Sustainable Transformation in Ocean Shipping

Zrównoważona transformacja spedycji morskiej

Wprowadzenie zrównoważonego paliwa żeglugowego jest potężnym narzędziem pomagającym firmom zmniejszyć emisje z transportu drogą morską.
Alexander Höglund 2022 by Alexander Höglund
Streszczenie

Wprowadzenie zrównoważonego paliwa żeglugowego jest potężnym narzędziem pomagającym firmom zmniejszyć emisje z transportu drogą morską. Aby przyczynić się do realizacji celów klimatycznych firmy Grundfos i innych pionierów zrównoważonego transportu, firma GEODIS nawiązała współpracę z GoodShipping w celu zaoferowania usług wprowadzania zrównoważonego paliwa. Odnosi się to do angażowania się w projekty dekarbonizacji w ramach łańcucha wartości. Różni się to od kompensacji, która zwykle redukuje emisję dwutlenku węgla poza łańcuchem wartości przedsiębiorstwa – wprowadzanie zrównoważonego paliwa żeglugowego rozwiązuje ten problem u jego podstaw, powstrzymując produkcję dodatkowych emisji.

Kiedy Grundfos i inni spedytorzy zaopatrują się w zrównoważone paliwo żeglugowe do transportu morskiego, stymulowany jest cały łańcuch produkcji zrównoważonych paliw. Mogą powstać nowe formy współpracy i modele biznesowe, począwszy od przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem i recyklingiem odpadów biogenicznych aż po rafinerie produkujące paliwa i przedsiębiorstwa transportujące je i dostarczające do portów i statków. Równie ważny jest wzrost inwestycji kapitałowych w rafinerie i technologie paliwowe, które wynikają ze wzrostu popytu na zrównoważone paliwa żeglugowe. Dzięki wczesnemu przyjęciu alternatywnych usług paliwowych Grundfos podnosi żagle dla zrównoważonej przyszłości przemysłu żeglugowego. Ten artykuł przedstawi ambicje firmy Grundfos, GoodShipping i to, co robimy w GEODIS.

 

Grundfos – „Zrównoważony rozwój jest dla nas podstawą”

Przekształcenie sektora transportu morskiego poprzez przeniesienie jego zależności od paliw kopalnych w kierunku technologii alternatywnych wymaga spedytorów, którzy są gotowi opracować bardziej zrównoważone strategie łańcucha dostaw i trzymać się usług transformacyjnych. Jedną z takich firm jest producent pomp Grundfos – światowy lider w dziedzinie technologii wodnych i gospodarki wodnej. Firma Grundfos została założona w Danii w 1945 roku i ma obecnie ponad 20 000 pracowników na całym świecie.

 

Dirk van der Heijden
„Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój są wszczepione w nasze DNA” – mówi Dirk van der Heijden, starszy dyrektor globalnego transportu towarowego w Grundfos. „Nasze produkty i rozwiązania umożliwiają dostęp do czystej wody pitnej ludziom na całym świecie, każdego dnia. Będąc światowym liderem na rynku w naszej branży, czujemy się zobowiązani do prowadzenia działań w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Nie tylko patrzymy na możliwości, aby poprzez nasze produkty i rozwiązania przyczyniać się do wydajności wody i energii, ale zobowiązaliśmy się również do zapewnienia, że nasz łańcuch dostaw jest ścisłą częścią naszego zrównoważonego programu.” Głównym celem Grundfos jest rozwiązywanie problemów związanych z wodą i klimatem poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów i zaangażowanie w oparte na nauce inicjatywy docelowe (SBTI).
Dirk van der Heijden kontynuuje: „Grundfos wysyła rocznie ponad 20 000 kontenerów i naszym celem jest, aby robić to w bardziej zrównoważony sposób. Alternatywne paliwa żeglugowe pozwalają nam na dekarbonizację, ale co więcej, jest to inwestycja w technologię niezbędną do świadczenia naszych usług na rynku w sposób bardziej zrównoważony”.

 

 

Grundfos Kashmir

Pompownia napędzana słońcem, którą Grundfos zbudowała w Pulwama w Dolinie Kaszmiru w Indiach, oszczędziła lokalnym mieszkańcom wiele godzin, które dziennie spędzali na użyciu ręcznych pomp do wody.
Źródło: Grundfos

 

Pozyskiwanie zrównoważonego paliwa żeglugowego

Zrównoważone paliwo żeglugowe – przeznaczone do transportów realizowanych przez Grundfos – jest dostarczane przez holenderską firmę GoodShipping. Od 2015 roku GoodFuels, spółka-matka GoodShipping, opracowuje i dystrybuuje zrównoważone paliwo żeglugowe przy użyciu specjalnego statku do przewożenia biopaliw. Zrównoważone paliwo żeglugowe firmy GoodFuels jest neutralne pod względem klimatu, a także jest doskonałym i biogenicznym substytutem paliw kopalnych. Nie pochodzi z procesu rafinacji ropy naftowej – to zrównoważone paliwo jest produkowane ze źródeł odnawialnych. Zaletą zrównoważonych paliw jest znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, które są emitowane do atmosfery. Emisje gazów cieplarnianych są zmniejszone nawet o 85%.
„Biokomponenty są pozyskiwane głównie w północno-zachodniej Europie i transportowane barką do zakładów produkcyjnych” – mówi Johannes Schurmann, szef działu operacji i zaopatrzenia w GoodFuels. „Do produkcji zaawansowanych biopaliw GoodFuels wykorzystuje wyłącznie odpady, takie jak zużyty olej spożywczy, łój i brązowy smar”. Schurmann dodaje: „Wszystkie etapy procesu są certyfikowane zgodnie z ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), w tym pełny łańcuch kontroli – od pochodzenia surowca do pośrednich magazynów i zakładów produkcyjnych. Intensywność emisji gazów cieplarnianych, rodzaj surowca i pochodzenie surowca są rejestrowane za pośrednictwem systemu certyfikacji ISCC dla każdej partii paliwa. Daje to użytkownikowi końcowemu jasny obraz oszczędności emisji danej partii paliwa.”

GoodShipping wraz z GEODIS zapewniają wprowadzenie zrównoważonego biopaliwa dla Grundfos i niezbędną dokumentację do zakończenia procesu wprowadzania. „Od czasu powstania pionierskiego rynku zrównoważonych biopaliw w 2015 roku skupiliśmy się przede wszystkim na Europie. Od początku 2022 roku działamy również w Singapurze, największym porcie na świecie. Ma to na celu właściwe obsłużenie działających na całym świecie spedytorów, takich jak Grundfos, którzy zobowiązują się do bardziej zrównoważonej żeglugi za pomocą zrównoważonych paliw”, kończy Schurmann.

Good Fuels

Statek do przewożenia paliwa GoodFuels w porcie w Rotterdamie.
Źródło: GoodFuels

 

GEODIS – za kulisami

GEODIS zastępuje paliwo kopalne zrównoważonym, co skutkuje redukcją emisji gazów cieplarnianych. Redukcje te są związane z certyfikatami redukcji wydawanymi właścicielom towarów poprzez dokładnie wykonaną konfigurację bilansu masy.

Anika Moller

 

„Opracowanie wiedzy, infrastruktury i procedur operacyjnych na całym świecie w celu zapewnienia, że GEODIS jest optymalnym partnerem dla Grundfos w ich strategii zrównoważonego rozwoju jest dla nas ogromnym wyzwaniem” – mówi Anika Möller, globalny menedżer ds. kluczowych klientów w Grundfos w GEODIS. „Wszystko – od najnowocześniejszych obliczeń emisji i rozwiązań IT po konkurencyjne ceny zrównoważonych paliw – jest w naszym zakresie, a to dopiero początek. Grundfos i GEODIS współpracują ze sobą w ponad 60 krajach, dlatego wprowadziliśmy procesy regionalne i globalne. Procesy te będą wymagały ciągłego doskonalenia, a przy zaangażowaniu klientów takich jak Grundfos możliwe jest dalsze budowanie i ulepszanie naszych rozwiązań.”

 

 

Zobacz więcej szczegółów tutaj

 

Czy Twoja firma jest zainteresowana tym, aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym paliwie żeglugowym, zmianie paliwa lub zrównoważonym paliwie lotniczym? Skontaktuj się z najbliższym biurem GEODIS.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju w GEODIS lub dowiedzieć się więcej na temat Grundfos i ich produktów oraz zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, dodatkowe informacje znajdziesz pod linkami:

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) – nowa droga do dekarbonizacji

GEODIS: Zrównoważone rozwiązania paliwowe

 

 

546 views