code-barre

Produkty szybkozbywalne (FMCG)

Rynek FMCG wiąże się z zarządzaniem dużymi wolumenami i wysoką rotacją klientów. Zakupy z wysoką częstotliwością, zmienne wielkości i ciągła ewolucja w sektorze wymagają zatem wdrożenia elastycznego łańcucha dostaw.

GEODIS będzie współpracować z Tobą w miarę rozwoju firmy, dostarczając wiedzę i elastyczne, innowacyjne oraz globalne rozwiązania, niezależnie od lokalizacji Twoich dostawców. Nasze rozwiązania są dopasowane do indywidualnych potrzeb, przyjazne dla środowiska i oferują również usługi o wartości dodanej. Dostosujemy się do każdej Twojej potrzeby osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Wiarygodne informacje o śledzeniu i alarmach są oczywiście niezbędne, aby zapewnić spójne dostawy towarów. Dlatego oferujemy systemy informacyjne i narzędzia do śledzenia, które pozwalają monitorować Twój łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym.

Wraz ze spowolnieniem konsumpcji na dojrzałych rynkach producenci towarów konsumpcyjnych stają przed nowymi wyzwaniami: szybkimi zmianami w kanałach dystrybucji, wzrostem znaczenia Internetu, presją na marże i innymi. Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania są kluczowym sposobem dopasowania się do tych zmian. Zobacz szczegóły

GEODIS ma bogate doświadczenie w kontrolowaniu przepływu towarów poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw. Zaczynamy od zarządzania przepływami finansowymi i fizycznymi, kładąc nacisk na widoczność i identyfikowalność, a następnie dostosowujemy ofertę do konkretnych potrzeb. Zobacz szczegóły

Logistyka transgraniczna wymaga wiedzy i widoczności, zwłaszcza w przypadku dużych ilości oraz towarów konsumpcyjnych. Każdy kraj ma własne prawa, przepisy i formalności, a transport musi być starannie zaplanowany, aby uniknąć opóźnień lub nieprzewidzianych zdarzeń. Złożoność i koszty rosną w przypadku wykorzystania transportu multimodalnego. Jeśli chodzi o produkty konsumenckie, wielu graczy i dostawców koncentruje się na tym samym obszarze geograficznym, obejmującym kilka krajów. Produkty mogą być wytwarzane i wykorzystywane w tym samym regionie, ale często są również dostarczane do różnych miejsc docelowych.  Dlatego należy wprowadzić złożoną logistykę transgraniczną, aby sprostać celom związanym z czasem, kosztami i szybkością wprowadzania produktów na rynek. GEODIS obsługuje transport multimodalny i transgraniczny w wielu regionach na całym świecie, takich jak Europa, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia, USA i Meksyk. Zapewniamy śledzenie przepływu z magazynów zagranicznych o dobrych warunkach magazynowych do globalnych operacji wysyłkowych. Dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu rozwiązaniu informatycznemu GeoFlow możesz śledzić wszystkie operacje i przesyłki w czasie rzeczywistym. Zobacz szczegóły

Producenci produktów rynku masowego muszą teraz stawić czoła coraz bardziej wymagającym konsumentom i stałej presji na marże. W odpowiedzi na te wyzwania opracowali oni strategiczne narzędzia, takie jak podział zasobów logistycznych i nowe technologie. Magazyny GEODIS na kampusach logistycznych oferują elastyczne rozwiązania magazynowe, które pozwalają na zwiększenie przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Zobacz szczegóły

Kiedy popyt gwałtownie się zmienia, musisz być w stanie szybko zareagować, aby produkty znalazły się „na półkach”. Muszą być one dostępne wszędzie i natychmiast, w sklepach lub online. Nasza oferta szybkiego wdrażania na rynek zapewnia naszym klientom elastyczną sieć transportową i logistyczną w celu sprostania krótszym działaniom promocyjnym i szybszemu wprowadzaniu produktów na rynek. Zobacz szczegóły

code-barre

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami