tapis roulant ramasse un carton

Szybkie wdrażanie na rynek

Kiedy popyt gwałtownie się zmienia, musisz być w stanie szybko zareagować, aby produkty znalazły się „na półkach”. Muszą być one dostępne wszędzie i natychmiast, w sklepach lub online. Nasza oferta szybkiego wdrażania na rynek zapewnia naszym klientom elastyczną sieć transportową i logistyczną w celu sprostania krótszym działaniom promocyjnym i szybszemu wprowadzaniu produktów na rynek.

Elastyczne rozwiązania, które dostosowują się do zmian rynkowych

Nasze cele są takie same jak Twoje: zoptymalizowane zapasy, dostosowane produkty według lokalnych ofert i rynków, odpowiednie środki transportu i elastyczne rozwiązania, które stale dopasowują się do zmian na rynku. Jednocześnie utrzymywanie zapasów na najniższym możliwym poziomie ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności łańcucha dostaw naszych klientów na wysoce konkurencyjnym rynku. Produkt musi zostać wprowadzony na rynek na czas, zwłaszcza jeśli chodzi o oferty promocyjne lub reagowanie na duże wahania popytu.

Sprawdzone narzędzia informatyczne, dzięki którym Twoje produkty będą dostępne na półkach

Nasi klienci muszą mieć stały dostęp do przepływów informacji podczas wprowadzania produktów z zakładów produkcyjnych do magazynów klientów lub dostarczania ich końcowemu konsumentowi. Wiarygodność informacji dotyczących śledzenia i alertów jest zatem kluczem do ciągłości dostaw towarów, gdyż w razie potrzeby umożliwia przewidywanie i konfigurowanie alternatywnych rozwiązań. GEODIS dostarcza sprawdzone systemy informatyczne i narzędzia śledzenia oraz monitorowania, aby monitorować łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Przy przewidywaniu szczytów sezonowych wymagana jest również maksymalna elastyczność, aby zapewnić doskonałą jakość operacyjną przez cały czas, szczególnie podczas ofert promocyjnych. GEODIS codziennie stara się sprostać temu wyzwaniu, opierając się w szczególności na optymalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Dopasowane rozwiązania magazynowe w celu sprostania złożonym wyzwaniom

GEODIS wykorzystuje swoją wiedzę fachową, aby bezbłędnie dystrybuować produkty we właściwe miejsce we właściwym czasie. Oznacza to, że Twoje zapasy będą mniejszym obciążeniem finansowym. Aby to osiągnąć, oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które pozwalają sprostać złożonym wyzwaniom: zarządzanie przepływem pracy może być dokonywane przez usługę zarządzania zapasami przez dostawcę (vendor managed inventory, VMI), cross-docking lub bezpośrednie dostawy pochodzące z zapasów dostawcy.

Maksymalna skalowalność

Zakupy o wysokiej częstotliwości, wahania ilości i ciągłe zmiany w sektorze rynku masowego wymagają wdrożenia sprawnego łańcucha dostaw. Dlatego dostosowujemy nasze zasoby operacyjne do Twoich potrzeb, niezależnie od użytego środka transportu. Jesteśmy w stanie dostosować Twoje produkty i ich dostawę do konkretnych potrzeb końcowego odbiorcy (specjalistyczna dostawa w punkcie sprzedaży).

Dokonujemy tego poprzez zintegrowane rozwiązanie od projektu do realizacji, aż do ostatniego kroku dostawy. Nasza usługa Control Tower umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym zoptymalizowanego wykorzystania zapasów i magazynowania za pomocą jednego punktu kontaktowego.

tapis roulant ramasse un carton

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami