Why Forecasting is a Fundamental Engine for Business Growth

Dlaczego prognozowanie jest podstawowym motorem rozwoju firmy

Dokładne, responsywne i solidne prognozy biznesowe są niezbędne, aby sprostać zmieniającym się i wymagającym potrzebom dzisiejszych firm i klientów.
Evelyn McCarter by Evelyn McCarter 14/06/2022
Streszczenie

Dokładne równoważenie zarządzania podażą i popytem, optymalizacja poziomów zapasów i prognozowanie przyszłych potrzeb to wyzwanie. Na każdą część łańcucha dostaw wpływa wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych — zrozumienie tych zagrożeń i łagodzenie ich zwiększy dokładność i niezawodność prognozowania logistyki.

Oto pięć sposobów, za pomocą których organizacje mogą wykorzystać wiarygodne prognozowanie jako podstawowy silnik rozwoju firmy:

 

Spełnienie oczekiwań klientów dotyczących dostaw

Klienci oczekują, że produkty będą dostępne w dowolnym czasie i miejscu, a dostawa następnego dnia staje się standardem. Aż do 69% klientów jest mniej skłonna lub niechętna do zakupów u sprzedawcy w przyszłości, jeśli zakupiony przez nich przedmiot nie zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od obiecanej daty. Oczekiwania klientów są jeszcze wyższe w okresach szczytowych zakupów, 86% kupujących zgłasza zwiększone oczekiwania dotyczące dostaw detalicznych w okresie świątecznym.

Detaliści muszą nadal planować, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Skuteczne prognozowanie oznacza, że możesz skrócić czas realizacji i przybliżyć produkty do klientów w celu szybszej dystrybucji – i bardziej zadowolonych klientów.

Daj klientom wybór, którego chcą

Klienci nigdy nie mieli więcej wyborów, a zapewnienie dostępności zarówno nowych, jak i istniejących produktów daje znaczną przewagę konkurencyjną. Prognozowanie pozwala zarządzać ryzykiem związanym z podażą i popytem oraz ograniczać je w całym portfolio produktów.

Prognozowanie jest również kluczową kwestią przy wprowadzaniu nowych produktów. Według Instytutu Prognoz Biznesowych, około 17% przychodów ze sprzedaży firm pochodzi obecnie z nowych produktów. Prognozowanie nowych produktów może być trudne ze względu na brak danych historycznych. Twórz scenariusze zawierające różne założenia.

 

Niższe koszty operacyjne dzięki maksymalizacji wydajności i redukcji błędów

Spójne, niezawodne prognozowanie pozwala liderom łańcucha dostaw na maksymalizację wydajności. Prowadzi to do mniejszej ilości odpadów, niższych kosztów operacyjnych i lepszego wyniku finansowego. W rzeczywistości dla firm produkujących towary pakowane konsumenckie, zmniejszenie błędu prognozowania o 1% może prowadzić do średnio 3,52 miliona dolarów rocznie.

Dodatkowo wiarygodne prognozowanie obniża procent zapasów, które mogą być sprzedawane z rabatem lub stać się przestarzałymi. Oznacza to, że każdy dolar wydany na zapasy jest wydawany z większym zyskiem.
 

„15% poprawa dokładności prognoz może zapewnić 3% lub lepszą poprawę wyników finansowych” według Instytutu Prognozowania i Planowania Biznesu

 

Skuteczne wdrożenie wielokanałowych strategii

Przedsiębiorstwa coraz częściej obejmują podejścia wielokanałowe, oferując bezproblemową obsługę klienta. Wielokanałowość zapewniawięcej kanałów, aby klienci mogli odkrywać, akceptować i kupować produkty marek. Jednak w przypadku marek przyspieszających strategie wielokanałowe, każda nowa droga na rynek będzie wymagała unikalnego podejścia do prognozowania i dystrybucji. Klienci oczekują szybkości, elastyczności, przejrzystości i niezawodności od marek. Skuteczne prognozowanie i ustalanie zapasów ma kluczowe znaczenie, dzięki czemu dobrze rozumiemy aktualny stan magazynowy w całym łańcuchu dostaw.
 

 

Ograniczenie ryzyka globalnego

Łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej globalne, co skutkuje potencjalnie delikatną siecią, którą można łatwo zakłócić takimi wydarzeniami jak: blokada Kanału Sueskiego lub pandemia COVID-19. Prognozowanie pomaga zaplanować nieprzewidziane sytuacje, aby uniknąć tych problemów.

Jeśli Twoja marka dokonuje ponownej oceny strategii globalnego łańcucha dostaw, bardzo cenne jest nawiązanie współpracy z ekspertami ds. łańcucha dostaw w celu osiągnięcia sukcesu w zróżnicowanym łańcuchu dostaw.

 

Wnioski

Strategia biznesowa opiera się na solidnych prognozach prawdopodobnej przyszłej podaży i popytu. Dobre modelowanie wspiera silniejsze, pewniejsze planowanie i strategię. Oprócz tych ulepszeń dobre prognozowanie usprawnia również logistykę i łańcuch dostaw w bardziej subtelny sposób. Zwiększa dyscyplinę procesów gromadzenia danych, wymaga kontroli tego, co działa, a co nie, i zachęca interesariuszy do ponownego zbadania najbardziej krytycznych części sieci łańcucha dostaw.

Prognozowanie logistyki nie jest łatwe, ale jest możliwe dzięki głębokiemu zrozumieniu niezbędnych zmian oraz zasobów i zaangażowania w napędzanie zmian.

Chcesz zagłębić się w skuteczne, wiarygodne prognozowanie lub potrzebujesz ram, aby rozpocząć prognozowanie? Przeczytaj więcej w naszymdokumencie:

Reliable Logistics forecasting guide

 

120 views
Order
3
Author
Evelyn
McCarter
Analityk marketingowy Logistyki Kontraktowej w GEODIS, Region Americas
Evelyn jest Analitykiem marketingowym Logistyki Kontraktowej w Regionie obu Ameryk w GEODIS. Pisze treści dla zespołu marketingowego GEODIS Americas z pomocą ekspertów w zakresie łańcucha dostaw, aby wyjaśnić aktualne trendy, podstawowe praktyki i zamysł przywództwa w branży.

You may also like...

A look back at two years of the pandemic: the growing challenges surrounding the supply chain

Spojrzenie wstecz na dwa lata pandemii — rosnące wyzwania wokół łańcucha dostaw

Odporność, relokacja, personel: stając się kluczowym aspektem, logistyka staje przed nowymi wyzwaniami
Road truck supply chain economic pilar

Łańcuch dostaw: szybkie zmiany dla ekonomicznego wsparcia

Przeczytaj ekskluzywny wywiad z profesorem i badaczem w Mines-ParisTech - PSL.
man binoculars boat shipment

Jak poprawić prognozowanie logistyczne

Skuteczne prognozowanie i rozmieszczenie zapasów ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokładne zrozumienie bieżących i przyszłych wymagań dotyczących zapasów.

Evelyn McCarter by Evelyn McCarter

You may also like...

A look back at two years of the pandemic: the growing challenges surrounding the supply chain

Spojrzenie wstecz na dwa lata pandemii — rosnące wyzwania wokół łańcucha dostaw

Odporność, relokacja, personel: stając się kluczowym aspektem, logistyka staje przed nowymi wyzwaniami
Road truck supply chain economic pilar

Łańcuch dostaw: szybkie zmiany dla ekonomicznego wsparcia

Przeczytaj ekskluzywny wywiad z profesorem i badaczem w Mines-ParisTech - PSL.
man binoculars boat shipment

Jak poprawić prognozowanie logistyczne

Skuteczne prognozowanie i rozmieszczenie zapasów ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokładne zrozumienie bieżących i przyszłych wymagań dotyczących zapasów.

Evelyn McCarter by Evelyn McCarter