Gros plan d'un homme d'affaires organisant des pions de figurines d'échecs

Strategia pozyskiwania

GEODIS przeprowadza szczegółową analizę pozyskiwania, aby zapewnić klientom najbardziej opłacalne usługi od dostawców usług logistycznych. Ekspertyza GEODIS umożliwia również naszym zespołom ocenę lewej strony równania, aby sprawdzić, czy potencjalne zmiany w przepływach pracy mogą prowadzić do wzrostu wydajności w zakresie logistyki.

Korzyści wynikające z doświadczenia

Nasi dedykowani w danej dziedzinie eksperci pomagają klientom po obu stronach równania strategii pozyskiwania. Te wysoce doświadczone i wykwalifikowane osoby z całej naszej sieci łączą wiedzę specjalistyczną w wielu sektorach, takich jak High Tech, Oil & Gas, Lotnictwo i obronność, a także w obszarach przekrojowych, takich jak rodzaje transportu i zgodność z przepisami handlowymi/kontrola eksportu.

Gros plan d'un homme d'affaires organisant des pions de figurines d'échecs

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami