Quatre avantages à s’équiper de robots dans votre entrepôt

Cztery korzyści wynikające z posiadania robotów w Twoim magazynie

Zbieranie zamówień przez roboty zwiększa produktywność łańcucha dostaw o 100% W dzisiejszym, szybkim środowisku e-handlu wielu kierowników łańcucha dostaw stoi przed coraz większym wyzwaniem logistycznym
by 14/02/2022
Streszczenie

Zbieranie zamówień przez roboty zwiększa produktywność łańcucha dostaw o 100%

W dzisiejszym, szybkim środowisku e-handlu wielu kierowników łańcucha dostaw stoi przed coraz większym wyzwaniem logistycznym, jakim jest spełnienie wymagań oczekiwań bezpośrednich dostaw dla klienta. Ze względu na internetowe zakupy, krótkie cykle życia produktów oraz ciągły wpływ efektu Amazon centra dystrybucyjne zmagają się z obsługą dużej ilości zamówień na jeden artykuł za pomocą tradycyjnych metod zbierania towarów. Ponadto przyspieszone czasy dostaw nadal wymagają efektywności łańcucha dostaw, co sprawia, że kierownicy operacyjni poszukują autonomicznych rozwiązań realizacji zamówień.

Przy tych rosnących wymaganiach firma GEODIS niedawno zrealizowała pomyślny pilotowy program zbierania towarów do zamówień przez roboty w swoim obiekcie dystrybucyjnym w Indianapolis w stanie Indiana. Program beta objął inwentaryzację około 30 000 unikalnych jednostek magazynowych znajdujących się na ponad 66 000 metrach kwadratowych w szczytowym okresie sklepu detalicznego sprzedającego odzież. Przy pogarszającym się rynku w tym obszarze obiekt ten musiał znaleźć efektywny i niezawodny dodatek do tradycyjnego zbierania towarów do zamówień. Firma GEODIS rozpoczęła poszukiwanie bezpiecznego, skalowalnego i produktywnego rozwiązania, które byłoby względnie łatwe do wprowadzenia i wymagałoby minimalnych szkoleń. Wprowadzenie: zbieranie towarów przez roboty, do dostarczenia ostatecznym adresatom.

 

Zwiększona dokładność zamówień dzięki robotom

Dzięki wskazówkom Locus Robotics firma GEODIS zdecydowała się wprowadzić do obiektu 21 LocusBots™. Te autonomiczne jednostki dostarczyły znaczne udoskonalenia przepustowości i dokładności, jednocześnie eliminując niepotrzebne kroki. Każdy robot określił najefektywniejszą ścieżkę przez obiekt, w celu optymalnej efektywności i dokładności zamówień. 

Ponadto nic szybciej nie zmniejsza dochodowości niż nieprawidłowy wybór towarów, nieprawidłowe pakowanie oraz ogólne błędy zamówień. Zwiększanie dokładności zamówień jest niezmiernie ważne, szczególnie biorąc pod uwagę miękkie koszty satysfakcji klienta i utraconej sprzedaży. Poprzez wprowadzenie jednostek LocusBot firma GEODIS znacznie zwiększyła precyzyjne zbieranie towarów do zamówień w obiekcie. Intuicyjny interfejs użytkownika, wraz z technologią zbierania towarów do zamówień według zdjęć, bez użycia rąk, a także strefowy system zapewnił marce odzieży damskiej typ dokładności wymagany przez dzisiejszego klienta.  

 

Zwiększona produktywność dzięki robotom

Przed wprowadzeniem program pilotażowy korzystał z operacji konwencjonalnej i składał się z 20 pracowników oraz w znacznym stopniu z pracy ręcznej przy obsłudze produktów, pchaniu wózków oraz obsłudze sprzętu. Pracownicy przeszli całą ścieżkę pobierania towarów, określoną przez magazynowy system informatyczny (Warehouse Management System, WMS), a następnie skierowali koszyk do strefy opakowań na kolejny etap. Dzięki autonomicznemu rozwiązaniu inteligentnego pobierania towarów pracownicy pozostają w konkretnych strefach, a jednostki robotyczne przemieszczają się między operacjami odbioru i umieszczenia. Ponieważ każda jednostka LocusBot jest odpowiedzialna za dostawę produktów od pracownika do strefy opakowań, dystans, jaki przechodzi każdy pracownik podczas standardowej zmiany, również jest znacznie zmniejszony. W zakresie realizacji zamówień redukcja powtarzającego się zadania nawet o 10 sekund może przynieść znaczne zwiększenie produktywności. Tak naprawdę, ta marka odzieży damskiej odnotowała 100-procentowe zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki wprowadzeniu technologii zbierania towarów przez roboty.

 

Lepsze doświadczenia pracowników dzięki robotom

Oczywiście, gdy tylko firma omawia wykorzystanie robotów, zawsze pojawia się pytanie, jak zostaną one odebrane i wykorzystane przez zespół. Zwykle określenie „automatyzacja dzięki robotom” wywołuje niepokój w zakładzie. Jednakże podczas programu pilotażowego pracownicy zareagowali pozytywnie na integrację jednostek LocusBot, stwierdzając, że roboty zapewniły im poczucie siły i umożliwiły im efektywniejszą pracę.

Jedną z wyjątkowych umiejętności jest rozpoznawanie identyfikatora pracownika za pomocą jego plakietki i wyświetlanie tekstu w jego języku ojczystym. LocusBot „mówi” w wielu językach, w tym angielskim, birmańskim, hiszpańskim oraz Chin – południowo-azjatyckim języku używanym w Birmie, Indiach i Bangladeszu. Oprócz łatwości komunikacji z robotem LocusBots zmniejszają czas szkoleń o 40 procent, umożliwiając pracownikom szybsze wdrożenie oraz poczucie, że szybciej wnoszą wkład w zespół.  

 

Lepsze wyniki dzięki robotom

Co to więc oznacza dla Twojego łańcucha dostaw? Ponieważ coraz więcej klientów oczekuje „szybkiej i bezpłatnej” dostawy, efektywny system dostarczający towary ostatecznemu adresatowi zapewnia podstawowe sposoby spełniania oczekiwań rynkowych dzięki przyspieszonym czasom realizacji zamówień. Jak stwierdził Bob Trebilock z Modern Materials Handling: „Obsługa materiałów przez roboty jest w punkcie krytycznym i wydaje się, że współczynnik ich przyjmowania gwałtownie się zwiększy”.
Od momentu sukcesu programu pilotażowego firma GEODIS posiada obecnie obszerną listę klientów, którzy chcą wprowadzić robotykę współpracującą z człowiekiem w swojej działalności operacyjnej e-realizacji zamówień. 

 

 
 
 
 

 

 

 

336 views

You may also like...

Logistics automation: the end of the traditional warehouse?

Automatyzacja logistyki: koniec tradycyjnego magazynu?

„Nie” dla standaryzacji, „tak” dla indywidualnych rozwiązań

Philippe by Philippe de Carné

Three great reasons to enhance your warehouse with robots

Trzy powody, dla których warto wyposażyć magazyn w roboty

Antoine Pretin by Antoine Pretin

Inventory by drone

W GEODIS trwa inwentaryzacja magazynu za pomocą dronów

Firma GEODIS eksperymentuje w inwentaryzacji magazynowej za pomocą dronów od niemal dwóch lat.
Video

You may also like...

Logistics automation: the end of the traditional warehouse?

Automatyzacja logistyki: koniec tradycyjnego magazynu?

„Nie” dla standaryzacji, „tak” dla indywidualnych rozwiązań

Philippe by Philippe de Carné

Three great reasons to enhance your warehouse with robots

Trzy powody, dla których warto wyposażyć magazyn w roboty

Antoine Pretin by Antoine Pretin

Inventory by drone

W GEODIS trwa inwentaryzacja magazynu za pomocą dronów

Firma GEODIS eksperymentuje w inwentaryzacji magazynowej za pomocą dronów od niemal dwóch lat.
Video