un employé déplace des colis dans un entrepôt

Logistyka przemysłowa w sercu fabryki

W GEODIS organizujemy przychodzące i wychodzące przepływy logistyczne dla naszych klientów przemysłowych, a także świadczymy usługi posprzedażowe i techniczne w naszym kampusie logistycznym. Koncentrujemy się na zarządzaniu zapasami i dostawami w pobliżu linii produkcyjnych, oferując pełne wsparcie logistyczne, aby pomóc Ci skoncentrować się na swojej działalności bez potrzeby martwienia się o ograniczenia logistyczne.

Podejście logistyczne w fabrykach

Rynek przemysłowy stoi przed wyzwaniami logistycznymi, które firma GEODIS podejmuje każdego dnia: magazynowaniem niebezpiecznych produktów, zapasami poddawanymi presji, niestandardowymi opakowaniami i kratownicami do urządzeń przemysłowych, transportem ciężkich ładunków, przestrzeganiem norm i przepisów dotyczących środowiska, technologii, obsługi i innych. Nasze dedykowane centra GEODIS to idealne narzędzie do konsolidacji, oferujące usługi o wartości dodanej dla przepływów od dostawców.

Pozwól GEODIS przejąć organizację i planowanie działań w całym łańcuchu wartości. Możemy zatwierdzić sekwencje dostaw z ilościami określonymi przez dostawcę lub zorganizować przepływu typu milk-run na obszarze geograficznym w pobliżu jednej z fabryk.

Możemy przeprowadzić studia wykonalności, aby lepiej przygotować wszystkie operacje fabryczne i zarządzanie projektami. W ten sposób skorzystasz z naszej globalnej sieci koncentracji wielu klientów i rozwiązań transferu zapasów. Oferujemy również usługi o wysokiej wartości dodanej, w tym kontrolę jakości, wstępny montaż, kitting, zarządzanie przepływem zapasów odbiorcy, VMI (Vendor Managed Inventory [zarządzanie zapasami przez dostawcę]), sekwencjonowanie, pakowanie niestandardowe, usługi przewozowe i składy celne. Ponadto zajmujemy się zapobieganiem kryzysom i zarządzaniem kryzysowym.

Po złożeniu zamówienia pakujemy, konteneryzujemy i wysyłamy je w dowolne miejsce na świecie, a także zarządzamy wszystkimi związanymi z tym operacjami celnymi.

Zalety logistyki fabrycznej

Podejście GEODIS do logistyki fabrycznej oferuje naszym klientom przemysłowym szereg korzyści, w tym:

 • usprawnione zarządzanie dostawcami z dostawą just-in-time;
 • zoptymalizowaną dostępność części i komponentów;
 • późne zróżnicowanie;
 • zwiększoną niezawodność poziomów zapasów;
 • ulepszoną obsługę klienta;
 • trwałą, zintegrowaną i skonsolidowaną logistykę;
 • ponowne skupienie uwagi na swojej podstawowej działalności;
 • zmniejszone koszty inwestycji dzięki automatyzacji;
 • zoptymalizowane koszty dzięki doskonałości operacyjnej, podejściu LEAN i przeprojektowaniu rozwiązań;
 • zgodność z przepisami.

Zapewnianie wiedzy specjalistycznej w 9 segmentach przemysłowych

GEODIS oferuje usługi logistyczne dla 9 segmentów przemysłowych:

 • papier i opakowania,
 • sprzęt i maszyny przemysłowe,
 • chemikalia,
 • energetyka,
 • przemysł kolejowy,
 • metale, surowce i wydobycie,
 • ropa naftowa i gaz,
 • budownictwo i materiały,
 • agrobiznes.
un employé déplace des colis dans un entrepôt

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami