Why Forecasting is a Fundamental Engine for Business Growth

Dlaczego prognozowanie jest podstawowym motorem rozwoju firmy

Dokładne, responsywne i solidne prognozy biznesowe są niezbędne, aby sprostać zmieniającym się i wymagającym potrzebom dzisiejszych firm i klientów.
by 18/01/2022
Streszczenie

Dokładne równoważenie zarządzania podażą i popytem, optymalizacja poziomów zapasów i prognozowanie przyszłych potrzeb to wyzwanie. Na każdą część łańcucha dostaw wpływa wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych — zrozumienie tych zagrożeń i łagodzenie ich zwiększy dokładność i niezawodność prognozowania logistyki.

Oto pięć sposobów, za pomocą których organizacje mogą wykorzystać wiarygodne prognozowanie jako podstawowy silnik rozwoju firmy:

 

Spełnienie oczekiwań klientów dotyczących dostaw

Klienci oczekują, że produkty będą dostępne w dowolnym czasie i miejscu, a dostawa następnego dnia staje się standardem. Aż do 69% klientów jest mniej skłonna lub niechętna do zakupów u sprzedawcy w przyszłości, jeśli zakupiony przez nich przedmiot nie zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od obiecanej daty. Oczekiwania klientów są jeszcze wyższe w okresach szczytowych zakupów, 86% kupujących zgłasza zwiększone oczekiwania dotyczące dostaw detalicznych w okresie świątecznym.

Detaliści muszą nadal planować, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Skuteczne prognozowanie oznacza, że możesz skrócić czas realizacji i przybliżyć produkty do klientów w celu szybszej dystrybucji – i bardziej zadowolonych klientów.

Daj klientom wybór, którego chcą

Klienci nigdy nie mieli więcej wyborów, a zapewnienie dostępności zarówno nowych, jak i istniejących produktów daje znaczną przewagę konkurencyjną. Prognozowanie pozwala zarządzać ryzykiem związanym z podażą i popytem oraz ograniczać je w całym portfolio produktów.

Prognozowanie jest również kluczową kwestią przy wprowadzaniu nowych produktów. Według Instytutu Prognoz Biznesowych, około 17% przychodów ze sprzedaży firm pochodzi obecnie z nowych produktów. Prognozowanie nowych produktów może być trudne ze względu na brak danych historycznych. Twórz scenariusze zawierające różne założenia.

 

Niższe koszty operacyjne dzięki maksymalizacji wydajności i redukcji błędów

Spójne, niezawodne prognozowanie pozwala liderom łańcucha dostaw na maksymalizację wydajności. Prowadzi to do mniejszej ilości odpadów, niższych kosztów operacyjnych i lepszego wyniku finansowego. W rzeczywistości dla firm produkujących towary pakowane konsumenckie, zmniejszenie błędu prognozowania o 1% może prowadzić do średnio 3,52 miliona dolarów rocznie.

Dodatkowo wiarygodne prognozowanie obniża procent zapasów, które mogą być sprzedawane z rabatem lub stać się przestarzałymi. Oznacza to, że każdy dolar wydany na zapasy jest wydawany z większym zyskiem.
 

„15% poprawa dokładności prognoz może zapewnić 3% lub lepszą poprawę wyników finansowych” według Instytutu Prognozowania i Planowania Biznesu

 

Skuteczne wdrożenie wielokanałowych strategii

Przedsiębiorstwa coraz częściej obejmują podejścia wielokanałowe, oferując bezproblemową obsługę klienta. Wielokanałowość zapewniawięcej kanałów, aby klienci mogli odkrywać, akceptować i kupować produkty marek. Jednak w przypadku marek przyspieszających strategie wielokanałowe, każda nowa droga na rynek będzie wymagała unikalnego podejścia do prognozowania i dystrybucji. Klienci oczekują szybkości, elastyczności, przejrzystości i niezawodności od marek. Skuteczne prognozowanie i ustalanie zapasów ma kluczowe znaczenie, dzięki czemu dobrze rozumiemy aktualny stan magazynowy w całym łańcuchu dostaw.
 

 

Ograniczenie ryzyka globalnego

Łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej globalne, co skutkuje potencjalnie delikatną siecią, którą można łatwo zakłócić takimi wydarzeniami jak: blokada Kanału Sueskiego lub pandemia COVID-19. Prognozowanie pomaga zaplanować nieprzewidziane sytuacje, aby uniknąć tych problemów.

Jeśli Twoja marka dokonuje ponownej oceny strategii globalnego łańcucha dostaw, bardzo cenne jest nawiązanie współpracy z ekspertami ds. łańcucha dostaw w celu osiągnięcia sukcesu w zróżnicowanym łańcuchu dostaw.

 

Wnioski

Strategia biznesowa opiera się na solidnych prognozach prawdopodobnej przyszłej podaży i popytu. Dobre modelowanie wspiera silniejsze, pewniejsze planowanie i strategię. Oprócz tych ulepszeń dobre prognozowanie usprawnia również logistykę i łańcuch dostaw w bardziej subtelny sposób. Zwiększa dyscyplinę procesów gromadzenia danych, wymaga kontroli tego, co działa, a co nie, i zachęca interesariuszy do ponownego zbadania najbardziej krytycznych części sieci łańcucha dostaw.

Prognozowanie logistyki nie jest łatwe, ale jest możliwe dzięki głębokiemu zrozumieniu niezbędnych zmian oraz zasobów i zaangażowania w napędzanie zmian.

Chcesz zagłębić się w skuteczne, wiarygodne prognozowanie lub potrzebujesz ram, aby rozpocząć prognozowanie? Przeczytaj więcej w naszymdokumencie:

Reliable Logistics forecasting guide

 

100 views
Order
3
Author

You may also like...

Road truck supply chain economic pilar

Łańcuch dostaw: szybkie zmiany dla ekonomicznego wsparcia

Przeczytaj ekskluzywny wywiad z profesorem i badaczem w Mines-ParisTech - PSL.
man binoculars boat shipment

Jak poprawić prognozowanie logistyczne

Skuteczne prognozowanie i rozmieszczenie zapasów ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokładne zrozumienie bieżących i przyszłych wymagań dotyczących zapasów.
6 advices to choose the best partner for your Supply Chain Forecasting

6 ważnych punktów przy wyborze najlepszego partnera do prognozowania łańcucha dostaw

Przejdźmy do sześciu cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze silnego partnera 3PL

You may also like...

Road truck supply chain economic pilar

Łańcuch dostaw: szybkie zmiany dla ekonomicznego wsparcia

Przeczytaj ekskluzywny wywiad z profesorem i badaczem w Mines-ParisTech - PSL.
man binoculars boat shipment

Jak poprawić prognozowanie logistyczne

Skuteczne prognozowanie i rozmieszczenie zapasów ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokładne zrozumienie bieżących i przyszłych wymagań dotyczących zapasów.
6 advices to choose the best partner for your Supply Chain Forecasting

6 ważnych punktów przy wyborze najlepszego partnera do prognozowania łańcucha dostaw

Przejdźmy do sześciu cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze silnego partnera 3PL