une femme consulte une tablette

Usługi o wartości dodanej w logistyce kontraktowej

Wszyscy eksperci w łańcuchu dostaw wiedzą, że logistyka kontraktowa to nie tylko przechowywanie i dystrybucja towarów. GEODIS oferuje szeroki zakres innowacyjnych usług o wartości dodanej dostosowanych do Twojej działalności: od prasowania odzieży na wieszakach po testy techniczne dronów. Nasze dodatkowe usługi usprawniają cały proces logistyczny, zwiększając wydajność i elastyczność łańcucha dostaw, poprawiając zarządzanie zapasami i zmniejszając zapasy magazynowe.

Wprowadzenie produktu

GEODIS oferuje usługi o wartości dodanej, aby zapewnić pomyślne wdrożenie produktu. Usługi te są zintegrowane w całym łańcuchu dostaw, aby zapewnić bezproblemową obsługę klienta. Oferujemy spersonalizowanie sprzętu i oprogramowania, oznaczanie zasobów i tworzenie oprogramowania na naszych stronach. W momencie dostawy rozpakowujemy i instalujemy produkt w zakładzie klienta. Na koniec usuwamy stary sprzęt i właściwie go odnawiamy lub utylizujemy.

Zarządzanie zapasami przez dostawcę (VMI)

GEODIS oferuje również usługi zarządzania zapasami przez dostawcę (vendor managed inventory Services, VMI), aby zagwarantować uzupełnienie zapasów we właściwym czasie. Zintegrujemy nasze wysokowydajne narzędzia informatyczne z oprogramowaniem, wdrażając rozwiązania VMI, które umożliwiają widoczność łańcucha dostaw. W rezultacie zredukujesz nadwyżkę zapasów i zapewnisz efektywną rotację zapasów (np. kontrolę terminów nadawania się do użytku poszczególnych produktów).

Logistyka promocyjna

GEODIS zapewnia różnorodne usługi gwarantujące udane operacje promocyjne. Usługi te obejmują re packing i co packing towarów, budowanie punktów sprzedaży (POS), (ponowne) etykietowanie, pakowanie i projektowanie opakowań, zakładanie narękawników ochronnych, zawijanie i obwiązywanie. Możemy również pomóc w przygotowaniu Twoich towarów na premiery i kampanie marketingowe, aby były gotowe na ustawienie ich na półkach sklepowych, miały atrakcyjną prezentację i dobrą identyfikację.

Konsolidacja - Kitting

GEODIS oferuje rozwiązania kittingowe, które upraszczają produkcję Twoich produktów. Przenosząc tę ​​operację do magazynu, można zaoszczędzić czas na linii i zoptymalizować przestrzeń magazynową magazynu, zmniejszając zapasy gotowych towarów.

Rozliczenia z odbiorcami

GEODIS zapewnia zintegrowane rozwiązanie obejmujące przyjmowanie zamówień sprzedaży klientów, ich przetwarzanie oraz procesowanie płatności. Te działania są wdrażane poprzez rygorystyczne procesy finansowe i proaktywną obsługę klienta, która tworzy kompleksowe raporty. Zdefiniujemy procedury wraz z Twoją firmą, aby móc zarządzać wszystkimi etapami − od przyjęcia zamówienia do fakturowania i odzyskiwania − przy zachowaniu całkowitej przejrzystości.

Kontrola jakości

GEODIS gwarantuje dokładną ocenę jakości Twoich produktów w różnych punktach łańcucha dostaw. Możemy przejąć kontrolę wizualną/dotykową i kontrole ilościowe przy odbiorze towaru, przeprowadzić sortowanie niezgodnych produktów i usunąć je lub przerobić. Możemy również przeprowadzać bardziej złożone kontrole techniczne zgodnie ze specyfikacjami, takimi jak zdjęcia, metrologia itp.

Plan ciągłości działania i zarządzanie ryzykiem

Firma GEODIS będzie Ci towarzyszyć, zapewniając ciągłość działania i zarządzanie ryzykiem. Nasz plan ciągłości działania pozwoli Twojej firmie monitorować, zmniejszać i zarządzać ryzykiem łańcucha dostaw, nawet w nieprzewidzianych sytuacjach (klęski żywiołowe, kryzys, nagłe zapotrzebowanie itp.). Przykładowo GEODIS może opracowywać plany zamówień awaryjnych i schematy dostaw oraz testować je regularnie w rzeczywistych warunkach.

Zarządzanie zapewnieniem jakości (wycofywanie, kwarantanna, niszczenie)

Jeśli produkt stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa (problemy związane ze sterylnością, data ważności, skuteczność produktu), GEODIS może obsłużyć odpowiednią procedurę wycofania. Obejmuje to wycofanie z rynku, poddanie kwarantannie pozostałego produktu oraz naprawę, zastąpienie lub zniszczenie go. Zarządzamy również wycofaniami z wielu branż, takich jak żywność i napoje, produkty zdrowotne, systemy bezpieczeństwa pojazdów, urządzenia elektryczne i inne.

une femme consulte une tablette

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami