un employé controle rapidement les produits grâce à son lecteur de code barre

Sieć typu end-to-end

GEODIS oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania transportowe typu end-to-end, dostosowane do charakteru produktów High Tech pod względem wartości, bezpieczeństwa i poufności. Jako partner w rozwoju GEODIS stara się być Twoim ambasadorem, zachowując integralność Twoich produktów i marki poprzez wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw.

Zabezpieczone sieci zapewniające bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność

Rozwiązania GEODIS dla produktów High Tech są determinowane zabezpieczonymi sieciami. Gwarantujemy:

  • 1. Wybór najlepszych rozwiązań w zakresie transportu multimodalnego i transgranicznego (metoda, koszt i termin).
  • 2. Organizowanie Twoich przepływów i kompleksową widoczność.
  • 3. Wdrożenie najwyższych standardów rynkowych: Custom Trade Partnership Against Terrorism, TAPA A Warehouses, Trucking Security Requirement 1.
  • 4. Konsolidację towarów − zarówno w miejscu pochodzenia, jak i w punkcie docelowym − w ramach naszych platform „scalania w tranzycie” (merge in transit, MIT; CFS) lub platform cross-dock w celu konsolidacji i optymalizacji wysyłki.

Nasza usługa Control Tower zapewnia optymalne monitorowanie tych operacji: usługa pod klucz do rejestrowania, śledzenia i zarządzania wszystkimi przepływami transportowymi.

Usługi multimodalne zapewniające rzetelność i bezpieczeństwo

GEODIS oferuje krajowe, transgraniczne i międzynarodowe rozwiązania dla produktów High Tech, z najodpowiedniejszym trybem transportu door-to-door pod względem czasu, możliwości przepustowej, bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Na początku staramy się skonsolidować przesyłki, aby usprawnić procesy celne, wykorzystując korzyści skali. W miejscu docelowym przesyłki są dekonsolidowane i dostarczane do ostatecznego odbiorcy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i fakturami.

GEODIS zapewnia również specjalistyczne oferty dostaw produktów technologicznych: sprzęt medyczny w szpitalach, produkty do kopiowania i drukowania w punkcie odbioru, serwery w pomieszczeniu czystym itp. Poza optymalizacją staramy się przewidywać nieoczekiwane zdarzenia i oferować większą logistyczną elastyczność i zwrotność. Poza transportem jesteśmy zobowiązani do oceny, a następnie pomocy w zmniejszeniu śladu węglowego lub korzystaniu z Twojej własnej oferty usług logistycznych, aby odróżnić się od konkurencji – w zakresie dostaw od pierwszego do ostatniego etapu.

Jak zawsze nasze usługi są świadczone za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.

un employé controle rapidement les produits grâce à son lecteur de code barre

Oferta GEODIS

Centrum wiedzy o logistyce

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami