Innovation pays

GEODIS: światowy lider w CSR

Jako firma, która zobowiązuje się być dobrym obywatelem korporacyjnym i opiekować się swoimi ludźmi, GEODIS dokłada wszelkich starań, aby wypełnić społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR)
by 14/02/2022

Jako firma, która zobowiązuje się być dobrym obywatelem korporacyjnym i opiekować się swoimi ludźmi, GEODIS dokłada wszelkich starań, aby wypełnić społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR). W 2018 r. wysiłki te zostały ponownie uznane za wybitne przez jedną z wiodących na świecie agencji ratingowych CSR. Firma EcoVadis, która dokonuje oceny działalności pod kątem społecznym i środowiskowym w globalnych łańcuchach dostaw, przyznała GEODIS ocenę Gold po tym, jak firma osiągnęła ogólny wynik 70/100 za działania CSR. Jest to nowy rekord Grupy — o dwa punkty lepszy od poprzedniego i plasuje GEODIS w czołowym 1% z 30 000 firm w kategorii „drogowy transport towarów”.

Aby wyciągnąć wnioski, EcoVadis mierzy wyniki w czterech obszarach: środowisko, praktyki pracy i prawa człowieka, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważone zamówienia. Punkty są przyznawane w każdym obszarze, a następnie sumowane w celu podania łącznej liczby.

Jeśli chodzi o środowisko, firma EcoVadis dostrzegła, że GEODIS nie tylko ogranicza swoje oddziaływanie w obszarach takich jak emisje gazów cieplarnianych i wykorzystanie zasobów naturalnych, ale również podpisała się pod inicjatywami dużych sektorów, w tym Global Logistics Emissions Council i EcoTransIT. 42% zakładów GEODIS posiada certyfikat zgodności z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego, ISO 14001 i stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 poprzez niskoemisyjne pojazdy Euro 6 i szkolenia w zakresie ekologicznych technik jazdy. Wynik GEODIS — 90/100 jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia dla jego konkurentów.

Będąc sygnatariuszem United Nations Global Compact w sprawie traktowania pracowników od 2003 roku, GEODIS prężnie działa w obszarach praktyki pracy i praw człowieka. Firma posiada również szereg międzynarodowych certyfikatów zdrowia i bezpieczeństwa oraz działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi poprzez szkolenia i komitety bezpieczeństwa w swoich zakładach. Bezpieczeństwo to dla GEODIS bezwzględny priorytet i jedna ze Złotych Zasad. Jednocześnie, aby pomóc pracownikom w pełni wykorzystać ich potencjał, firma współpracuje z Investors in People oraz inicjatywami na rzecz różnorodności, takimi jak Gender Equality European International Standard.

Podobnie jak w przypadku pracowników, GEODIS zachowuje się odpowiedzialnie wobec swoich partnerów i angażuje się w uczciwe praktyki biznesowe. Aby to osiągnąć, stosowane są dwa kluczowe instrumenty — polityka dot. etyki oraz procedury audytu w celu sprawdzenia skuteczności polityki. Wprowadzono środki dyscyplinarne, aby poradzić sobie z jakimikolwiek naruszeniami, a indywidualne podpisy są wykorzystywane w celu potwierdzenia zapoznania się z polityką. Wdrażane są e-learningi i sesje szkoleniowe, a także działania uświadamiające dotyczące polityki firmy. GEODIS inwestuje także w cyberbezpieczeństwo, aby chronić dane klientów i pracowników.

Celem zrównoważonych zamówień jest stosowanie odpowiedzialnych praktyk przez GEODIS i rozszerzanie ich na łańcuch dostaw. Opracowano Kodeks postępowania dostawców, a klauzule CSR dotyczące kwestii środowiskowych i pracy zostały wprowadzone do każdej nowej umowy lub odnowienia kontraktu uzyskanego przez GEODIS. Ponadto GEODIS zapewnia szkolenia z zakresu tematów związanych z CSR dla nabywców ich usług, tak aby kwestie takie jak emisje CO2 były jednymi z kryteriów wyboru nowych pojazdów.
Raport EcoVadis jasno pokazuje, że CSR odgrywa kluczową rolę w działaniach GEODIS. Firma ma uporządkowane, proaktywne podejście do ochrony swoich ludzi i środowiska, oparte na jasnych politykach i celach — i wspierane odpowiednim monitorowaniem. Choć osiągnięto już wiele, Grupa zamierza osiągnąć jeszcze więcej w przyszłości. GEODIS ogłasza globalną ambicję zmniejszenia o 30% emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (rok bazowy: 2017 r., analogicznie).

145 views

You may also like...

Sustainable Aviation Fuels, a new pathway for shippers to decarbonize air freight

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) — nowa droga do dekarbonizacji

Co to jest SAF i dlaczego jest to świetne narzędzie dla właścicieli towaru, aby działać w sposób zrównoważony?

Alexander Höglund by Alexander Höglund

Energie alternative

Alternatywne źródła energii: GEODIS korzysta z zasilania gazem ziemnym

Drogowy transport towarowy znany jest z tego, że zanieczyszcza środowisko. Jednakże obecnie GEODIS oferuje klientom kilka alternatyw dla stosowania paliwa diesel, z których niektóre już są stosowane

Circular Economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym i logistyka

Termin „ekonomia cykliczna” pojawił się jako przeciwieństwo do linearnego modelu ekonomicznego „wziąć, zrobić, wyrzucić”. Obecnie cykl życia produktu ciągle się skraca ze względu na rozwój

You may also like...

Sustainable Aviation Fuels, a new pathway for shippers to decarbonize air freight

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) — nowa droga do dekarbonizacji

Co to jest SAF i dlaczego jest to świetne narzędzie dla właścicieli towaru, aby działać w sposób zrównoważony?

Alexander Höglund by Alexander Höglund

Energie alternative

Alternatywne źródła energii: GEODIS korzysta z zasilania gazem ziemnym

Drogowy transport towarowy znany jest z tego, że zanieczyszcza środowisko. Jednakże obecnie GEODIS oferuje klientom kilka alternatyw dla stosowania paliwa diesel, z których niektóre już są stosowane

Circular Economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym i logistyka

Termin „ekonomia cykliczna” pojawił się jako przeciwieństwo do linearnego modelu ekonomicznego „wziąć, zrobić, wyrzucić”. Obecnie cykl życia produktu ciągle się skraca ze względu na rozwój