une technicienne utilise une tablette

Zarządzanie cyklem życia produktu

Nasze rozwiązania w zakresie cyklu życia produktu (product lifecycle management, PLM) odnoszą się do wszystkich produktów High Tech w całym cyklu ich życia. Ponieważ te produkty mają wysoką wartość i szybkość odnawiania, GEODIS oferuje usługi montażu, dostosowywania, serwisu i recyklingu.

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Naszym celem jest wsparcie w całym cyklu życia produktów High Tech. Możemy wykorzystać naszą efektywną konfigurację i usługi dostosowywania do obsługi sprzętu i oprogramowania High Tech, nawet przed jego montażem. Nasi eksperci techniczni mogą odnawiać, rekonfigurować i przygotowywać produkty dla nowych użytkowników przez cały cykl ich życia. Zarządzamy również wymianami, naprawami gwarancyjnymi i częściami zamiennymi dla klientów, a także możemy otworzyć infolinię zarządzaną przez naszych specjalistów i dostępną dla Ciebie i Twoich klientów.

Pod koniec cyklu życia danego produktu zarządzamy wszystkimi operacjami, których celem jest nadanie drugiego życia produktom lub ich komponentom: deinstalacja u klienta, usuwanie danych, przepakowywanie, demontaż, odzyskiwanie i testowanie części zamiennych itp. Możemy także zorganizować ich remarketing, odsprzedaż lub recykling w pełnej zgodności z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i certyfikatami głównych producentów w branży.

Nasza sprawdzona i globalna metodologia pomoże Ci obniżyć koszty wysyłki, wydłużyć żywotność produktów, ulepszyć przestarzały sprzęt i wygenerować nowe źródła przychodów.

Główne zalety

Główne zalety naszego podejścia do zarządzania cyklem życia produktu obejmują:

  • zróżnicowanie produktu w odpowiedzi na konkretne potrzeby klientów;
  • niezawodność naszych usług naprawczych i serwisowych dla Twoich klientów;
  • zwiększone dochody dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi i ponownemu wprowadzaniu produktu na rynek;
  • zredukowane koszty usług logistycznych;
  • zoptymalizowaną wartość produktu dzięki nowym kanałom sprzedaży.

Używamy naszej usługi Control Tower, aby optymalnie nadzorować te operacje. Jest to gotowy sposób rejestrowania, śledzenia i przetwarzania przepływów gotowych produktów oraz innych elementów łańcucha wartości logistycznych cyklu życia produktu.

Jak zawsze nasze usługi są świadczone za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.

une technicienne utilise une tablette

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami