Dedicated, secure operations including cold chain solutions

Dedykowane, bezpieczne operacje, w tym rozwiązania w zakresie łańcucha chłodniczego

W ostatnich latach łańcuchy dostaw produktów medycznych stały się bardziej złożone, a Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) zwiększyła tę złożoność pod presją kosztów i czasu. Leki muszą być przechowywane, transportowane i obsługiwane w określonych warunkach, przez licencjonowanego partnera. Nasza rosnąca globalna sieć obiektów zarządzających produktami medycznymi gwarantuje, że Państwa produkty pozostaną w optymalnych warunkach podczas transportu i przechowywania.

Te wyspecjalizowane obiekty są bezpieczne i wyposażone pod kątem produktów medycznych. Nasze obiekty i sieci transportowe są w pełni zgodne z normami i przepisami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej i obejmują rozwiązania z kontrolą temperatury dla coraz większej liczby produktów wymagających tego rodzaju transportu.

Zapewnimy Państwu kompleksowe, zabezpieczone rozwiązania sieciowe, które obejmują w pełni zintegrowane rozwiązania IT (znormalizowane i kwalifikowane) oraz wysokiej jakości SOP (Standard Operating Procedure [Standardowa procedura operacyjna]), aby wnieść wartość dodaną do Państwa łańcucha dostaw.

Dedykowane, gotowe rozwiązania logistyczne firmy GEODIS spełniają wszystkie wymagania specyficzne dla firmy z branży medycznej w zakresie przewagi konkurencyjnej i zwiększenia zysków.

Dedicated, secure operations including cold chain solutions

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami