Usługi frachtu morskiego były i nadal są mocno utrudnione przez kryzys wywołany COVID-19. To dodatkowo obciąża działy logistyki lub działy łańcucha dostaw w globalnych organizacjach, które muszą liczyć się rosnącymi opłatami oraz dopłatami za fracht. Ponadto działy te muszą uwzględniać ograniczoną odpowiedzialność za usługi oraz kluczowe wskaźniki wydajności przewidziane dla nadawców i kierowników łańcucha dostaw. Ci, którzy odpowiadają za logistykę i fracht morski w globalnej firmie, wiedzą, że nawet niewielkie opóźnienie dostawy może być położyć organizację w trudnej sytuacji. Co zatem można zrobić, aby w tej niepewnej i stale zmieniającej się sytuacji zmniejszyć ryzyko oraz rosnące koszty?


Szukasz partnera do zarządzania frachtem morskim?

Skontaktuj się z nami tutaj

 

Fracht morski jest nadal najczęściej wybieranym rozwiązaniem dla spedycji dalekobieżnej

Fracht morski pozostaje najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem do transportu towarów na całym świecie. Przy 170 milionach TEU (jednostek ekwiwalentu dwudziestu stóp) przewożonych każdego roku 90% towarów wysyłanych rocznie na całym świecie pokonuje drogą morską. Co więcej, wraz z rozwojem handlu międzynarodowego oczekuje się, że wzrost ten będzie jeszcze większy.

Celem transportu morskiego jest zwiększanie wydajności oraz spełnianie stale rosnącego zapotrzebowania. Dla przykładu wielkość największych kontenerowców wzrosła ponad dwukrotnie od 2000 r., a w ostatniej dekadzie pojawiła się nowa generacja gigantycznych statków – wyjątkowo dużych kontenerowców (ULCV), które mogą przewozić do 24 000 TEU.

Mimo że rozwój kontenerowców ULCV pomógł osiągnąć cele, takie jak obniżenie kosztów, zoptymalizowanie zużycia paliwa i zmniejszenie emisji CO2 na kontener, tempo zwrotu wydajności dostaw nie było na tyle duże, aby sprostać popytowi oraz ograniczeniom nałożonym na porty.

 

Fracht morski w czasie pandemii: pływanie na trudnych wodach

Działania firm zajmujących się transportem morskim w celu zwiększenia wydajności doprowadziły do kilku poważnych bankructw i nowej rundy konsolidacji. Z 10 przewoźnikami kontrolującymi 85% globalnej pojemności kontenerów i tworzących 3 główne sojusze operacyjne (2M, Ocean Alliance, The Alliance) oferta frachtu morskiego została znacznie zmniejszona, a zróżnicowanie produktów jest teraz bardzo ograniczone (trasa, czas przewozu, port połączeń itp.).

Sytuacja, w której występują uzależnienia od ograniczonej oferty bardzo dużych statków, dodatkowo zwiększa wpływ różnych incydentów lub opóźnień. A teraz dodatkowo, kiedy pojawił się kryzys sanitarny, powodując poważne zakłócenia logistyczne, mamy do czynienia z dużymi podwyżkami cen, opóźnieniami w dostawach, błędami w lokalizacji czy brakami przestrzeni kontenerowej.

Cała sytuacja nie wróciła jeszcze do normy, jednak nie możemy tu mówić o całkowitej winie przewoźnika morskiego. Z powodu różnych blokad i ograniczeń globalny popyt osiąga obecnie szczytowe poziomy, a globalna wydajność frachtu morskiego nie jest w stanie za tym nadążyć. Co gorsza, około 15% przewoźników kontenerowych utyka w wąskich gardłach w portach, które nie mają wolnych miejsc lub nie mają wystarczającej liczby pracowników.

Czy to oznacza, że firmy będą musiały w przyszłości zmienić środki transportu? Niekoniecznie, ale jako że fracht morski jest nieprzewidywalnym rynkiem, na który spedytorzy mają ograniczony wpływ, może zaistnieć konieczność ograniczenia wydatków, zapewnienia pojemności kontenerów i niezawodności usług. 

 

Wybór silnego partnera w zakresie frachtu morskiego, który poradzi sobie z nieprzewidywalnym rynkiem

Ci, którzy zajmują się logistyką w globalnej organizacji, mogą mieć trudności z zabezpieczeniem przestrzeni kontenerowej, ograniczeniem kosztów i zapewnieniem niezawodności dostaw, szczególnie w trakcie kryzysu sanitarnego.

Fracht morski to rynek sprzedawcy wymagający dużego wkładu pracy w posiadanie aktualnych danych o obowiązujących stawkach rynkowych, zastawianie różnych opcji, negocjowanie, prognozowanie czy też w wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań lub możliwości.

Korzystanie z usług spedytora może uprościć proces zaopatrzenia logistycznego i usprawnić planowanie, harmonogramowanie i budżetowanie. Partnerzy logistyczni mogą:

  • • zapewnić atrakcyjniejsze długoterminowe stawki , ponieważ mają dostęp do informacji rynkowych dzięki szerokiej sieci partnerów, a ponadto współpracują z wieloma operatorami i mają dostęp do narzędzi badania rynku i narzędzi analitycznych,
  • • zwiększyć widoczność i monitorowanie zawinięć do portów oraz różnych harmonogramów dzięki wydajniejszemu globalnemu monitorowaniu cyfrowemu. Partnerzy mogą również wybrać optymalną trasę dla ładunku oraz mają dostęp do narzędzi cyfrowych pozwalających na bieżące przesyłanie informacji.
  • • oferować większy wybór i elastyczność ze względu na większą bazę przewoźników, techniki łączenia portów i dostęp do alternatywnych opcji transportu.

 

Budowanie silnych relacji z partnerem spedycyjnym

Budowanie relacji zaufania z partnerem logistycznym ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu, że towary są dostarczane do swojego miejsca odbioru nawet przy niesprzyjających warunkach rynkowych.

Na trudnym rynku spedycji kluczowe znaczenie ma sprawność i kreatywność.

Firma GEODIS była w stanie zapewnić swoim klientom konkretne umowy na przestrzeń na głównych szlakach morskich, szczególnie na trasie z Azji do Europy, która została szczególnie dotknięta opóźnieniami spowodowanymi kryzysem COVID i incydentem w Kanale Sueskim. Ponadto, gdy fracht morski po prostu nie wchodzi w grę, zespoły GEODIS są w stanie opracować alternatywne rozwiązania, takie jak transport kolejowy. Dla przykładu nasze zespoły sprawnie zorganizowały dla Tetra Pak transport ok. 800 ton papieru z Helsinek w Finlandii do Yokohamy w Japonii. To był pierwszy transport kolejowy z Europy Północnej do Japonii od 30 lat!

Ponieważ oczekuje się, że ceny frachtu morskiego utrzymają się na wysokim poziomie do początku przyszłego roku, a zwiększone obciążenie kontenerów będzie trwało do czasu dostarczenia nowych jednostek ULCV w 2023 r., warto rozważyć współpracę z silnym partnerem spedycyjnym, takim jak GEODIS, aby sprawnie przetrwać niesprzyjające warunki na rynku frachtu morskiego.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach dla rynku transportu morskiego?

Zadaj pytanie jednemu z naszych ekspertów tutaj

 

258 views
Author
Florence
Gautrais
Globalny Dyrektor ds. transportu morskiego w GEODIS
Od ponad 20 lat Florence pełni funkcje kierownicze dla rozwiązań w zakresie frachtu morskiego i Freight Forwarding. Opracowała kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu morskiego i logistyki dla klientów międzynarodowych. Rozwiązania te są wspierane przez kompleksowe usługi zwiększające wartość biznesową oraz rozwiązania eSolutions. Dzięki temu klienci mogą usprawniać przepływ towarów poprzez pełną kontrolę oraz widoczność, zapewniając przy tym stabilny poziom miejsca załadunkowego oraz rozwój swojej działalności w dowolnej lokalizacji.