznych, procesy i kompleksowe zarządzanie zapasami firmy GEODIS zostały zaprojektowane z myślą o widoczności, kontroli i zgodności. Zobacz szczegóły

Łańcuchy dostaw produktów medycznych zależą od widoczności. Technologia GEODIS pomaga klientom uzyskać pełną widoczność zapasów w całym łańcuchu dostaw. To pozwala im monitorować i zarządzać wszystkimi (lub krytycznymi) przychodzącymi i wychodzącymi produktami we wszystkich trybach, niezależnie od tego, czy są to jednostki SKU (Stock Keeping Unit [jednostka magazynowa]), czy oparte na wysyłce. Podejście GEODIS Control Tower zapewnia klientom wiele korzyści, takich jak: integracja łańcucha dostaw z możliwością przeglądania i wyszukiwania informacji logistycznych; większa widoczność i szybkość reakcji, zwiększające możliwości podejmowania decyzji; zgodność z zobowiązaniem: harmonogramem, kosztami, jakością i zwiększonym zadowoleniem klientów; Monitorowanie przesyłki; Bezpośredni dostęp do monitoringu kontroli temperatury. Zobacz szczegóły

GEODIS zapewnia zintegrowaną dostawę od drzwi do drzwi każdego dnia w roku, z przejrzystymi i dostosowanymi rozwiązaniami, które są zgodne z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Możemy dostarczyć Państwa produkty do różnych miejsc, od aptek, szpitali po punkty sprzedaży detalicznej. Nasza bezpośrednia dostawa w połączeniu z oszczędnymi i elastycznymi rozwiązaniami w zakresie łańcucha dostaw są kluczowymi czynnikami sukcesu na tym szybko rozwijającym się rynku produktów medycznych. Nasze rozwiązania w zakresie opakowań termicznych i pojemników transportowych z urządzeniami monitorującymi zapewniają, że Państwa produkty zostaną dostarczone we właściwym czasie i we właściwym stanie, niezależnie od tego, czy wysyłają Państwo środki ochrony indywidualnej (PPE), szczepionki, próbki laboratoryjne czy leki. Mamy również doświadczenie w kluczowej reakcji globalnego łańcucha dostaw na COVID-19. GEODIS zbudował most powietrzny między Chinami i USA oraz Chinami i Europą, aby poradzić sobie z pandemią. Pomogło to zapewnić milionom niezbędnych pracowników maseczki potrzebne do zachowania bezpieczeństwa i zdrowia. Już w marcu 2020 roku wysyłaliśmy PPE do pracowników we Francji. Wdrożyliśmy również multimodalne rozwiązanie lotniczo-kolejowe między Chengdu a Norymbergą w Niemczech w maju 2020 r., aby rząd Niemiec mógł zapewnić terminową dostawę 50 milionów rękawiczek. Zobacz szczegóły

W ostatnich latach łańcuchy dostaw produktów medycznych stały się bardziej złożone, a Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) zwiększyła tę złożoność pod presją kosztów i czasu. Leki muszą być przechowywane, transportowane i obsługiwane w określonych warunkach, przez licencjonowanego partnera. Nasza rosnąca globalna sieć obiektów zarządzających produktami medycznymi gwarantuje, że Państwa produkty pozostaną w optymalnych warunkach podczas transportu i przechowywania. Te wyspecjalizowane obiekty są bezpieczne i wyposażone pod kątem produktów medycznych. Nasze obiekty i sieci transportowe są w pełni zgodne z normami i przepisami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej i obejmują rozwiązania z kontrolą temperatury dla coraz większej liczby produktów wymagających tego rodzaju transportu. Zapewnimy Państwu kompleksowe, zabezpieczone rozwiązania sieciowe, które obejmują w pełni zintegrowane rozwiązania IT (znormalizowane i kwalifikowane) oraz wysokiej jakości SOP (Standard Operating Procedure [Standardowa procedura operacyjna]), aby wnieść wartość dodaną do Państwa łańcucha dostaw. Dedykowane, gotowe rozwiązania logistyczne firmy GEODIS spełniają wszystkie wymagania specyficzne dla firmy z branży medycznej w zakresie przewagi konkurencyjnej i zwiększenia zysków. Zobacz szczegóły

Rynek opieki zdrowotnej nieustannie się zmienia. W związku z tym należy wziąć pod uwagę aspekty prawne obowiązujące w danym kraju – zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie sprawnego przebiegu procesu Order-to-Cash. Dlatego też GEODIS oferuje zintegrowany portfel usług Order-to-Cash w ramach naszych kompleksowych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dla branży opieki zdrowotnej. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać niezbędne kroki – od momentu przyjęcia zamówienia po odbiór gotówki – takie jak m.in. przyjmowanie zamówień, zarządzanie zwrotami, przetwarzanie faktur czy prowadzenie windykacji. Koncentrujemy się również na poprawie ściągalności netto poprzez lepszą kontrolę należności i redukcję wskaźnika cyklu regulowania należności (Days Sales Outstanding, DSO). Jak zawsze tworzymy nasze rozwiązania, spełniając konkretne potrzeby naszych klientów. Odciążamy naszych klientów ustalając z nimi zasady działania i zarządzając ich kontrahentami (hurtownikami, farmaceutami, szpitalami) i zamówieniami zgodnie z ustalonymi zasadami. Oferta GEODIS Order-to-Cash – zapewniamy elastyczność i optymalną wydajność, dzięki czemu nasi klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności. Zobacz szczegóły

GEODIS zapewnia jedne z najbardziej złożonych i zgodnych z przepisami rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Dzięki zwiększonym mocom przerobowym obsługujemy wysyłkę do sprzedawców detalicznych, kontrolę i utylizację zwróconych produktów oraz zachowanie pełnej widoczności w całym łańcuchu dostaw. Obejmuje to między innymi następujące rozwiązania: Zobacz szczegóły

Healthcare

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami