Document des douanes

Zarządzanie usługami celnymi

Jako autoryzowany pośrednik celny, GEODIS może przeprowadzać wszystkie operacje celne we wszystkich sektorach przemysłu, od najprostszych do najbardziej złożonych. Współpracujemy z globalną siecią 600 partnerów w 150 krajach i zarządzamy 3 milionami formalności celnych każdego roku. Pozwól, by nasz zespół ekspertów przeprowadził Cię przez wszystkie Twoje sprawy celne, gdyż zapewniamy porady, optymalizacje i weryfikację zgodności.

Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka związanego z formalnościami celnymi

Brakujące dokumenty handlowe lub odprawy celnej mogą doprowadzić do zablokowania towarów przez urząd celny. Może to mieć poważne konsekwencje, takie jak opóźniona wysyłka lub spór handlowy z klientami. Jeśli nie możesz udowodnić bezcłowego rozliczenia produktu wywiezionego poza UE, może to również skutkować karą.

Kompletne lub spersonalizowane usługi

Nasze usługi pick-and-choose można dostosowywać do własnych potrzeb − w ramach pakietu transportowego lub osobno. Jeśli chodzi o formalności celne dotyczące importu/eksportu, scentralizowanego zarządzania, procedur magazynowania celnego i procedur wewnątrzunijnych, zapewniamy dogłębne zrozumienie przepisów celnych, w szczególności w odniesieniu do systemu gospodarczego.

Usługi eksperckie

Nasza wiedza specjalistyczna wchodzi w grę w określonych okolicznościach, takich jak eksportowanie części produktu do montażu poza UE w celu zastosowania zróżnicowanego opodatkowania przed ponownym przywiezieniem gotowego produktu. Zarządzamy również tymczasowym poborem materiałów przemysłowych, które są importowane do UE do użytku, a następnie eksportowane.

Document des douanes

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami