Key Benefits of EVFTA Europe Vietnam

Kluczowe korzyści z EVFTA (Umowa gospodarczo-handlowa UE-Wietnam) dla europejskich i wietnamskich firm

EVFTA: od obniżonych taryf do nowych mechanizmów ochrony inwestorów – oto jak nowa umowa o wolnym handlu ma na celu szybki wzrost firm i handlu.
KC Chang by Kian Chuan CHANG
Streszczenie

W sierpniu 2020 roku Unia Europejska zawarła z Wietnamem umowę o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA)). Jest to czwarta umowa o wolnym handlu, którą UE podpisała z krajem azjatyckim i jak wszystkie poprzednie umowy o wolnym handlu, znosi cła i zapewnia ochronę inwestycji. Jej głównym celem jest stymulowanie szybkiego wzrostu gospodarczego między Wietnamem a Unią Europejską – masowy połączony rynek o łącznej liczbie ludności około 550 milionów.

Jako gospodarka wschodząca w regionie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), PKB Wietnamu rośnie w stałym tempie rocznym wynoszącym 5,1% przez ostatnie dziesięć lat (dane sprzed pandemii). Jest to gospodarka zorientowana na eksport, której całkowita wartość eksportu wyniosła 281 miliardów USD (FOB), a całkowita wartość importu wyniosła 261 miliardów USD (CIF) w 2020 roku. Jeśli chodzi o najczęściej wywożone towary z Wietnamu do reszty świata, rząd krajowy przedstawia następujący podział:

 

Major Exports From Vietnam 2021
Source: General Statistics Office of Vietnam
 
 

Jakie są kluczowe korzyści z EVFTA?

EVFTA oferuje wiele korzyści przedsiębiorcom i inwestorom zarówno z Wietnamu, jak i z Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono najważniejsze punkty umowy1 :

Zniesienie cła: Jako największy eksporter towarów z regionu ASEAN do UE, przedsiębiorstwa handlowe w Wietnamie korzystają z EVFTA w następujący sposób:

  1. Po wejściu w życie umowy handlowej UE ma znieść około 85,6% ceł importowych na wietnamskie towary, co odpowiada 70,3% dochodów Wietnamu z eksportu do UE.
  2. W ciągu siedmiu lat od wejścia w życie porozumienia, UE zniesie 99,2% ceł, co odpowiada 99,7% dochodów Wietnamu z eksportu do UE.
  3. W odniesieniu do pozostałych 0,3% wpływów Wietnamu z eksportu, UE zobowiązała się do zapewnienia Wietnamowi kontyngentu taryfowego, ze stawką podatku przywozowego ustaloną na poziomie 0% w ramach tego kontyngentu.

W zamian za to Wietnam zobowiązał się do zaoferowania następujących obniżek ceł na wywóz z UE:

  • Po wejściu w życie umowy handlowej Wietnam zobowiązuje się do natychmiastowego obcięcia 48,5% linii taryfowych, co stanowi około 64,5% całkowitych przychodów z przywozu.
  • W ciągu siedmiu lat od wejścia w życie umowy Wietnam usunie 91,8% pozycji taryfowych, co odpowiada 97,1% dochodów z eksportu do UE.
  • • Po dziesięciu latach zlikwidowane zostanie 98,3% linii taryfowych (blisko 99,8% całkowitego obrotu z importu).
  • • W odniesieniu do pozostałych 1,7% pozycji taryfowych Wietnam przyjmie kontyngent taryfowy w ramach swoich zobowiązań w ramach WTO lub w oparciu o specjalny plan działania mający na celu odpowiednie zniesienie ceł.

Oprócz obniżek ceł inne rozdziały i postanowienia EVFTA znacznie przyczyniają się do wzmocnienia rozwoju gospodarczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Wietnamem oraz do wzmocnienia trwającego partnerstwa i współpracy. Na przykład:

Reguły pochodzenia (RoO): środki upraszczające dotyczące definicji i procedur RoO. Towary pochodzące z Unii Europejskiej, przywożone do Wietnamu (i odwrotnie) będą uprawnione do koncesji taryfowej określonej w EVFTA po przedłożeniu któregokolwiek z następujących dokumentów potwierdzających pochodzenie:

  1. Świadectwo pochodzenia (CoO) zgodne z protokołem.
  2. W przypadku przywozu do Unii Europejskiej deklaracja pochodzenia (DoO) sporządzona zgodnie z protokołem przez upoważnionego eksportera dla każdej przesyłki, niezależnie od jej wartości, lub przez eksportera przesyłek, których całkowita wartość nie przekracza 6000 EUR.
  3. W przypadku przywozu do Wietnamu oświadczenie o pochodzeniu (SoO) sporządzone przez eksporterów i zarejestrowane w elektronicznej bazie danych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem odpowiednia agencja rządowa w Unii Europejskiej będzie musiała poinformować Wietnam, że takie prawodawstwo ma zastosowanie do ich eksporterów.

Wzajemne uznawanie normW celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego sygnatariuszy EVFTA umowa obejmuje kilka wzajemnie uznanych norm mających na celu promowanie handlu między UE a Wietnamem, takich jak: Środki sanitarne i fitosanitarne (SPS), oznaczenia geograficzne (GI), normy pracy i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Promowanie i ochrona inwestycji: Wraz z przyjęciem EVFTA rząd Wietnamu zobowiązał się do otwarcia swojej gospodarki na inwestycje w przemyśle wytwórczym w kilku kluczowych sektorach, takich jak produkty spożywcze i napoje, nawozy i kompozyty azotowe, opony i rury, rękawice i wyroby z tworzyw sztucznych, ceramika i materiały budowlane. Pomoże to w znacznym stopniu zwiększyć bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wietnamie, zwłaszcza ze strony państw członkowskich UE.

W celu ochrony interesów inwestorów z Wietnamu i Unii Europejskiej ustanowiono stały mechanizm rozstrzygania sporów inwestycyjnych w ramach EVFTA poprzez utworzenie niezależnego systemu trybunału inwestycyjnego do rozstrzygania wszelkich sporów handlowych.

Prawa własności intelektualnej: EVFTA wymaga, aby organy celne aktywnie uczestniczyły w konfiskacie celnej wszelkich towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej oraz współpracowały z posiadaczami praw w dochodzeniu, w tym dostarczały im odpowiednich informacji do celów analizy ryzyka. Przepis ten jeszcze bardziej wzmocni ochronę, z której korzystają posiadacze praw w Wietnamie i UE.

„Dzięki EVFTA w nadchodzących latach wzrost gospodarczy między Wietnamem a Unią Europejską gwałtownie wzrośnie z powodu obniżonych taryf i uproszczonych wymogów w zakresie reguł pochodzenia.”

GEODIS: Twój zaufany globalny partner w dziedzinie zgodności z przepisami celnymi i handlowymi

Podczas gdy międzynarodowe regulacje handlowe i umowy o wolnym handlu mogą wydawać się bardzo złożone i nieprzejrzyste, dogłębne zrozumienie szczegółów zapewnia znaczne i wymierne korzyści dla przedsiębiorstw działających w różnych krajach i regionach.

Jako czołowy dostawca usług pośrednictwa celnego GEODIS świadczy naszym klientom na całym świecie pełen zakres profesjonalnych usług związanych z zarządzaniem usługami celnymi i handlowymi. Na całym świecie zatrudniamy ponad 1100 profesjonalnych ekspertów ds. handlu, którzy wspierają naszych klientów w analizowaniu umów celnych i handlowych, a także zapewniają skuteczne, międzynarodowe rozwiązania gwarantujące płynną spedycję towarów z uwzględnieniem wszystkich ceł i podatków, a także pełną zgodność z przepisami celnymi.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli Twoja firma potrzebuje pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected]

 


Źródło: UE-Vietnam – Teksty umów (Komisja Europejska – https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/vietnam/eu-vietnam-agreement/texts-agreements_en)

 

 

532 views