Quality Management solutions

Rozwiązania w zakresie zarządzania jakością

Logistyka produktów medycznych obejmuje produkty, które mają kluczowe znaczenie dla życia. Nie ma tu miejsca na straty. Wymaga to współpracy z dostawcą, który zna branżę, rozumie perspektywę nieprzerwanych dostaw i którego pracownicy dbają o swoją rolę w łańcuchu dostaw.

GEODIS ma dziesięciolecia doświadczenia w logistyce produktów medycznych, od farmaceutyków (leki na receptę, leki generyczne, leki kontrolowane i produkty bez recepty [over the counter, OTC]), przez wyroby medyczne, po nutraceutyki, szczepionki, aktywne składniki farmaceutyczne (active pharmaceutical ingredient, API), materiały do badań klinicznych oraz produkty higieny osobistej i kosmetyczne.

Nasze zespoły ekspertów są przeszkolone i wykwalifikowane (Dobra Praktyka Wytwarzania [Good Manufacturing Practice, GMP]/Dobra Praktyka Dystrybucyjna [Good Distribution Practice, GDP]), aby spełniać wymagania farmaceutyczne dotyczące wysokiej jakości działania.

Quality Management solutions

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami