Un homme consulte une analyse du marché financier sur un écran

Raportowanie i analiza biznesowa

Oprócz natychmiastowych potrzeb logistycznych GEODIS współpracuje z klientami, aby skupić się na analizie poprzednich trendów wydajności za pomocą różnych istotnych raportów, a także oceniać przyszłe trendy, które mogą wpływać na rynek logistyczny. GEODIS oferuje zarówno standardowe, jak i spersonalizowane raporty, które pokazują sukcesy i wyzwania, umożliwiając klientom dzielenie się najlepszymi praktykami i identyfikowanie głównych przyczyn problemów.

Stworzenie skutecznego planu zaopatrzenia

Jeśli chodzi o plany zaopatrzenia logistycznego, większość klientów po prostu licytuje swoje wolumeny na rynku po wygaśnięciu kontraktów i podpisuje nowe umowy na takie same standardowe warunki. Plan zaopatrzenia GEODIS wykorzystuje szereg czynników związanych z analizą rynku − w tym trendy cenowe, wskaźniki mikroekonomiczne, zdolności produkcyjne, unikalne wymagania klientów − a także wejścia, wyjścia, możliwości i kondycję finansową dostawców. Następnie wykorzystujemy te informacje do opracowania strategii dla całego procesu przetargowego, zapewniając utrzymanie konkurencyjnej oferty.

Un homme consulte une analyse du marché financier sur un écran

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami