un employé vérifie l'infrastructure

Ocena ryzyka i zgodność z zasadami

GEODIS zobowiązuje się do tego, aby projekty przemysłowe były wykonywane w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny z przepisami. Dlatego nasz proces zarządzania ryzykiem jest niezbędny, ponieważ chronimy interesy naszych klientów. Oczywiście im trudniejszy i bardziej złożony jest projekt, tym ważniejsze jest zapobieganie ryzyku. Wymaga to starannego planowania i właśnie to oferuje nasza usługa oceny ryzyka i zgodności.

Solidny program do działania jako odpowiedzialny partner biznesowy

Proces GEODIS w zakresie identyfikacji i kontroli ryzyka ma na celu uniknięcie niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby wyrządzić szkodę osobom, partnerom biznesowym, lokalnym społecznościom, środowisku oraz ciągłości biznesowej naszych klientów. Dlatego opracowaliśmy solidny program zapewniający zgodność z najwyższymi standardami QHSE i etyką biznesową.

un employé vérifie l'infrastructure

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami