Deux hommes d'affaires se serrant la main

Pozyskiwanie i zakup

Usługi doradcze GEODIS zapewniają przedsiębiorstwom jasny plan działania na rzecz usprawnienia ich łańcucha dostaw. Możemy zidentyfikować potencjalne korzyści, począwszy od relacji dostawców do struktury Twojej sieci logistycznej.

Wiele organizacji prosi również, abyśmy zrobili kolejny krok − pozyskali usługi, które zamienią potencjalne korzyści w te namacalne, zazwyczaj w procesie składania ofert. Linia biznesowa GEODIS w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw jest częścią globalnego dostawcy 3PL, ale stanowi niezależną strukturę gwarantującą klientom i potencjalnym klientom neutralność potrzebną do projektowania i wdrażania ich projektów.

Podczas gdy wiedza techniczna na temat procesu RFQ jest niezbędna, GEODIS może również czerpać wiedzę praktyczną od najlepszych dostawców, z którymi należy się konsultować w ramach danego projektu. Dzięki naszemu istniejącemu ekosystemowi dostawców możemy polecić sprawdzonych i zaufanych operatorów na całym świecie − zarówno w przypadku konkretnego rodzaju transportu, jak i konkretnego kraju − oszczędzając klientom sporo czasu i wysiłku. Zobacz szczegóły

W niektórych sytuacjach zmiany w wielkości i działaniu sieci logistycznej mogą mieć poważne konsekwencje. Powołanie dużego nowego dostawcy, wdrożenie nowego środka transportu, przejście z procesów regionalnych do scentralizowanych lub opracowanie nowej platformy IT to tylko kilka przykładów. W takich sytuacjach rekonfiguracja sieci doprowadzi do zmian organizacyjnych − bardziej złożonego procesu zarządzania i pracowników. Zobacz szczegóły

Opracowanie i zarządzanie zapytaniem ofertowym (RFQ) dla międzynarodowego łańcucha dostaw jest wymagającym, czasochłonnym zadaniem, do wykonania którego potrzebny jest szeroki zakres umiejętności. GEODIS może pomóc klientom w jak najskuteczniejszym przeprowadzeniu tego procesu, począwszy od RFI. Zobacz szczegóły

Po zawarciu umowy z dostawcą GEODIS może świadczyć usługi monitorowania w celu zapewnienia, że ​​wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) − takie jak OTIF, fakturowanie kosztów i aspekty zgodności z przepisami handlowymi − są osiągane. Możemy również z góry rekomendować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące różnych aspektów umowy, a następnie zapewnić, że informacje są dostarczane w odpowiednim czasie. Zobacz szczegóły

Zgodność z przepisami handlowymi jest obszerną dziedziną, obejmującą spektrum od przypisania prawidłowego kodu Zharmonizowanych Systemów Oznaczania i Kodowania Towarów (harmonized system, HS) do posiadania szczegółowej znajomości krajowych systemów podatkowych i przepisów międzynarodowych. Zobacz szczegóły

Deux hommes d'affaires se serrant la main

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami