Réunion d'équipe d'entreprise au bureau

Usługi LLP i 4PL

Outsourcing operacji logistycznych może obejmować szeroki zakres usług i działań, poczynając od roli głównego dostawcy logistycznego lub 4PL. GEODIS może świadczyć swoje usługi i zarządzać zestawem dostawców 3PL w imieniu naszych klientów − w zależności od ich wymagań − którzy zachowują stosunek umowny z tymi dostawcami. W innych przypadkach GEODIS może być zleceniobiorcą działającym w imieniu klienta. W obu przypadkach możemy świadczyć usługi outsourcingu dla określonego kraju lub regionu lub określonej części przedsiębiorstwa klienta na poziomie lokalnym lub globalnym.

Kompleksowa widoczność

Podobnie jak w przypadku naszej oferty pozyskiwania i zakupów, platformy dostarczane przez GEODIS w ramach strategicznego outsourcingu oferują klientom kompleksową widoczność ich łańcucha dostaw, niezależnie od liczby zaangażowanych operatorów logistycznych. Wraz ze zwiększonym monitorowaniem większa widoczność umożliwia klientom optymalizację tych łańcuchów dostaw. Oprócz naszych lokalnych zespołów trzy globalne Centra doskonałości w Chinach, Meksyku i Serbii pomagają w uzyskaniu tego poziomu widoczności i specjalistycznej wiedzy z dziedziny logistyki. Z kolei te globalne zakłady są obsługiwane przez sieć 10 centrów satelitarnych, które spełniają określone, zlokalizowane wymagania.

Réunion d'équipe d'entreprise au bureau

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami