Un homme consulte une tablette

Planowanie i zarządzanie zamówieniami

Wymagania dotyczące udanej wysyłki wykraczają daleko poza sam fizyczny transport. Przesyłka jest dostosowana do zamówienia zakupu i instrukcji dotyczących harmonogramu, miejsca i sposobu koordynowania jej transportu. Przydziały dostawców, wymagania dotyczące obsługi, terminy, planowanie wydajności i instrukcje dostawy muszą być zgodne. GEODIS może zarządzać tą złożonością, aby zamówienia nie zostały odłączone od przesyłek.

Integracja procesów w celu poprawy wydajności

Dla wielu firm brak widoczności dla przesyłek przychodzących od dostawców − pod względem czasu, w którym będą wysłane i dostarczone oraz kosztu − jest dużym wyzwaniem. Firma GEODIS wygenerowała istotną wartość dla klientów, przyjmując proces planowania zamówień i przenosząc te dostawy do naszych sieci. Gwarantuje to, że przesyłki są transportowane przez najlepszych w swojej klasie dostawców po konkurencyjnych cenach, oraz że istnieje wyraźna widoczność w transporcie. Proces ten poprawia koszty transportu i wydajność usług, a jednocześnie lepiej wykorzystuje zasoby produkcyjne naszych klientów oraz zapasy.

Un homme consulte une tablette

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami