Λύσεις εμπορευματικών μεταφορών

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα βελτιστοποιημένων λύσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών και εμπορικών υπηρεσιών, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και έργων logistics. Βοηθάμε τους πελάτες μας να εισάγουν και να εξάγουν με ευκολία, να μειώσουν τους δασμούς και τους φόρους, να εφαρμόζουν εξειδικευμένα logistics και να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα σε όλο το εύρος την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δικτύου, την εξωτερική ανάθεση εμπορευματικών μεταφορών και την μετάβαση στην απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Florence_Molinari_Expert.jpeg

"Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης τελωνείων είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις που ξεκινούν το διεθνές εμπόριο. Η GEODIS σας βοηθά να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της αγοράς, που σχετίζονται με τη συμμόρφωση στο παγκόσμιο εμπόριο, προσφέροντας διάφορες λύσεις προστιθέμενης αξίας που μειώνουν τους κινδύνους συμμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές."

 

Florence Molinari, Senior Vice President Global Customs Brokerage Products