une agent de sécurité ferme un container

Profesjonalne rozwiązania w zakresie formalności celnych

Operacje celne są integralną częścią transportu międzynarodowego. Mogą jednak opóźnić obieg produktów i doprowadzić do dodatkowych wydatków. Ponadto przepisy dotyczące produktów i sektorów mogą czasami prowadzić do przetrzymywania towarów w urzędach celnych. Dlatego usługi odprawy celnej nigdy nie powinny odbywać się w sposób doraźny, tylko powinny zawsze być doskonale kontrolowane.

Specjaliści od odprawy celnej w branży lotnictwa, kosmicznej i obrony

GEODIS jest specjalistą od odpraw celnych wrażliwych produktów. Współpracujemy z głównymi graczami w sektorach lotnictwa, kosmicznym i obronnym. Nasza wiedza specjalistyczna może pomóc we wdrożeniu procedur celnych DCN (np. PDD, PDU), specyficznych systemów i innych zezwoleń celnych. Możemy również pomóc w ocenie przepływów międzynarodowych i zaoferować odpowiednie rozwiązania w celu zmniejszenia kosztów i ryzyka celnego.

Pośrednicy celni z szerokim zakresem kompleksowych usług

Nasz zespół pośredników celnych specjalizuje się w sektorze lotniczym, kosmicznym i obronnym. Możemy załatwić wszelkie formalności celne, bez względu na obowiązujące przepisy (naprawy, tymczasowe, składy celne, stałe itp.). GEODIS zapewnia również monitorowanie zapisów dla konkretnych systemów i śledzenie zastosowania licencji eksportu dla wrażliwych materiałów.

Nasz zakres kompleksowych usług, które upraszczają i przyspieszają procedury celne, obejmuje:

  • systemy gospodarcze i zawieszające,
  • procedurę AI2 (natychmiastowy przepływ środków pieniężnych),
  • płatność VAT i raport dotyczący płatności (zarobki z wydatków finansowych),
  • DCN: wdrożenie i optymalizacja procedur celnych, ograniczenie opóźnień celnych,
  • centralizację obligacji celnych i akcyzowych, a także zróżnicowane operacje.

Skontaktujemy się z lokalnymi organami celnymi i będziemy współpracować z jednostkami doradztwa biznesowego, PAE (customs information centers [centrami informacji celnej]) i SRA (regional audit service centers [regionalnymi centrami usług audytorskich]), a także DGDDI (directorate-general of customs and indirect taxes [dyrekcją generalną podatków celnych i pośrednich]). GEODIS zapewnia również swoim klientom monitoring regulacyjny.

une agent de sécurité ferme un container

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami