employés dans un open-space

Maksymalna widoczność przepływu

GEODIS ma bogate doświadczenie w kontrolowaniu przepływu towarów poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw. Zaczynamy od zarządzania przepływami finansowymi i fizycznymi, kładąc nacisk na widoczność i identyfikowalność, a następnie dostosowujemy ofertę do konkretnych potrzeb.

Dostęp w czasie rzeczywistym do przepływu informacji

Nasi klienci wymagają stałego dostępu do przepływu informacji w przypadku produktów transportowanych z zakładów produkcyjnych do magazynów lub do konsumenta końcowego. Wiarygodność informacji dotyczących śledzenia i ostrzeżeń ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw towarów oraz w razie potrzeby celu przewidywania i wdrażania alternatywnych rozwiązań.

GEODIS oferuje systemy i narzędzia IT do śledzenia łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego. Aktywnie i efektywnie przesyłamy Ci informacje o statusie Twoich zamówień, dzięki czemu oszczędzasz konieczność śledzenia informacji. Nasze rozwiązanie IT GeoFlow zapewnia także kompleksową widoczność.

Podejście Control Tower dla maksymalnej widoczności

Firmy specjalizujące się w towarach konsumpcyjnych wymagają pełnej widoczności łańcucha dostaw. GEODIS oferuje usługę „Control Tower”, która pozwala śledzić Twoje towary tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Usługa ta zapewnia kompleksowe śledzenie produktu i dostawy oraz bezbłędne zarządzanie przepływami fizycznymi i administracyjnymi. Oferta „pod klucz” pomaga zarządzać zamówieniami zakupu, nadzorować ich realizację, fakturować i poprawiać jakość usług poprzez analizę danych łańcucha dostaw.

GEODIS wykorzystuje efektywne systemy zarządzania transportem (Transport Management System, TMS), aby zaspokoić potrzeby śledzenia przesyłek. To narzędzie TMS nosi nazwę Zénith i zostało opracowane wewnątrz firmy. Oferuje ono zarówno standardowe, jak i specyficzne funkcje, które można zdefiniować w trybie projektu z naszymi klientami. Pomaga ono także naszym zespołom w dostarczaniu rzetelnych informacji na temat redukcji kosztów.

Wspólna odpowiedzialność za łańcuch wartości

Na rynku, na którym stale zmienia się popyt, jedną z naszych codziennych aktywności jest zapewnienie dostępności Twoich produktów we wszystkich kanałach dystrybucji − zarówno fizycznych, jak i internetowych. Przewidujemy szczyty sezonu i zapewniamy doskonałość operacyjną przez cały czas, szczególnie w trakcie promocji, które wymagają maksymalnej zdolności adaptacyjnej.

GEODIS wie, jak zaplanować sezonowość i szanuje wymagania specyfikacji dla wysyłek do wszystkich klientów końcowych. Robimy to, dostarczając Ci kompletne i szczegółowe procesy, które opracowaliśmy z biegiem czasu i które pozwalają nam koordynować wielu różnych graczy z różnymi praktykami.

Bez względu na to, jaki tryb transportu lub procedur celnych został wybrany, kompleksowo rejestrujemy każdy ruch towarów. Dajemy Ci dostęp do wszystkich tych informacji za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego dzięki naszym dedykowanym rozwiązaniom cyfrowym i zintegrowanym rozwiązaniom do zarządzania, mając na celu optymalizację kosztów i łańcucha dostaw.

employés dans un open-space

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami