Groupe de personnes travaillant dans un bureau

Outsourcing strategiczny

Złożoność dzisiejszych globalnych łańcuchów dostaw stała się dużym wyzwaniem dla wielu firm. Zarządzanie logistyką może oznaczać niepożądane obciążenie zasobów, szczególnie jeśli firma szybko się rozwija. Jednocześnie możliwości zdobywania doświadczenia w tej dziedzinie mogą być ograniczone. W takich przypadkach outsourcing całego lub części łańcucha dostaw do GEODIS jest opłacalnym rozwiązaniem.

Strategiczna umowa outsourcingowa określa dokładną rolę GEODIS, obejmującą kluczowe obszary, takie jak kompleksowa widoczność i analityka biznesowa, w ramach portfela usług.

Biorąc pod uwagę złożoność dzisiejszych łańcuchów dostaw, dostawcy 3PL mogą łatwo popełniać błędy, a ich identyfikacja jest czasochłonna. Weryfikacja, że ​​dostawca 3PL dostarczył usługę wysokiej jakości i prawidłowo wystawił fakturę klientowi, to coś więcej niż tylko zwykła usługa śledzenia. GEODIS przeprowadza kompleksową kontrolę listów przewozowych dla swoich klientów, przykładowo w celu sprawdzenia, czy zapewniono prawidłowy poziom usług oraz czy zapłacone zostały odpowiednie podatki, a uzgodnione stawki zostały zastosowane. Zobacz szczegóły

Wymagania dotyczące udanej wysyłki wykraczają daleko poza sam fizyczny transport. Przesyłka jest dostosowana do zamówienia zakupu i instrukcji dotyczących harmonogramu, miejsca i sposobu koordynowania jej transportu. Przydziały dostawców, wymagania dotyczące obsługi, terminy, planowanie wydajności i instrukcje dostawy muszą być zgodne. GEODIS może zarządzać tą złożonością, aby zamówienia nie zostały odłączone od przesyłek. Zobacz szczegóły

Oprócz natychmiastowych potrzeb logistycznych GEODIS współpracuje z klientami, aby skupić się na analizie poprzednich trendów wydajności za pomocą różnych istotnych raportów, a także oceniać przyszłe trendy, które mogą wpływać na rynek logistyczny. GEODIS oferuje zarówno standardowe, jak i spersonalizowane raporty, które pokazują sukcesy i wyzwania, umożliwiając klientom dzielenie się najlepszymi praktykami i identyfikowanie głównych przyczyn problemów. Zobacz szczegóły

Outsourcing operacji logistycznych może obejmować szeroki zakres usług i działań, poczynając od roli głównego dostawcy logistycznego lub 4PL. GEODIS może świadczyć swoje usługi i zarządzać zestawem dostawców 3PL w imieniu naszych klientów − w zależności od ich wymagań − którzy zachowują stosunek umowny z tymi dostawcami. W innych przypadkach GEODIS może być zleceniobiorcą działającym w imieniu klienta. W obu przypadkach możemy świadczyć usługi outsourcingu dla określonego kraju lub regionu lub określonej części przedsiębiorstwa klienta na poziomie lokalnym lub globalnym. Zobacz szczegóły

Groupe de personnes travaillant dans un bureau

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami