personnes en mouvement

Szybkie wdrażanie na rynek

Oferta szybkiego wdrażania na rynek firmy GEODIS zapewnia naszym klientom elastyczność naszych sieci transportowych i logistycznych w zakresie coraz krótszego wprowadzania produktów na rynek i cykli życia produktów. Naszym celem jest optymalizacja zapasów, wybór odpowiednich środków transportu i oferowanie elastycznych rozwiązań, które stale są zgodne z oczekiwaniami rynku.

Ogranicz wpływ swoich zapasów na finansowe środki trwałe

Konkurencyjny rynek High-Tech jest napędzany przez szybkie innowacje i krótkie cykle życia produktu przy wysokiej cenie jednostkowej. Utrzymanie zapasów na najniższym poziomie ma zatem kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności łańcuchów dostaw naszych klientów. Z drugiej strony nasi klienci muszą dostarczyć produkty na rynek na czas, zwłaszcza gdy wprowadzają nowe produkty lub reagują na duże wahania popytu.

W GEODIS wykorzystujemy całe nasze doświadczenie, aby dostarczać produkty do właściwego miejsca, o odpowiednim czasie oraz bezbłędnie. To najlepszy sposób na ograniczenie wpływu Twoich zapasów na finansowe środki trwałe. Jesteśmy w stanie zarządzać złożonymi problemami i oferować dopasowane rozwiązania, aby osiągnąć ten cel. Przykładowo Twoje przychodzące przepływy mogą być zarządzane za pomocą VMI (vendor managed inventory [zarządzanie zapasami przez dostawcę]) lub w bezpośredniej dostawie z zapasów dostawcy. W takim przypadku możesz „uwolnić” i dostarczać produkty, kiedy ich potrzebujesz.

Zintegrowane rozwiązanie z maksymalną elastycznością

Dostosowujemy nasze zasoby operacyjne do Twoich wyzwań, niezależnie od używanego środka transportu. Możemy organizować i zarządzać Twoimi przepływami z naszych magazynów lub podczas cross-dockingu. Możemy również dostosować Twoje produkty i zaplanować ich dostawę zgodnie z konkretnymi potrzebami końcowego odbiorcy (specjalistyczna dostawa w punkcie sprzedaży).

Szybkie wdrażanie na rynek to zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, od pomysłu do realizacji, aż do ostatniego kroku dostawy. Nasza usługa Control Tower umożliwia monitorowanie i optymalizację zapasów oraz magazynowania w czasie rzeczywistym z jednym punktem kontaktowym.

GEODIS zapewni szybką dostawę towarów od dostawców do klienta końcowego. Zobowiązujemy się także do terminowych dostaw i zapewniamy wydajność przez cały rok, również w szczytach sezonu. Jak zawsze usługa jest świadczona przez jeden punkt kontaktowy.

personnes en mouvement

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami