Un homme d'affaires tamponne un document

Zgodność z przepisami handlowymi

Zgodność z przepisami handlowymi jest obszerną dziedziną, obejmującą spektrum od przypisania prawidłowego kodu Zharmonizowanych Systemów Oznaczania i Kodowania Towarów (harmonized system, HS) do posiadania szczegółowej znajomości krajowych systemów podatkowych i przepisów międzynarodowych.

Gdzie wiedza na temat usług celnych jest kluczowa

Na szczeblu lokalnym może to obejmować wybór agenta celnego z odpowiednią wiedzą fachową w takich dziedzinach, jak: podatki importowe/eksportowe, przepisy i VAT. Dziedziny międzynarodowe obejmują ścisłą zgodność z kontrolami eksportowymi − zarówno w przypadku zastosowań wyłącznie do celów obronnych, jak i produktów i technologii podwójnego zastosowania na potrzeby rynku wojskowego/cywilnego. Firmy muszą znać procedury, licencje i embarga, aby uniknąć potencjalnych postępowań sądowych. Jednocześnie wiedza GEODIS na temat systemów podatkowych może zapewnić klientom znaczne oszczędności. Nasz dział prawny przeprowadził analizę due diligence dla wszystkich zakontraktowanych dostawców, wraz z GEODIS przy użyciu specjalnych narzędzi IT, służących do sprawdzania zarówno dostawców, jak i pojedynczych przesyłek. Znacząco redukujemy również błędy w zgłaszaniu danych w deklaracjach celnych, wymieniając informacje z brokerami za pomocą EDI.

Un homme d'affaires tamponne un document

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami