Zgodność z przepisami

Bu bölümde, serbest ticaret bölgeleri (FTZ), gümrük hizmetleri, kontrol birimleri, sınır ötesi lojistik kuralları ve ülke ticaret yasalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.

De Minimis Tax Thresholds and Cross-Border E-commerce

Progi podatkowe De Minimis i transgraniczny e-commerce

Podejścia do progów podatkowych de minimis to obszar rosnącego zainteresowania transgranicznego e-commerce. Gdy artykuł zakupiony w Internecie przejdzie barierę celną, jego wartość jest porównywana z poziomem de

Supply chain compliance: a key success factor for cross-border business

Zgodność łańcucha dostaw z przepisami: kluczowy czynnik sukcesu w działalności transgranicznej

Dowiedz się, dlaczego należy wdrożyć skuteczny Wewnętrzny program zgodności (ICP) i jak to zrobić.

KC Chang by Kian Chuan CHANG

Energie alternative

Alternatywne źródła energii: GEODIS korzysta z zasilania gazem ziemnym

Drogowy transport towarowy znany jest z tego, że zanieczyszcza środowisko. Jednakże obecnie GEODIS oferuje klientom kilka alternatyw dla stosowania paliwa diesel, z których niektóre już są stosowane