Αποθήκευση και εφοδιαστική προστιθέμενης αξίας

Οι λύσεις αποθήκευσης έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να εκσυγχρονίσετε την αλυσίδα εφοδιασμού σας και να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες logistics, ενώ έχουν ως στόχο να σας παρέχουν ένα ασφαλές και ευέλικτο περιβάλλον αποθήκευσης για τα αποθέματά σας. Ως 3PL, θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε λύσεις logistics προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας: από την παραγωγή, την αποθήκευση και την εκτέλεση των εργασιών έως τη διανομή στον τελικό πελάτη, καθώς και την αντίστροφη εφοδιαστική.