Κοινωνική Ευθύνη

Στη GEODIS, η στρατηγική ανάπτυξής μας βασίζεται σε μια δέσμευση: τη βιωσιμότητα.

Δέσμευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Από τους επτά Χρυσούς Κανόνες που αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων μας, οι τρεις εστιάζουν στην κοινωνική ευθύνη: "Να είσαι καλός πολίτης", "Να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας παντού και ανά πάσα στιγμή" και "Να προσλαμβάνουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε ποιοτικούς ανθρώπους".

Οι προτεραιότητές μας έχουν ως εξής:

Περιβάλλον

Ενεργούμε για το κλίμα και μειώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις

Κοινωνικό

Να είμαστε ένας υπεύθυνος εργοδότης που δεσμεύεται να διαδραματίσει το ρόλο του στην κοινωνία

Δεοντολογία

Επιλέξτε ηθικές σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη

2023 Έκθεση δραστηριοτήτων και βιωσιμότητας

Η GEODIS δημοσίευσε πρόσφατα την Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας 2023, η οποία παρουσιάζει τη στρατηγική μας για την ΕΚΕ και τον αντίκτυπό της. Ως εταιρεία και ως εργοδότης, θέτουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο επίκεντρο των ανησυχιών μας.

EN 2023 CSR Report

Διπλή ανάλυση ουσιαστικότητας

Logistique urbaine, Agence D&E Paris boulevard Ney

Η GEODIS πραγματοποίησε την πρώτη ανάλυση ουσιαστικότητας το 2023, με στόχο την ιεράρχηση των θεμάτων ΕΚΕ που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Αυτή η ανάλυση ουσιαστικότητας πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω διαβούλευσης με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη της, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, και υιοθετώντας μια προσέγγιση διπλής ουσιαστικότητας.

Μερικές από τις δράσεις μας:

Κλίμα

 

Έχοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων logistics και μεταφορών και την αύξηση της ζήτησης, η GEODIS δεσμεύεται να αναπτύσσει λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον για τους πελάτες της: εναλλακτικές μεταφορές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συνδυαστικές λύσεις μεταφοράς, δίκαιες διαδικασίες κυκλικής οικονομίας κ.λπ.

pallet-and-parcel-network-solution.jpg
responsable-value-chain.jpg

Υπεύθυνη αλυσίδα αξίας

 

Η οικολογική επιταγή συνδυάζεται με το καθήκον να δίνουμε το παράδειγμα. Η GEODIS το κάνει αυτό διασφαλίζοντας ενεργά ότι οι δικές μας αξίες και οι διαδικασίες των εταίρων μας σέβονται το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια και ακολουθούν τα καλύτερα διεθνή πρότυπα.

Υγεία και ασφάλεια

 

Το ποσοστό συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων του Ομίλου σημείωσε απότομη μείωση κατά 30% τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου και των εργαζομένων του για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Geodis-social-responsibility.jpg
Geodis-gender-equality.jpg

Επαγγελματική ισότητα των φύλων

 

Σήμερα, το 40% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες - που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους ρόλους. Και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μας να έχουμε 25% γυναίκες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις μέχρι το τέλος του 2023.