un employé montre quelque chose sur un ordinateur

Diagnoza łańcucha dostaw

Nasze usługi optymalizacji łańcucha dostaw zaczynają się od zbadania celów i oczekiwań naszych klientów w zakresie łańcucha dostaw oraz tego, w jaki sposób stanowią one część ogólnej strategii biznesowej firmy. Starając się osiągnąć dogłębne zrozumienie działania firmy, możemy określić kluczowe czynniki sukcesu łańcucha dostaw, a także szereg możliwości dodawania nowych wartości.

Praktyczne kroki w celu osiągnięcia poprawy

Po przeanalizowaniu strategii łańcucha dostaw i czynników sukcesu GEODIS dostarcza klientom zestaw zaleceń dotyczących usprawnień, które można wdrożyć w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

un employé montre quelque chose sur un ordinateur

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami