Sustainable Aviation Fuels, a new pathway for shippers to decarbonize air freight

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) — nowa droga do dekarbonizacji

Co to jest SAF i dlaczego jest to świetne narzędzie dla właścicieli towaru, aby działać w sposób zrównoważony?
Alexander Höglund by Alexander Höglund 14/06/2022
Streszczenie

Gdy po prawie dwóch latach pandemii świat wzbija się w przestworza, czyni to z nowym entuzjazmem związanym z dekarbonizacją przemysłu lotniczego. Jeśli pracujesz w lotnictwie lub ogólnie w transporcie, to prawdopodobnie zdarzyło Ci się zetknąć w artykułach i na LinkedIn z koncepcją zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). W tym artykule przyjrzymy się, czym jest SAF, dlaczego jest to świetne narzędzie dla właścicieli dóbr, aby mogli działać w sposób zrównoważony i jak SAF może być głównym elementem układanki dekarbonizacji.


Czy chcesz wziąć udział w naszym webinarium „Mniej to więcej: Zrównoważony Łańcuch Dostaw”?

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować

 

Wyzwania związane z dekarbonizacją

Zmniejszenie emisyjności lotnictwa nie jest przedsięwzięciem, które można zastosować jednakowo do wszystkich. Jest to raczej połączenie technologii oszczędzania energii, ustawodawstwa rządowego, siły nabywczej konsumentów i przedsiębiorstw oraz rozwoju paliw. Lista rozwiązań, które mogą oszczędzać energię jest obszerna, np. analiza big-data w celu optymalizacji konserwacji silników, szkolenie i zachęcanie pilotów do ekologicznego kierowania samolotami, wdrażanie przez lotniska i linie lotnicze różnych technologii i procesów w celu zmniejszenia zużycia energii na ziemi, a także nowe materiały i typy samolotów, które umożliwiają zwiększenie wydajności paliwowej. W badaniu przeprowadzonym przez Boston Consulting Group stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady linie lotnicze zmniejszały zużycie paliwa o 2,3% rocznie. Aby osiągnąć obecny cel IATA, czyli zerowy poziom emisji netto do 2050 r., linie lotnicze muszą co roku osiągać taką samą lub większą redukcję emisji. Na przykład roczna redukcja o 1,7% zmniejszyłaby emisje jedynie o około 40% do 2050 r. Technologie oszczędzania energii i optymalizacja są istotnymi elementami dekarbonizacji, a bez nich nie da się na czas osiągnąć zerowego bilansu energetycznego netto. Oszczędność energii nie wystarczy jednak do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego, co prowadzi nas do tematu tego artykułu, a mianowicie zrównoważonego paliwa lotniczego. Co to jest i jak firmy lotnicze mogą przyspieszyć wykorzystanie SAF-ów?

 

Czym jest SAF (Sustainable Aviation Fuels)?

SAF-y to zbiór paliw, które mają dwa wspólne mianowniki: z założenia są paliwami typu drop-in i są produkowane z surowców odnawialnych. SAF jest chemicznie równoważny konwencjonalnemu paliwu do silników odrzutowych i może być mieszany z paliwem konwencjonalnym lub dodawany do niego. Z tych powodów SAF nie wymagają manipulacji przy silnikach samolotów, mogą być dystrybuowane i przechowywane w istniejącej infrastrukturze, a także mogą być obsługiwane przez porty lotnicze bez dodatkowych utrudnień. Te właściwości sprawiają, że SAF jest niezwykle atrakcyjny dla linii lotniczych i innych podmiotów zainteresowanych lotnictwem. Według IATA SAF może potencjalnie zastąpić 65% konwencjonalnego paliwa lotniczego do 2050 roku, ale w tej 30-letniej perspektywie jest jeszcze cała masa rzeczy, które można zdziałać.

Paliwa SAF można podzielić na dwie grupy w zależności od surowca, a są to paliwa bio- i syntetyczne. Paliwa biopochodne wykorzystują jako surowiec materię organiczną, na przykład zużyty olej kuchenny, tłuszcze zwierzęce, odpady z gospodarstw domowych i uprawy energetyczne, podczas gdy syntetyczne alternatywy są wytwarzane z CO2 wychwytywanego z powietrza lub z emisji przemysłowych. Te ostatnie paliwa są obecnie w fazie rozwoju eksperymentalnego, podczas gdy proces produkcji HEFA z wykorzystaniem biomasy, takiej jak olej spożywczy, jest technologią dojrzałą i może być uprzemysłowiona. Jednakże inne podejścia oparte na rozwiązaniach organicznych są nadal niedojrzałe technologicznie, a procesy takie jak gazyfikacja, przekształcanie odpadów z gospodarstw domowych w paliwo, produkcja alkoholu do silników odrzutowych oraz przekształcanie odpadów drewnopochodnych, takich jak zużyte palety i pozostałości leśne, w SAF zostaną wprowadzone w ciągu najbliższej dekady.

 

Podejście oparte na bilansie masy

Aby zrozumieć atrakcyjność SAF poza liniami lotniczymi, musimy przyjrzeć się jego potencjałowi do redukcji emisji z transportu z perspektywy bilansu masy. Za każdym razem, gdy CO2 jest uwalniany ze źródła paliw kopalnych, dodaje się do ogólnej masy CO2 w atmosferze; nie ma różnicy, czy ten CO2 jest uwalniany w Chile czy w Norwegii. Zgodnie z tą samą logiką nie ma również znaczenia, gdzie unika się dodawania CO2. Otwiera to przed spedytorami możliwość wykorzystania SAF do neutralizacji emisji poprzez zastąpienie konwencjonalnego paliwa w dowolnym miejscu na świecie.

 

Przypadek biznesowy związany z przesyłkami lotniczymi

Firma X wysyła drogą lotniczą pudło o wadze 100 kg z lotniska Schiphol w Amsterdamie do Los Angeles International. Ten transport doda około 0,734 tony CO2 do atmosfery (używając metodologii obliczeniowej Ecotransit World). Zmniejszenie tych emisji do zera poprzez zastąpienie kopalnego paliwa lotniczego SAF-em wymagałoby około 0,27 tony SAF-u, który może być użyty nie tylko w samolocie przewożącym towary, ale w każdym innym samolocie w dowolnym miejscu na Ziemi. Masa CO2 w atmosferze nie dba o to, gdzie ma miejsce emisja lub gdzie jest ona redukowana. Firma X może kupić SAF w, powiedzmy, Helsinkach, aby złagodzić emisję spowodowaną lotem z Amsterdamu do Los Angeles. Daje to nadawcom narzędzie do redukcji emisji w każdej przesyłce, niezależnie od tego, czy SAF jest dostępny w porcie lotniczym pochodzenia, czy nie. Jeśli to wszystko brzmi dla Ciebie niejasno, skorzystajmy z szansy, aby dodać trochę więcej złożoności. Wykorzystanie korzyści wynikających z bilansu masy w celu ograniczenia emisji często opiera się na systemie „book and claim”, w którym SAF jest rezerwowany z rafinerii do wykorzystania w konkretnym locie, a dopiero po dostarczeniu paliwa na lotnisko można ubiegać się o redukcję emisji CO2.

 

Jak spedytorzy mogą być czynnikiem zmian?

Przed powszechnym stosowaniem SAF stoją dwa główne wyzwania: po pierwsze, popyt i po drugie, podaż, a konkretnie podaż surowców do produkcji SAF.

Aby sprostać wyzwaniu związanemu z tworzeniem popytu na SAF, spedytorzy powinni postrzegać SAF jako szansę zrównoważonego rozwoju. Kupując SAF, redukuje się emisje transportowe tu i teraz, ale jednocześnie zachęca się do inwestycji w rafinerie poprzez zwiększenie popytu. W przypadku stałego wzrostu popytu na SAF główni gracze są bardziej skłonni do podjęcia ryzyka inwestycji w obiekty, które będą funkcjonować przez 30-50 lat. Linie lotnicze, rządy i spedytorzy mogą stworzyć popyt, który umożliwi producentom SAF budowę produkcji, rozwój technologii i rozszerzenie dystrybucji.

Drugie wyzwanie wiąże się z dostawami surowców. Uważa się, że wraz ze wzrostem produkcji SAF, jego cena będzie spadać, zwiększając popyt do takiego stopnia, że dostępność surowca ograniczy możliwości produkcyjne. Ludzie nie jedzą wystarczającej ilości frytek, aby pokryć zapotrzebowanie na olej do gotowania — to samo dotyczy innych kwasów tłuszczowych stosowanych obecnie w produkcji SAF na bazie HEFA. Ponadto, bezpośrednie wykorzystanie upraw musi zostać wykluczone jako niezrównoważone ze względu na potrzebę wykorzystania gruntów do produkcji żywności oraz problemy ekosystemowe, które mogą wystąpić, gdy dozwolona jest szeroka monokultura. Dlatego też przemysł SAF musi opracować technologie, które mogą wykorzystywać inne źródła, takie jak stałe bioodpady, a także inne paliwa syntetyczne, które opierają się na nieorganicznych surowcach. Zasadniczo rozwiązaniem jest solidny popyt na SAF-y; tylko wtedy deweloperzy i inwestorzy będą mogli pozwolić sobie na ryzyko pełnego zbadania technologii niezbędnych do przekształcenia przemysłu lotniczego.

 

Teraz możesz zapoznać się z usługami w zakresie zrównoważonych paliw dostępnych dla transportu lotniczego i oceanicznego — tutaj


Chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym paliwie i mechanizmach insettingu i offsetów?

Tutaj możesz zadać pytanie naszemu ekspertowi SAF

 

212 views
Order
2
Author
Alexander
Höglund
Starszy Doradca ds. Zrównoważonego Rozwoju w GEODIS
Alexander Höglund jest Starszym Ekspertem w dziedzinie zrównoważonej transformacji w sektorze logistyki. Do jego obowiązków należy m.in. opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju, transformacja energetyczna czy analiza danych. Alexander ma ponad 10 lat doświadczenia w tej dziedzinie.

You may also like...

Innovation pays

GEODIS: światowy lider w CSR

Jako firma, która zobowiązuje się być dobrym obywatelem korporacyjnym i opiekować się swoimi ludźmi, GEODIS dokłada wszelkich starań, aby wypełnić społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR)

Energie alternative

Alternatywne źródła energii: GEODIS korzysta z zasilania gazem ziemnym

Drogowy transport towarowy znany jest z tego, że zanieczyszcza środowisko. Jednakże obecnie GEODIS oferuje klientom kilka alternatyw dla stosowania paliwa diesel, z których niektóre już są stosowane

Circular Economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym i logistyka

Termin „ekonomia cykliczna” pojawił się jako przeciwieństwo do linearnego modelu ekonomicznego „wziąć, zrobić, wyrzucić”. Obecnie cykl życia produktu ciągle się skraca ze względu na rozwój

You may also like...

Innovation pays

GEODIS: światowy lider w CSR

Jako firma, która zobowiązuje się być dobrym obywatelem korporacyjnym i opiekować się swoimi ludźmi, GEODIS dokłada wszelkich starań, aby wypełnić społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR)

Energie alternative

Alternatywne źródła energii: GEODIS korzysta z zasilania gazem ziemnym

Drogowy transport towarowy znany jest z tego, że zanieczyszcza środowisko. Jednakże obecnie GEODIS oferuje klientom kilka alternatyw dla stosowania paliwa diesel, z których niektóre już są stosowane

Circular Economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym i logistyka

Termin „ekonomia cykliczna” pojawił się jako przeciwieństwo do linearnego modelu ekonomicznego „wziąć, zrobić, wyrzucić”. Obecnie cykl życia produktu ciągle się skraca ze względu na rozwój