Un homme d'affaires montrant une présentation à ses collègues

Benchmark cen

Kompleksowa analiza porównawcza stawek (benchmark cen) jest ważnym wskaźnikiem KPI dla klientów, a także szansą na tworzenie wartości przez GEODIS. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że klienci otrzymują od swoich dostawców dobrą usługę po odpowiedniej cenie.

Jako dostawca około 25 milionów indywidualnych cen rocznie dla naszych klientów, GEODIS ma bieżący dostęp do szerokiej gamy wskaźników branżowych, geograficznych i transportu. Porównania stawek można dokonać w odniesieniu do pełnego spektrum parametrów, w tym czasów realizacji, zakresu prac i ograniczeń technicznych. Nasza inwestycja w zaawansowaną platformę zarządzania relacjami z dostawcami pozwala nam wyobrazić sobie najlepsze możliwe scenariusze dla klientów. Scenariusze te są oparte na cenach, w odpowiedzi na zapytania typu „Co, jeśli?” lub obliczone i ponownie obliczane w zależności od zmian w specyfikacjach łańcucha dostaw.

Opcje na przyszłość

W świetle wyników benchmarku GEODIS może również przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby sprawdzić, czy wysłanie zapytania ofertowego byłoby warte rozważenia. W wielu przypadkach klienci mogą korzystać z testu benchmarku cen GEODIS, aby negocjować lepsze warunki od dotychczasowych dostawców, oszczędzając czas i wydatki związane z zapytaniem ofertowym.

Un homme d'affaires montrant une présentation à ses collègues

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami